Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 95,25
Taxa de éxito 2016/2017 99,74
Taxa de rendemento 2016/2017 95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 446
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 268
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.550
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 20.020
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.289
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.242
% créditos repetidos 2016/2017 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,79
Taxa de evaluación 2016/2017 86,05
Taxa de éxito 2016/2017 91,34
Taxa de rendemento 2016/2017 78,6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 402
Homes 2015/2016 163
Mulleres 2015/2016 239
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.390
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 938
% créditos repetidos 2015/2016 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 81,45
Taxa de éxito 2015/2016 88,49
Taxa de rendemento 2015/2016 72,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 347
Homes 2014/2015 134
Mulleres 2014/2015 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 18.830
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.006
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 720,5
% créditos repetidos 2014/2015 14,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,26
Taxa de evaluación 2014/2015 81,35
Taxa de éxito 2014/2015 89,99
Taxa de rendemento 2014/2015 73,2

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común

Turismo e desenvolvemento sostible: A calidade dos destinos e produtos turísticos
20
0
0
Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor
20
0
0
Promoción e comercialización de destinos e produtos turísticos
19
0
1
Dirección estratéxica das organizacións turísticas
20
0
0
Novas tecnoloxías aplicadas a destinos e produtos turísticos
19
0
1
Planificación e xestión de plans de turismo. O papel das organizacións públicas e privadas
20
0
0

Módulo de Orientación Investigadora

O proceso de investigación en turismo: tipos, estrutura e fases
4
0
0
Técnicas cualitativas aplicadas ao turismo
3
0
0
Programa para analisis de datos cualitativos con exemplos de turismo
2
0
0
Técnicas cuantitativas aplicadas ao turismo
1
0
0
Programa para analisis de datos cuantitativos con exemplos de turismo
2
0
0

Módulo de Orientación Profesional

Elaboración de plans estratéxicos de desenvolvemento turístico: estrutura, contidos e metodoloxía
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de congresos e convencións
14
1
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos no espazo litoral e de cruceros
16
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de saúde e termal
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos gastronómicos e enolóxicos
18
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de patrimonio cultural e natural
16
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos espirituais
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos para grupos especiais
19
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos deportivos
17
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30