Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Vogal PAS
Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2
Homes 2017/2018 1
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 120
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 774
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.740
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.470
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.852
% créditos repetidos 2017/2018 23,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,05

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 8
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 480
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 480
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 82,5
Taxa de éxito 2016/2017 98,48
Taxa de rendemento 2016/2017 81,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 85,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 798
Homes 2016/2017 637
Mulleres 2016/2017 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 39.630
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.820
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.166
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.642
% créditos repetidos 2016/2017 22,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,66
Taxa de evaluación 2016/2017 87,31
Taxa de éxito 2016/2017 83,02
Taxa de rendemento 2016/2017 72,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 7
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 420
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 420
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60
Taxa de evaluación 2015/2016 92,86
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 92,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 820
Homes 2015/2016 655
Mulleres 2015/2016 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.710
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 30.270
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.998
% créditos repetidos 2015/2016 25,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,65
Taxa de evaluación 2015/2016 87,28
Taxa de éxito 2015/2016 84,31
Taxa de rendemento 2015/2016 73,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

O proceso de investigación nas ciencias da actividade física e o deporte
7
1
0
A comunicación científica e fontes documentais nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
1
Metodoloxía experimental e cuasiexperimental nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
1
Metodoloxía selectivo correlacional
7
0
1
Deseños observacionais aplicados á investigación no deporte
7
1
0
Metodoloxía cualitativa nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
1
Revisión sistemática e metaanálise
7
0
1
Análise exploratoria de datos e análise inferencial
7
0
1
Análise multivariante
7
0
1

Disciplinas Optativas

Exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde
4
0
1
Aprendizaxe e control motor
0
0
1
Investigación en educación física, actividade física e deportes
1
0
0
Actividades acuáticas e socorrismo
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster
6
0
2

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

O proceso de investigación nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
0
A comunicación científica e fontes documentais nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
0
Metodoloxía experimental e cuasiexperimental nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
0
Metodoloxía selectivo correlacional
7
0
0
Deseños observacionais aplicados á investigación no deporte
7
0
0
Metodoloxía cualitativa nas ciencias da actividade física e o deporte
7
0
0
Revisión sistemática e metaanálise
7
0
0
Análise exploratoria de datos e análise inferencial
7
0
0
Análise multivariante
7
0
0

Disciplinas Optativas

Exercicio e condición física no ámbito do rendemento e a saúde
1
0
0
Aprendizaxe e control motor
1
0
1
Investigación en educación física, actividade física e deportes
4
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster
6
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Formación inicial do profesorado de Educación Física en Educación Primaria: Revisión sistemática

'Optimización do proceso dende a auto-observación e compromiso do xogador. Proposta metodolóxica de Investigación-Acción no fútbol'

A RCP básica en surfistas: unha intervención didáctica nova.

Análise da bondade de axuste de diferentes modelos para aproximar a relación forza-velocidade en press-banca e squat paralelo, e da relación entre parámetros de perfil mecánico e rendemento

Análise da replicabilidade de diferentes modelos de forza-velocidade

Efectos cardiovasculares agudos da sesión de forza dinámica: Revisión sistemática e meta-análise

Validación dun cuestionario para coñecer as concepcións dos profesionais sobre a Educación Física en educación secundaria e sobre a formación de profesores de Educación Física

Validez concorrente da máxima potencia estimada a partir de diferentes modelos de aproximación da relación forza-velocidade nos exercicios press-banca e squat paralelo..

Efectos agudos da configuración da serie do exercicio de forza sobre a sensibilidade barorreflexa

Efectos do foco de atención interno vs. externo no aprendizaxe e rendemento deportivo: revisión sitemática da literatura

Muller, exercicio físico e menopausa. Revisión da literatura

Revisión Bibliográfica: ¿Qué é un bo docente de Educación Física?

Revisión Bibliográfica: Finalidades e obxectivos da educación física escolar

Revisión bibliográfica: Qué é un/a alumno/a ben educado/a físicamente?

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 15