Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Xeoinformática (Interuniversitario)

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Del Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 14
Homes 2016/2017 11
Mulleres 2016/2017 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 750
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 702
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 6,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,57
Taxa de evaluación 2016/2017 40,8
Taxa de éxito 2016/2017 92,16
Taxa de rendemento 2016/2017 37,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 109,1
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 6
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 384
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 384
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 64
Taxa de evaluación 2015/2016 84,38
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 84,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 112,5
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.192
Homes 2015/2016 1.043
Mulleres 2015/2016 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 62.050
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 42.970
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.800
% créditos repetidos 2015/2016 30,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 76,23
Taxa de éxito 2015/2016 76,8
Taxa de rendemento 2015/2016 58,54

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.170
Homes 2014/2015 1.022
Mulleres 2014/2015 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 60.340
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 39.920
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12.770
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 7.654
% créditos repetidos 2014/2015 33,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,58
Taxa de evaluación 2014/2015 73,72
Taxa de éxito 2014/2015 74,19
Taxa de rendemento 2014/2015 54,69

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Complementos Formativos

Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica
1
0
0
Fundamentos de Sistemas de Información
2
3
3

Disciplinas Obrigatorias

Representación de Información Espacial
8
0
5
Xeoprocesos
9
0
3
Visualización de Información Espacial
6
0
7
Proxectos SIX
5
1
6

Disciplinas Optativas

Teledetección e Procesado de Imaxe
1
0
2
Redes de Sensores
5
0
6
Desenvolvemento de Aplicacións SIX en Web
3
0
10
Desenvolvemento de Aplicacións SIX Móbiles
2
0
8
Prácticas Externas
3
0
2

Traballo Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
1
0
11

Superado Non superado Non presentado

Complementos Formativos

Fundamentos de Enxeñaría Cartográfica
3
0
0
Fundamentos de Sistemas de Información
1
0
1

Disciplinas Obrigatorias

Representación de Información Espacial
5
0
1
Xeoprocesos
6
0
0
Visualización de Información Espacial
5
0
1
Proxectos SIX
6
0
0

Disciplinas Optativas

Teledetección e Procesado de Imaxe
3
0
0
Redes de Sensores
4
0
0
Desenvolvemento de Aplicacións SIX en Web
5
0
1
Desenvolvemento de Aplicacións SIX Móbiles
5
0
0
Prácticas Externas
5
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
3
0
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Creación dun visor web de información xeográfica municipal

Aplicación web da ruta Transvulcania da isla de La Palma

Navigational rule derivation: un algoritmo para determinar o efecto das sinales de tráfico sobre as redes de estradas

Plataforma de monitorización e xeoposicionamento de sensores sobre planos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 15