Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

2019/2020 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro
Calvo Rolle, José Luís
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal PDI
Meizoso López, María Carmen
Vogal PDI
Menacho García, Carlos Miguel
Vogal PDI
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Vogal PDI
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 15
Mulleres 2018/2019 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.038
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 984
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 5,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,9
Taxa de evaluación 2018/2019 84,97
Taxa de éxito 2018/2019 99,32
Taxa de rendemento 2018/2019 84,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,16
Taxa de graduación 2016/2017 31,82
Taxa de abandono 2016/2017 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 371
Homes 2018/2019 312
Mulleres 2018/2019 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 19.130
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.980
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.862
% créditos repetidos 2018/2019 32,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,56
Taxa de evaluación 2018/2019 73,96
Taxa de éxito 2018/2019 70,44
Taxa de rendemento 2018/2019 52,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.059
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 960
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 9,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,14
Taxa de evaluación 2017/2018 92,07
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 92,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,3
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 283
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.420
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.150
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.484
% créditos repetidos 2017/2018 35,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,63
Taxa de evaluación 2017/2018 70,78
Taxa de éxito 2017/2018 75,86
Taxa de rendemento 2017/2018 53,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 20
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,55
Taxa de evaluación 2016/2017 88,25
Taxa de éxito 2016/2017 98,87
Taxa de rendemento 2016/2017 87,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
13
0
1
Sistemas de Aproveitamento Solar
13
0
1
Sistemas de Coxeración e Biomasa
12
0
2
Política Enerxética e Análise de Investimentos
13
1
0
Sistemas Eólicos
14
0
1
Prácticas de Empresa
4
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
11
0
2
Metodoloxía da Investigación Científica
2
0
1
Sistemas Eficientes de Iluminación
6
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
6
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
13
0
2
Propulsión Eléctrica
5
0
0
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
13
0
1
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
4
0
0
Calidade do Servizo Eléctrico
1
0
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
3
0
1
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
10
0
1
Aproveitamento Enerxético na Regasificación de GNL
1
0
0
Instalacións Térmicas
6
0
1
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
8
0
2
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
12
0
1
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
5
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
7

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
17
0
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
15
0
0
Sistemas de Coxeración e Biomasa
13
0
0
Política Enerxética e Análise de Investimentos
12
0
0
Sistemas Eólicos
11
0
1
Prácticas de Empresa
9
0
0

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
9
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
3
0
0
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
5
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
7
0
0
Propulsión Eléctrica
8
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
13
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
7
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
4
0
1
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
5
0
0
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
7
0
0
Aproveitamento Enerxético na Regasificación de GNL
7
0
1
Instalacións Térmicas
9
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
6
0
1
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
6
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
3
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
5

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Certificación da Eficiencia Enerxética
13
1
0
Sistemas de Aproveitamento Solar
16
1
1
Sistemas de Coxeración e Biomasa
17
0
1
Política Enerxética e Análise de Investimentos
19
0
3
Sistemas Eólicos
19
0
2
Prácticas de Empresa
7
0
1

Disciplinas Optativas

Sistemas Renovables
10
0
0
Metodoloxía da Investigación Científica
4
0
1
Sistemas Eficientes de Iluminación
12
0
0
Edificios de Emisións Nulas e Estratexias de Rehabilitación Eficiente
11
0
0
Auditorías e Servizos Enerxéticos
18
0
2
Propulsión Eléctrica
3
0
1
Xeración Distribuída, Polixeración e Microrredes. Smartgrid
8
0
0
Eficiencia nos Sistemas Eléctricos
12
0
1
Calidade do Servizo Eléctrico
11
0
0
Polímeros nun Desenvolvemento Enerxético Sustentable
0
0
1
Enerxía, Cooperación e Sustentabilidade
3
0
0
Instalacións Térmicas
11
0
0
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
12
0
2
Avaliación e Optimización da Sustentabilidade de Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Técnicas de Análise e Modelado de Datos para a Eficiencia
5
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise de viabilidade técnico-económica dun proxecto de investimento en enerxía renovable

Análise dos datos e simulación das plantas fotovoltaicas instaladas na Universidade da Coruña

Auditorías enerxéticas nos centros docentes. Aplicación á Escola Universitaria Politécnica de Ferrol (UDC).

Certificación da eficiencia enerxética de edificio Escola Náutico Pesqueira en Serantes - Ferro

Certificación da eficiencia enerxética do Centro Cultural Torrente Ballester en Ferrol

Certificación da eficiencia enerxética do Pavillón Javier Gómez Noya (Ferrol)

Deseño dun entorno de xestión e análise de consumos enerxéticos nun edificio de vivendas.

Deseño e implantación dun dispositivo para medir a eficiencia das instalacións eléctricas

Estudo de novos sistemas de almacenamento de enerxía para o seu aproveitamento óptimo

Implementación dunha xeración distribuida con smartcontracts

Material de apoio para especificación e avaliación de proxectos de bombeo fotovoltaico en Honduras

Sistema de xeración distribuida en instalacións portuarias: porto exterior de Ferrol

Análise da calidade da enerxía eléctrica en diversos ambientes

Aproveitamento enerxético no proceso de regasificación do gas natural licuado

Deseño dun sistema de monitorización do consumo eléctrico

Desmantelamento e repotenciación dos parques eólicos en Galicia

Estudio de Sistemas de Biomasa a nivel industrial

Estudo de distintos parámetros radiactivos e medidas de mitigación enerxéticamente eficientes

Estudo de viabilidade para cambiar as turbinas de gas dun ciclo combinado por un sistema CAES

Estudo, análise e proposta de melloras enerxéticas para reducir o consumo de electricidade nun hotel de luxo

Factibilidad dunha conversión dunha central de carbón nunha central térmica de biomasa

Implementación dun Sistema de Microcoxegeración nunha vivenda unifamiliar

Instalación de bombeo fotovoltaico para o suministro de auga potable nos concellos de Almirante Brown e Esteban Echeverría, Arxentina

Optimización da facturación eléctrica para consumidores con potencia igual ou inferior a 10 kW

Optimización enerxética na produción de ACS con bomba de calor de CO2

Plataforma "intelixente" para o consumo e xestión da información da pegada de carbono e auga para as PEMES

Seguidor solar para investigación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 40