Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

2017/2018 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Díez Redondo, Francisco Javier
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Ferri Anca, Gabriel
Vogal Estudante
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Sobrino Robelo, Román
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Ladra González, Marcelino Eulogio Je
Vogal PDI
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro
Calvo Rolle, José Luís
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vogal PDI
Meizoso López, María del Carmen
Vogal PDI
Menacho García, Carlos Miguel
Vogal PDI
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Vogal PDI
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.140
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.963
% créditos repetidos 2015/2016 37,21
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 437
Homes 2015/2016 355
Mulleres 2015/2016 82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,58
Taxa de evaluación 2015/2016 68,23
Taxa de éxito 2015/2016 77,19
Taxa de rendemento 2015/2016 52,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.990
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.605
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.851
% créditos repetidos 2014/2015 46,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 624
Homes 2014/2015 494
Mulleres 2014/2015 130
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 35,97
Taxa de evaluación 2014/2015 64,47
Taxa de éxito 2014/2015 78,74
Taxa de rendemento 2014/2015 50,77

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.370
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 5.155
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 10.400
% créditos repetidos 2013/2014 50,31
Total de créditos matriculados 2013/2014 30.920
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 810
Homes 2013/2014 651
Mulleres 2013/2014 159
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 38,18
Taxa de evaluación 2013/2014 63,14
Taxa de éxito 2013/2014 78,27
Taxa de rendemento 2013/2014 49,42

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Certificación da eficiencia energética do Centro Cultural Carballo Calero (Ferrol)

Certificación enerxética de vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables

Estudo, deseño e Análise Económica do Cambio de tecnoloxía convencional a led dunha iluminación de rúa pública

Impacto do uso de CFL e tecnoloxía de iluminación LED en redes de distribución

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40