Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

2016/2017 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 33
Homes 2016/2017 4
Mulleres 2016/2017 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.908
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.908
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,82
Taxa de evaluación 2016/2017 88,99
Taxa de éxito 2016/2017 99,29
Taxa de rendemento 2016/2017 88,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 402
Homes 2015/2016 163
Mulleres 2015/2016 239
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.390
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 938
% créditos repetidos 2015/2016 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 81,45
Taxa de éxito 2015/2016 88,49
Taxa de rendemento 2015/2016 72,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 347
Homes 2014/2015 134
Mulleres 2014/2015 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 18.830
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.006
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 720,5
% créditos repetidos 2014/2015 14,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,26
Taxa de evaluación 2014/2015 81,35
Taxa de éxito 2014/2015 89,99
Taxa de rendemento 2014/2015 73,2

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas sociais en perspectiva comparada
28
0
4
Austeridade e precariedade na era da globalización
27
0
4
Modelos de provisión do benestar
30
0
2
Dimensión ética e procesos educativos na acción social
27
0
4
Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión
29
1
1
Identidade, alteridade e interseccionalidade
28
1
4
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais
28
0
3
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais
28
0
5
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais
29
0
2
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais
27
0
6