Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

2016/2017 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.230
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.046
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.095
% créditos repetidos 2014/2015 16,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.370
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Homes 2014/2015 142
Mulleres 2014/2015 227
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,48
Taxa de evaluación 2014/2015 80,89
Taxa de éxito 2014/2015 90,16
Taxa de rendemento 2014/2015 72,93

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.571
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.525
% créditos repetidos 2013/2014 16,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.310
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 375
Homes 2013/2014 138
Mulleres 2013/2014 237
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,48
Taxa de evaluación 2013/2014 82,11
Taxa de éxito 2013/2014 89,21
Taxa de rendemento 2013/2014 73,25