Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 61
Homes 2018/2019 20
Mulleres 2018/2019 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.598
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.511
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 87
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 3,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,59
Taxa de evaluación 2018/2019 76,91
Taxa de éxito 2018/2019 97,15
Taxa de rendemento 2018/2019 74,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 95,31
Taxa de graduación 2016/2017 84,21
Taxa de abandono 2016/2017 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 514
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 302
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.400
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.622
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.271
% créditos repetidos 2018/2019 14,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,11
Taxa de evaluación 2018/2019 80,51
Taxa de éxito 2018/2019 89,48
Taxa de rendemento 2018/2019 72,05

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.199
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.175
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,88
Taxa de evaluación 2017/2018 91,81
Taxa de éxito 2017/2018 99,85
Taxa de rendemento 2017/2018 91,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 504
Homes 2017/2018 198
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.800
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,3
Taxa de evaluación 2017/2018 83,62
Taxa de éxito 2017/2018 91,12
Taxa de rendemento 2017/2018 76,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 95,25
Taxa de éxito 2016/2017 99,74
Taxa de rendemento 2016/2017 95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común

Turismo e Desenvolvemento Sostible: A Calidade dos Destinos e Produtos Turísticos
24
3
3
Cambio Social, Tendencias do Consumo Turístico e Comportamento do Consumidor
26
0
4
Promoción e Comercialización de Destinos e Produtos Turísticos
24
0
6
Dirección Estratéxica das Organizacións Turísticas
25
0
5
Novas Tecnoloxías Aplicadas a Destinos e Produtos Turísticos
23
6
1
Planificación e Xestión de Plans de Turismo. O Papel das Organizacións Públicas e Privadas
25
0
5
Prácticas Externas
14
0
5

Módulo de Orientación Investigadora

O Proceso de Investigación en Turismo: Tipos, Estrutura e Fases
5
0
1
Técnicas Cualitativas Aplicadas ao Turismo
3
0
1
Programa para Analisis de Datos Cualitativos con Exemplos de Turismo
3
0
1
Técnicas Cuantitativas Aplicadas ao Turismo
5
0
1
Programa para Analisis de Datos Cuantitativos con Exemplos de Turismo
4
0
1

Módulo de Orientación Profesional

Elaboración de Plans Estratéxicos de Desenvolvemento Turístico: Estrutura, Contidos e Metodoloxía
20
0
6
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Congresos e Convencións
17
0
5
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos no Espazo Litoral e de Cruceiros
20
0
4
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Saúde e Termal
18
0
5
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Gastronómicos e Enolóxicos
18
1
4
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Patrimonio Cultural e Natural
20
0
5
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Espirituais
17
0
6
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos para Grupos Especiais
16
0
6
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Deportivos
16
0
6

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
21
0
13

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común

Turismo e Desenvolvemento Sostible: A Calidade dos Destinos e Produtos Turísticos
28
0
1
Cambio Social, Tendencias do Consumo Turístico e Comportamento do Consumidor
28
0
1
Promoción e Comercialización de Destinos e Produtos Turísticos
28
0
1
Dirección Estratéxica das Organizacións Turísticas
28
0
0
Novas Tecnoloxías Aplicadas a Destinos e Produtos Turísticos
27
0
2
Planificación e Xestión de Plans de Turismo. O Papel das Organizacións Públicas e Privadas
27
0
1
Prácticas Externas
9
0
0

Módulo de Orientación Investigadora

O Proceso de Investigación en Turismo: Tipos, Estrutura e Fases
7
0
0
Técnicas Cualitativas Aplicadas ao Turismo
7
0
0
Programa para Analisis de Datos Cualitativos con Exemplos de Turismo
7
0
0
Técnicas Cuantitativas Aplicadas ao Turismo
6
0
0
Programa para Analisis de Datos Cuantitativos con Exemplos de Turismo
6
0
0

Módulo de Orientación Profesional

Elaboración de Plans Estratéxicos de Desenvolvemento Turístico: Estrutura, Contidos e Metodoloxía
19
0
4
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Congresos e Convencións
22
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos no Espazo Litoral e de Cruceiros
22
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Saúde e Termal
21
0
2
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Gastronómicos e Enolóxicos
21
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Patrimonio Cultural e Natural
21
0
3
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Espirituais
22
1
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos para Grupos Especiais
22
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Deportivos
21
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
5

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común

Turismo e Desenvolvemento Sostible: A Calidade dos Destinos e Produtos Turísticos
20
0
0
Cambio Social, Tendencias do Consumo Turístico e Comportamento do Consumidor
20
0
0
Promoción e Comercialización de Destinos e Produtos Turísticos
19
0
1
Dirección Estratéxica das Organizacións Turísticas
20
0
0
Novas Tecnoloxías Aplicadas a Destinos e Produtos Turísticos
19
0
1
Planificación e Xestión de Plans de Turismo. O Papel das Organizacións Públicas e Privadas
20
0
0

Módulo de Orientación Investigadora

O Proceso de Investigación en Turismo: Tipos, Estrutura e Fases
4
0
0
Técnicas Cualitativas Aplicadas ao Turismo
3
0
0
Programa para Analisis de Datos Cualitativos con Exemplos de Turismo
2
0
0
Técnicas Cuantitativas Aplicadas ao Turismo
1
0
0
Programa para Analisis de Datos Cuantitativos con Exemplos de Turismo
2
0
0

Módulo de Orientación Profesional

Elaboración de Plans Estratéxicos de Desenvolvemento Turístico: Estrutura, Contidos e Metodoloxía
15
0
2
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Congresos e Convencións
14
1
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos no Espazo Litoral e de Cruceiros
16
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Saúde e Termal
15
0
2
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Gastronómicos e Enolóxicos
18
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Patrimonio Cultural e Natural
16
0
2
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Espirituais
15
0
2
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos para Grupos Especiais
19
0
1
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Deportivos
17
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A planificación turística como vía para o desenvolvemento sostible dos destinos

a reserva mariñas corusñesas e terras do mandeo: estudo e experiencias para un futuro

Análise da situación do caravaning en Galicia. Proposta de creación de lexislación

Análise do potencial de Castela e León como destino enogastronómico

as denominacións de orixe de monterrei e valdeorras: análise do seu potecial turísitco enolóxico

Creación dunha marca de calidade para o Camiño Inglés

Creación dunha marca para a certificación de xestión socialmente sostible de destinos turísticos

determinantes do éxito do turismo de parques temáticos. un estudo comparado: disneyland paris fronte a port aventura

Factores de éxito dos destinos turísticos culturais. A cidade de Lugo

La industria turística actual y su mercado laboral

marketing tourístico dixital: unha aproximación ao estudo do impacto das tics no turismo

O papel do marketing cultural nos museos: o caso do Centre Pompidou Málaga

O turismo mariñeiro en Galicia: Análise do proxecto Pescanatur

Os coruñeses seguimos a ser un pobo mariñeiro, cascarilleiro e cerveceiro

percepción da seguridade turística en santiago de compostela

Plan de promoción: a axencia de viaxes e lecer Kanvoy

Plan estratégico de desenvolvemento turísitico: Cee

Plan estratéxico de turismo para o municipio de Salvaterra de Miño: A promoción turística local e os seus instrumentos, evolución e perspectivas de futuro

Plan estratéxico de turismo. Comarca de Tentudia

Ruta de arquitectura na Comarca da Coruña. Do Eclecticismo ao Modernismo

Un exemplo de creación dunha empresa turística destinada a incentivar o desenvolvemento local

A percepción do turismo sostenible na cidade da Coruña

A segregación vertical nas axencias de viaxes na provincia de A Coruña

Análise da xestión das políticas turísticas aplicadas no cantón de Nobol eo seu impacto no desenvolvemento de proxectos turísticos locais.

Desenvolvemento do turismo industrial gastronómico en Galicia baseado no queixo

Deseño e implantación dunha marca de calidade gastronómica nos restaurantes da comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos

Estudo sobre a Situación Actual dos Xeoparques na España: Unha Proposta de Destinos Innovadores para o Turismo Sustentable

Festival de danza en Fisterra

Perspectivas e retos do turismo social na provincia de Guayas no Ecuador. Caso: cantón Samborondón

Plan de dinamización turística sostible de Rinlo

Plan estratéxico de desenvolvemento turístico do Concello de Camariñas

Plan Estratéxico de Turismo de Baiona (Pontevedra)

Proposta turística para o Concello de Paderne

Redes sociais e atención o cliente. Influencia e evolución no caso de Port Aventura World

Surfserra de Marina: Un Plan de Turismo Activo inmerso no icónico patrimonio litoral da costa norte mallorquina

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30