Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados

2018/2019 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 26
Homes 2018/2019 13
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 925,5
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 849
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 16,5
% créditos repetidos 2018/2019 8,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 35,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 516
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 304
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.390
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.500
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.616
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.271
% créditos repetidos 2018/2019 14,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 31
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.295
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.242
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 52,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 4,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,76
Taxa de evaluación 2017/2018 88,76
Taxa de éxito 2017/2018 99,61
Taxa de rendemento 2017/2018 88,41
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,56
Taxa de graduación 2015/2016 50
Taxa de abandono 2015/2016 13,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 504
Homes 2017/2018 198
Mulleres 2017/2018 306
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.860
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 23.800
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.072
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 990,5
% créditos repetidos 2017/2018 11,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,3
Taxa de evaluación 2017/2018 83,62
Taxa de éxito 2017/2018 91,12
Taxa de rendemento 2017/2018 76,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 30
Homes 2016/2017 13
Mulleres 2016/2017 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.194
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.170
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 2,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,8
Taxa de evaluación 2016/2017 89,45
Taxa de éxito 2016/2017 99,58
Taxa de rendemento 2016/2017 89,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,7
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 442
Homes 2016/2017 178
Mulleres 2016/2017 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.340
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.940
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.152
% créditos repetidos 2016/2017 14,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 86,57
Taxa de éxito 2016/2017 91,46
Taxa de rendemento 2016/2017 79,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos I

Socioloxía dos Mercados
3
0
0
Cultura e Actividade Económica
3
0
0

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos II

Nocións Básicas de Mercado
13
0
0
Mercados e Competencia
14
0
0

Disciplinas Obrigatorias

Investigación: Deseño e Proceso
15
0
1
Mostraxe e Probas de Decisión Estatística
15
0
1
Construción e Análise de Indicadores Sociais e Índices
15
0
1
Fontes de Datos e Bases de Datos
13
0
0
Investigación Mediante Enquisa
16
0
0
Análise Estatística de Datos 1
14
1
2
Análise Estatística de Datos 2
15
0
1
Taller de Análise Cuantitativa
14
0
2
Deseño Cualitativo
15
0
1
Análise Cualitativa
15
0
1
Taller de Análise Cualitativa
15
0
1

Disciplinas Optativas

Proxeccións de Poboación en Áreas Pequenas
1
0
0
Neurociencias Aplicadas á Investigación Social
10
0
0
Sistemas de Información Xeográfica (GIS)
6
0
2
Comunicacións Social e Organizacional e Análise de Audiencias
1
0
0
Análise das Redes Sociais como Xeradoras de Valor
1
0
0
Ferramentas Informáticas para a Análise 1
10
0
0
Ferramentas Informáticas para a Análise 2
10
0
0
Análise e Medición de Audiencias no Contorno Dixital
11
0
0

Prácticas Externas

Prácticas
8
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
8
0
7

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos I

Socioloxía dos Mercados
2
0
2
Cultura e Actividade Económica
2
0
1

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos II

Nocións Básicas de Mercado
9
0
1
Mercados e Competencia
10
0
0

Disciplinas Obrigatorias

Investigación: Deseño e Proceso
12
0
0
Mostraxe e Probas de Decisión Estatística
11
0
0
Construción e Análise de Indicadores Sociais e Índices
12
0
0
Fontes de Datos e Bases de Datos
7
0
0
Investigación Mediante Enquisa
11
0
0
Análise Estatística de Datos 1
11
1
0
Análise Estatística de Datos 2
11
0
0
Taller de Análise Cuantitativa
11
0
0
Deseño Cualitativo
11
0
0
Análise Cualitativa
12
0
0
Taller de Análise Cualitativa
11
0
0

Disciplinas Optativas

Proxeccións de Poboación en Áreas Pequenas
1
0
0
Neurociencias Aplicadas á Investigación Social
11
0
0
Sistemas de Información Xeográfica (GIS)
4
0
1
Comunicacións Social e Organizacional e Análise de Audiencias
7
0
0
Análise das Redes Sociais como Xeradoras de Valor
7
0
0
Ferramentas Informáticas para a Análise 1
9
0
1
Ferramentas Informáticas para a Análise 2
9
0
0
Análise e Medición de Audiencias no Contorno Dixital
8
0
0

Prácticas Externas

Prácticas
14
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
11
0
7

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos I

Socioloxía dos Mercados
2
1
0
Cultura e Actividade Económica
3
0
0

Disciplinas Optativas de Fundamentos Teóricos II

Nocións Básicas de Mercado
16
0
2
Mercados e Competencia
17
0
1

Disciplinas Obrigatorias

Investigación: Deseño e Proceso
18
0
3
Mostraxe e Probas de Decisión Estatística
18
0
3
Construción e Análise de Indicadores Sociais e Índices
18
0
4
Fontes de Datos e Bases de Datos
18
0
4
Investigación Mediante Enquisa
20
0
1
Análise Estatística de Datos 1
17
2
2
Análise Estatística de Datos 2
19
0
2
Taller de Análise Cuantitativa
18
0
1
Deseño Cualitativo
18
0
1
Análise Cualitativa
17
1
1
Taller de Análise Cualitativa
18
0
1

Disciplinas Optativas

Proxeccións de Poboación en Áreas Pequenas
0
0
1
Neurociencias Aplicadas á Investigación Social
13
0
0
Sistemas de Información Xeográfica (GIS)
14
0
2
Técnicas de Análise Audiovisual
10
0
0
Ferramentas Informáticas para a Análise 1
Ferramentas Informáticas para a Análise 2

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A música tradicional galega como elemento construtor de identidades: A gaita como símbolo identitario

A percepción social da poboación coruñesa cara a unha multinacional con arraigamento local. Sentimento de pertenza e identificación coa empresa Inditex

Análise sociopolítica das teorías conspirativas

Estudo sobre a situación da artesanía na provincia da Coruña no ano 2019

Investigación de mercado: Alimentación e consumo

A conciencia ambiental na sociedade española

A influencia das aparencias sobre o coñecemento científico: imaxe, razón e ideoloxía

A sinistralidade laboral en Galicia. O antes e o despois da reforma laboral (12/02/2012).

Achegamentos aos hábitos e comportamentos online: unha visión dos ecommerces nos seus potenciais clientes

As enquisas de uso do tempo. Análise e reflexións metodolóxicas

Comportamento e hábitos de consumo da audiencia no municipio de A Coruña

Mortes por consumo de drogas ilegais en Galicia

O papel da oferta e as prácticas enoturísticas no desenvolvemento rural da illa da Palma. Un estudo de caso.

A condición lóxica do asociacionismo

A elección do centro escolar no municipio coruñés: ¿en qué se fixan as familias á hora de escoller o centro?

A estructuración do gusto no consumo de lecer: Bourdieu frente a Peterson

A inserción laboral no ámbito da Educación Física e Deportiva en Galicia: análise a partir dunha enquisa a colexiados/as.

Agricultura urbana en A Coruña e área metropolitana

Determinantes do endebedamento nos países do sur de Europa: unha aproximación dende a socioloxía do crédito

Estudo sobre abuso sexual e sedución na adolescencia

Investigación de mercado: Apertura dun ximnasio na cidade da Coruña

O barrio de Recimil: Un estudo de caso sobre as consecuencias sociolóxicas da obsolescencia urbana

O proceso de emancipación dos xóvenes da provincia da Coruña

Pronósticos electorais con enquisa: técnicas xeralmente utilizadas e erros recentes

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30