Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

2017/2018 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro
Calvo Rolle, José Luís
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal PDI
Meizoso López, María Carmen
Vogal PDI
Menacho García, Carlos Miguel
Vogal PDI
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Vogal PDI
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.059
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 960
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 9,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 347
Homes 2017/2018 286
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.550
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.220
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.813
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.520
% créditos repetidos 2017/2018 36,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 20
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,55
Taxa de evaluación 2016/2017 88,25
Taxa de éxito 2016/2017 98,87
Taxa de rendemento 2016/2017 87,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 344
Homes 2015/2016 285
Mulleres 2015/2016 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.110
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.110
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.594
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.412
% créditos repetidos 2015/2016 35,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,74
Taxa de evaluación 2015/2016 67,74
Taxa de éxito 2015/2016 76,24
Taxa de rendemento 2015/2016 51,65

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
13
1
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
16
1
1
Sistemas de Coxeración e Biomasa
17
0
1
Política Enerxética e Análise de Investimentos
19
0
3
Sistemas Eólicos
19
0
2
Prácticas de Empresa
7
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
10
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
4
0
1
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
11
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
18
0
2
Propulsión Eléctrica
3
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
8
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
12
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
11
0
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
0
0
1
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
3
0
0
Instalacións Térmicas
11
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
12
0
2
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
5
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Aproveitamento enerxético no proceso de regasificación do gas natural licuado

Desmantelamento e repotenciación dos parques eólicos en Galicia

Estudo de distintos parámetros radiactivos e medidas de mitigación enerxéticamente eficientes

Estudo de viabilidade para cambiar as turbinas de gas dun ciclo combinado por un sistema CAES

Estudo, análise e proposta de melloras enerxéticas para reducir o consumo de electricidade nun hotel de luxo

Factibilidad dunha conversión dunha central de carbón nunha central térmica de biomasa

Optimización enerxética na produción de ACS con bomba de calor de CO2

Seguidor solar para investigación

Certificación da eficiencia energética do Centro Cultural Carballo Calero (Ferrol)

Certificación enerxética de vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables

Dimensionamiento de instalación solar térmica para abastecer ACS nun edificio de viviendas multifamiliares ubicado en Ferrol.

Estudo enerxético e simulación das instalacións dunha vivenda unifamiliar.

Estudo, deseño e Análise Económica do Cambio de tecnoloxía convencional a led dunha iluminación de rúa pública

Impacto do uso de CFL e tecnoloxía de iluminación LED en redes de distribución

Protección contra sobretensións en instalacións eléctricas de baixa tensión.

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar aillada

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40