Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

2019/2020 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 70
Homes 2018/2019 13
Mulleres 2018/2019 57
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.489
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.333
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 4,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 516
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 304
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.390
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.490
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.622
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.271
% créditos repetidos 2018/2019 14,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 64
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 51
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 3.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.782
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 78
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 2,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,3
Taxa de evaluación 2017/2018 88,11
Taxa de éxito 2017/2018 99,56
Taxa de rendemento 2017/2018 87,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,74
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 504
Homes 2017/2018 198
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.800
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,3
Taxa de evaluación 2017/2018 83,62
Taxa de éxito 2017/2018 91,12
Taxa de rendemento 2017/2018 76,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 33
Homes 2016/2017 4
Mulleres 2016/2017 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.908
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.908
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,82
Taxa de evaluación 2016/2017 88,99
Taxa de éxito 2016/2017 99,29
Taxa de rendemento 2016/2017 88,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas Sociais en Perspectiva Comparada
31
0
2
Austeridade e Precariedade na Era da Globalización
31
0
5
Modelos de Provisión do Benestar
33
0
1
Dimensión Ética e Procesos Educativos na Acción Social
32
1
3
Pobreza e Desigualdade: Debates, Medicións e Identificación de Grupos en Risco de Exclusión
31
1
1
Identidade, Alteridade e Interseccionalidade
31
0
5
Fontes de Información e Técnicas Estatísticas para a Análise das Políticas Sociais
30
0
4
Técnicas Cualitativas para a Análise dos Discursos e as Realidades Sociais
30
0
5
Deseño, Xestión e Avaliación de Políticas Sociais
28
0
5
Investigación-Acción Participativa, Acción Comunitaria e Xestión das Organizacións Sociais
33
0
4
Prácticas Externas
17
0
1
Deseño de Proxectos e Traballos de Investigación
28
0
1
Taller de Actualización e Transferencia
27
0
2

Módulo de Especialización de Migracións Internacionais

Integración e Convivencia Intercultural
7
0
0
Políticas Migratorias e Dereito das Migracións
7
0
0
Historia e Teorías dos Movementos Migratorios
6
0
0
O Modelo Migratorio Español
6
0
0
Cooperación, Migración e Desenvolvemento
6
0
0
Migracións e Mercado de Traballo
6
0
1

Módulo de Especialización de Xénero e Políticas de Igualdade

Historia das Teorías Feministas
17
0
2
Xénero, Traballo e Coidados
16
0
2
Xénero e Sexualidade. Desafíos e Respostas
15
1
2
Distintas Formas de Violencia contra as Mulleres
17
0
2
Orientación Socioeducativa para a Igualdade
15
0
3
Políticas de Igualdade
16
0
2

Módulo de Especialización de Envellecemento e Transformacións Familiares

Cambios Sociodemográficos e Territoriais
9
0
1
Políticas de Atención ás Persoas Maiores
8
0
2
Diversidade Familiar, Relacións Interxeracionais e Mediación Familiar
10
0
1
Intervención Socioeducativa con Persoas Maiores
9
0
1
Aspectos Socioeconómicos da Vellez
9
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Final de Máster (TFM)
18
0
9

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas Sociais en Perspectiva Comparada
28
0
4
Austeridade e Precariedade na Era da Globalización
27
0
4
Modelos de Provisión do Benestar
30
0
2
Dimensión Ética e Procesos Educativos na Acción Social
27
0
4
Pobreza e Desigualdade: Debates, Medicións e Identificación de Grupos en Risco de Exclusión
29
1
1
Identidade, Alteridade e Interseccionalidade
28
1
4
Fontes de Información e Técnicas Estatísticas para a Análise das Políticas Sociais
28
0
3
Técnicas Cualitativas para a Análise dos Discursos e as Realidades Sociais
28
0
5
Deseño, Xestión e Avaliación de Políticas Sociais
29
0
2
Investigación-Acción Participativa, Acción Comunitaria e Xestión das Organizacións Sociais
27
0
6

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

¿Corresponsabilidade na parella? Distintas percepcións e demandas ante os coidados

Conciliación familiar e Sobrecarga de Traballo. Estudo de caso na Unidade de Coidados Paliativos do Hospital de Oza, CHUAC (A Coruña)

Desmontando o mito do amor maternal: experiencias dende a maternidade.

En defensa da (des)igualdade: o pensamento misóxino da ilustración e os seus ecos na actualidade

Envellecemento en feminino. Desigualdades de xénero e ciclo vital das mulleres maiores de Ponteareas.

Invisibilidade O papel da bisexualidade no activismo LGTB

Novas estratexias para vellos problemas? Cambio demográfico, novos modelos de familia e Estado do benestar en España

Proxectos comunitarios con perspectiva intercultural: a experiencia de Agra Civis (A Coruña).

Unha experiencia participativa no Centro Penitenciario de Monterroso: obradoiro de habilidades comunicativas

¿Igualdade de oportunidades na vellez? Unha análise a través das traxectorias vitais das mulleres na España democrática

A protección internacional en Bizkaia e Valencia. Experiencias e prácticas locais de acollida entre o público e o común

A violencia de xénero en parellas adolescentes

Acampa 2018, pola paz e o dereito ao refuxio por cambio climático: avaliando un evento de sensibilización social

Análise crítica do impacto das políticas neoliberais na atención sociosanitaria á saúde mental: ‘o modelo comunitario na encrucillada’.

As vítimas invisibles da violencia de xénero

Brasil, a evolución dos fluxos migratorios sur-sur en São Paulo

Despatoloxización trans, unha ollada dende os activismos

Galegos/as en Francia: Proxectos migratorios e traxectorias sociais en dous ciclos migratorios (anos 50-70 e post-crise de 2008)

O papel das persoas maiores nunha sociedade en cambio: un novo enfoque ante un cambio de paradigma.

Perspectivas de persoas con Síndrome de Down sobre procesos de envellecemento en Galicia: un estudo a través do mapeo corporal narrado

Proxecto De(Sexo): abordando a prostitución dende os seus piares patriarcais. Unha experiencia cun grupo de persoas no contexto universitario

Proxecto De(Sexo): abordando a prostitución dende os seus piares patriarcais. Unha experiencia cun grupo de persoas no contexto universitario

SAF: Servizo de limpeza

Serie “El Príncipe”: Islamofobia, género, discursos y ocupaciones. Una mirada crítica

Voces das últimas que foron quedando. Un diálogo sobre o hábitat e o dereito ao rural: achegas á cosmovisión das mulleres indíxenas nicaragüenses e das mulleres rurais galegas.

Xenealoxía da batukada feminista Tamborililás

Xénero, emprego e discapacidade. Unha análise do perfil e da realidade das mulleres nos Centros Especiais de Emprego de Galicia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30