Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde (Interuniversitario)

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Vogal PAS
Tuimil López, José Luís
Presidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Vicepresidente
Morenilla Burló, Luís
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Palacios Aguilar, José
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
García Díaz, Uxía
Vogal Estudante
Mayo Mauriz, Xián
Vogal Estudante
García Rico, María Carmen
Vogal PAS
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 420
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 420
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 7
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60
Taxa de evaluación 2015/2016 92,86
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 92,86
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 30.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.457
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 5.157
% créditos repetidos 2015/2016 25,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.890
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 827
Homes 2015/2016 660
Mulleres 2015/2016 167
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,44
Taxa de evaluación 2015/2016 87,18
Taxa de éxito 2015/2016 84,36
Taxa de rendemento 2015/2016 73,55

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 30.570
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.991
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6.156
% créditos repetidos 2014/2015 26,72
Total de créditos matriculados 2014/2015 41.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 822
Homes 2014/2015 655
Mulleres 2014/2015 167
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 50,75
Taxa de evaluación 2014/2015 85,29
Taxa de éxito 2014/2015 80,18
Taxa de rendemento 2014/2015 68,38

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 29.510
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.581
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6.290
% créditos repetidos 2013/2014 30,37
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.380
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 817
Homes 2013/2014 644
Mulleres 2013/2014 173
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,87
Taxa de evaluación 2013/2014 85,62
Taxa de éxito 2013/2014 79,35
Taxa de rendemento 2013/2014 67,94

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise da bondade de axuste de diferentes modelos para aproximar a relación forza-velocidade en press-banca e squat paralelo, e da relación entre parámetros de perfil mecánico e rendemento

Análise da replicabilidade de diferentes modelos de forza-velocidade

Efectos cardiovasculares agudos da sesión de forza dinámica: Revisión sistemática e meta-análise

Efectos agudos da configuración da serie do exercicio de forza sobre a sensibilidade barorreflexa

Efectos do foco de atención interno vs. externo no aprendizaxe e rendemento deportivo: revisión sitemática da literatura

Muller, exercicio físico e menopausa. Revisión da literatura

Revisión Bibliográfica: ¿Qué é un bo docente de Educación Física?

Revisión Bibliográfica: Finalidades e obxectivos da educación física escolar

Revisión bibliográfica: Qué é un/a alumno/a ben educado/a físicamente?

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 15