Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

2017/2018 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 64
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 51
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 3.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.782
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 78
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 2,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,3

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 505
Homes 2017/2018 199
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 33
Homes 2016/2017 4
Mulleres 2016/2017 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.908
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.908
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,82
Taxa de evaluación 2016/2017 88,99
Taxa de éxito 2016/2017 99,29
Taxa de rendemento 2016/2017 88,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 402
Homes 2015/2016 163
Mulleres 2015/2016 239
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.390
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 938
% créditos repetidos 2015/2016 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 81,45
Taxa de éxito 2015/2016 88,49
Taxa de rendemento 2015/2016 72,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas sociais en perspectiva comparada
28
0
4
Austeridade e precariedade na era da globalización
27
0
4
Modelos de provisión do benestar
30
0
2
Dimensión ética e procesos educativos na acción social
27
0
4
Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión
29
1
1
Identidade, alteridade e interseccionalidade
28
1
4
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais
28
0
3
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais
28
0
5
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais
29
0
2
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais
27
0
6

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

¿Igualdade de oportunidades na vellez? Unha análise a través das traxectorias vitais das mulleres na España democrática

A protección internacional en Bizkaia e Valencia. Experiencias e prácticas locais de acollida entre o público e o común

Proxecto De(Sexo): abordando a prostitución dende os seus piares patriarcais. Unha experiencia cun grupo de persoas no contexto universitario

Proxecto De(Sexo): abordando a prostitución dende os seus piares patriarcais. Unha experiencia cun grupo de persoas no contexto universitario

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 35