Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 50
Homes 2017/2018 14
Mulleres 2017/2018 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.277
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.253
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,54

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 505
Homes 2017/2018 201
Mulleres 2017/2018 304
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 27.160
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 24.100
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.069
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 993,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 95,25
Taxa de éxito 2016/2017 99,74
Taxa de rendemento 2016/2017 95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 402
Homes 2015/2016 163
Mulleres 2015/2016 239
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.390
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 938
% créditos repetidos 2015/2016 14,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,2
Taxa de evaluación 2015/2016 81,45
Taxa de éxito 2015/2016 88,49
Taxa de rendemento 2015/2016 72,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común

Turismo e desenvolvemento sostible: A calidade dos destinos e produtos turísticos
20
0
0
Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor
20
0
0
Promoción e comercialización de destinos e produtos turísticos
19
0
1
Dirección estratéxica das organizacións turísticas
20
0
0
Novas tecnoloxías aplicadas a destinos e produtos turísticos
19
0
1
Planificación e xestión de plans de turismo. O papel das organizacións públicas e privadas
20
0
0

Módulo de Orientación Investigadora

O proceso de investigación en turismo: tipos, estrutura e fases
4
0
0
Técnicas cualitativas aplicadas ao turismo
3
0
0
Programa para analisis de datos cualitativos con exemplos de turismo
2
0
0
Técnicas cuantitativas aplicadas ao turismo
1
0
0
Programa para analisis de datos cuantitativos con exemplos de turismo
2
0
0

Módulo de Orientación Profesional

Elaboración de plans estratéxicos de desenvolvemento turístico: estrutura, contidos e metodoloxía
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de congresos e convencións
14
1
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos no espazo litoral e de cruceros
16
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de saúde e termal
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos gastronómicos e enolóxicos
18
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos de patrimonio cultural e natural
16
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos espirituais
15
0
2
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos para grupos especiais
19
0
1
Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos deportivos
17
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30