Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 40
Homes 2018/2019 24
Mulleres 2018/2019 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.833
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.779
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 2,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,83
Taxa de evaluación 2018/2019 88,38
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 84,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,45
Taxa de graduación 2016/2017 92,31
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.427
Homes 2018/2019 1.210
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.520
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.790
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.554
% créditos repetidos 2018/2019 26,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,06
Taxa de evaluación 2018/2019 81,68
Taxa de éxito 2018/2019 80,67
Taxa de rendemento 2018/2019 65,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 22
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.515
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.509
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,34
Taxa de evaluación 2017/2018 91,29
Taxa de éxito 2017/2018 97,4
Taxa de rendemento 2017/2018 88,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 13
Homes 2016/2017 11
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 768
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 768
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 59,08
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 99,22
Taxa de rendemento 2016/2017 99,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
14
2
3
Introdución ás Bases de Datos
14
2
3
Fundamentos de Intelixencia Artificial
18
0
2
Introdución á Bioloxía Molecular
3
0
0
Xenética e Evolución Molecular
3
0
0
Xenómica
3
0
0

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
17
1
3
Fundamentos de Bioinformática
19
1
1
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
19
1
2
Análise de Imaxes Biomédicas
15
2
4
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
20
0
2
Intelixencia Computacional para Bioinformática
19
1
1
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
18
2
1
Deseño e Xestión de Proxectos de Investigación
16
0
1
Intelixencia Computacional para Datos de Alta Dimensionalidad
16
0
1

Módulo de Bioinformática en Ciencias da Saúde

Enxeñaría Biomecánica, Sensorización e Telemedicina
8
0
1
Fundamentos de Neurociencia
7
0
1
Neuroenxeñaría e Innovación en Neurociencia
12
0
1
Sistemas de Información Sanitaria
3
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
1

Módulo TIC en Bioinformática

Visualización Médica Avanzada
8
0
1
Procesamento Avanzado de Secuencias Biolóxicas
6
0
0
Aplicacións e Tendencias en Bioinformática e Enxeñaría Biomédica
3
0
1
Xestión do Coñecemento Biomédico
3
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
4

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
9
2
0
Introdución ás Bases de Datos
9
0
2
Fundamentos de Intelixencia Artificial
8
3
0
Introdución á Bioloxía Molecular
8
0
1
Xenética e Evolución Molecular
7
0
1
Xenómica
8
0
1

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
17
1
1
Fundamentos de Bioinformática
18
0
1
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
16
0
2
Análise de Imaxes Biomédicas
17
0
2
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
15
0
3
Intelixencia Computacional para Bioinformática
16
0
2
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
16
0
2
Deseño e Xestión de Proxectos de Investigación
13
0
0
Intelixencia Computacional para Datos de Alta Dimensionalidad
13
0
0

Módulo de Bioinformática en Ciencias da Saúde

Enxeñaría Biomecánica, Sensorización e Telemedicina
8
0
0
Fundamentos de Neurociencia
6
0
0
Neuroenxeñaría e Innovación en Neurociencia
13
0
0
Sistemas de Información Sanitaria
2
0
0
Prácticas en Empresa
7
0
0

Módulo TIC en Bioinformática

Visualización Médica Avanzada
5
0
0
Procesamento Avanzado de Secuencias Biolóxicas
5
0
0
Aplicacións e Tendencias en Bioinformática e Enxeñaría Biomédica
1
0
0
Xestión do Coñecemento Biomédico
4
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
11
0
2

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
2
0
0
Introdución ás Bases de Datos
2
0
0
Fundamentos de Intelixencia Artificial
2
0
0
Introdución á Bioloxía Molecular
10
0
0
Xenética e Evolución Molecular
11
0
0
Xenómica
10
0
0

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
13
0
0
Fundamentos de Bioinformática
13
0
0
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
13
0
0
Análise de Imaxes Biomédicas
12
1
0
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
13
0
0
Intelixencia Computacional para Bioinformática
13
0
0
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
13
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise automática de imaxes de capilaroscopia periungueal

Anotación de metaxenomas usando bases de datos nr NCBI e estudos da diversidade

Aplicación de algoritmos de Clustering na procura de patróns en datos de Expresión Xénica Diferencial

Contraste de hipótesis múltiples mediante False Discovery Rate (FDR) en problemas de moi alta dimensión: Aplicacións en Xenómica

Elaboración de "draft genomes" a partir de mostras metaxenómicas

Enfoque bioinformático para a predicción de novas enzimas de produtos naturais

Ferramenta de detección e análise de brotes épilépticos no EEG nun modelo farmacolóxico

Ferramenta para a extracción automática de biomarcadores asociados a isquemia con imaxes OCT-A

Identificación de marcadores xenéticos ambientais en contornos termófilos

Identificación e caracterización de estruturas patolóxicas de relevancia asociadas ao edema macular diabético (EMD).

O papel da corteza prefrontal na memoria de traballo

Plataforma para axuda ó diagnóstico de edema macular en images OCT de fondo de ollo

Sistema para o Asesoramento no Diagnóstico do Alzheimer Mediante Técnicas de Deep Learning

Tratamento de datos metabólicos de N-glicanos en sangue para a súa asociación coa diabetes tipo 2

Aceleración dun método de análise do enriquecemento de conxuntos de xenes en clústers de CPUs

Aceleración dun método de selección de características de conxuntos de datos biolóxicos en el clústers de CPUs

Automatización do sistema de adquisición de datos de dispositivos de autocuantificación

Desenvolvemento dun software de estimulación visual para estudios electrofisiolóxicos en primate desperto

Desenvolvemento dunha ferramenta paralela para acelerar a detección de epistasia de terceiro nivel en sistemas de memoria distribuída

Deseño e implementación dunha aplicación para calcular novos descritores para a estrutura secundaria do ARNm e a predición da expresión do ARNm usando tecnoloxías de Intelixencia Artificial

Ensamblaxe e anotación do transcriptoma da larva decapodito do camarón Palaemon serratus

Extracción e visualización da relación córnea-lente en imaxes de AS-OCT

HMusket: Corrector de secuencias mediante o espectro k-mer basado en Hadoop

PSYR: Plataforma de apoio ó seguimento e rehabilitación dos pacientes

Sistema de interpretación clínica de resultados farmacoxenéticos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25