Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.212
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.212
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 22
Homes 2015/2016 12
Mulleres 2015/2016 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,09
Taxa de evaluación 2015/2016 91,34
Taxa de éxito 2015/2016 98,51
Taxa de rendemento 2015/2016 89,98

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.230
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.046
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.095
% créditos repetidos 2014/2015 16,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.370
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Homes 2014/2015 142
Mulleres 2014/2015 227
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,48
Taxa de evaluación 2014/2015 80,89
Taxa de éxito 2014/2015 90,16
Taxa de rendemento 2014/2015 72,93

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.571
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.525
% créditos repetidos 2013/2014 16,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.310
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 375
Homes 2013/2014 138
Mulleres 2013/2014 237
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,48
Taxa de evaluación 2013/2014 82,11
Taxa de éxito 2013/2014 89,21
Taxa de rendemento 2013/2014 73,25

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A elección do centro escolar no municipio coruñés: ¿en qué se fixan as familias á hora de escoller o centro?

A estructuración do gusto no consumo de lecer: Bourdieu frente a Peterson

Agricultura urbana en A Coruña e área metropolitana

Determinantes do endebedamento nos países do sur de Europa: unha aproximación dende a socioloxía do crédito

Investigación de mercado: Apertura dun ximnasio na cidade da Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30