Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

2018/2019 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro
Calvo Rolle, José Luís
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal PDI
Meizoso López, María Carmen
Vogal PDI
Menacho García, Carlos Miguel
Vogal PDI
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Vogal PDI
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 21
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.203
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.146
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 4,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 350
Homes 2018/2019 296
Mulleres 2018/2019 54
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.880
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.040
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.808
% créditos repetidos 2018/2019 32,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.059
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 960
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 9,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,14
Taxa de evaluación 2017/2018 92,07
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 92,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,3
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 346
Homes 2017/2018 285
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.210
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.508
% créditos repetidos 2017/2018 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,58
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 75,51
Taxa de rendemento 2017/2018 53,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 20
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,55
Taxa de evaluación 2016/2017 88,25
Taxa de éxito 2016/2017 98,87
Taxa de rendemento 2016/2017 87,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
17
0
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
15
0
0
Sistemas de Coxeración e Biomasa
13
0
0
Política Enerxética e Análise de Investimentos
12
0
0
Sistemas Eólicos
11
0
1
Prácticas de Empresa
9
0
0

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
9
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
3
0
0
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
5
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
7
0
0
Propulsión Eléctrica
8
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
13
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
7
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
4
0
1
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
5
0
0
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
7
0
0
Aproveitamento Enerxético na Regasificación de GNL
7
0
1
Instalacións Térmicas
9
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
6
0
1
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
6
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
3
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
5

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
13
1
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
16
1
1
Sistemas de Coxeración e Biomasa
17
0
1
Política Enerxética e Análise de Investimentos
19
0
3
Sistemas Eólicos
19
0
2
Prácticas de Empresa
7
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
10
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
4
0
1
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
11
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
18
0
2
Propulsión Eléctrica
3
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
8
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
12
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
11
0
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
0
0
1
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
3
0
0
Instalacións Térmicas
11
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
12
0
2
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
5
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise da calidade da enerxía eléctrica en diversos ambientes

Aproveitamento enerxético no proceso de regasificación do gas natural licuado

Deseño dun sistema de monitorización do consumo eléctrico

Desmantelamento e repotenciación dos parques eólicos en Galicia

Estudio de Sistemas de Biomasa a nivel industrial

Estudo de distintos parámetros radiactivos e medidas de mitigación enerxéticamente eficientes

Estudo de viabilidade para cambiar as turbinas de gas dun ciclo combinado por un sistema CAES

Estudo, análise e proposta de melloras enerxéticas para reducir o consumo de electricidade nun hotel de luxo

Factibilidad dunha conversión dunha central de carbón nunha central térmica de biomasa

Implementación dun Sistema de Microcoxegeración nunha vivenda unifamiliar

Instalación de bombeo fotovoltaico para o suministro de auga potable nos concellos de Almirante Brown e Esteban Echeverría, Arxentina

Optimización da facturación eléctrica para consumidores con potencia igual ou inferior a 10 kW

Optimización enerxética na produción de ACS con bomba de calor de CO2

Plataforma "intelixente" para o consumo e xestión da información da pegada de carbono e auga para as PEMES

Seguidor solar para investigación

Certificación da eficiencia energética do Centro Cultural Carballo Calero (Ferrol)

Certificación enerxética de vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables

Dimensionamiento de instalación solar térmica para abastecer ACS nun edificio de viviendas multifamiliares ubicado en Ferrol.

Estudo enerxético e simulación das instalacións dunha vivenda unifamiliar.

Estudo, deseño e Análise Económica do Cambio de tecnoloxía convencional a led dunha iluminación de rúa pública

Impacto do uso de CFL e tecnoloxía de iluminación LED en redes de distribución

Protección contra sobretensións en instalacións eléctricas de baixa tensión.

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar aillada

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 40