Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Discapacidade e Dependencia

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidente
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
Franco Taboada, María Victoria
Vogal PDI
Gago Carrera, Jorge
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Dosil Gago, Laura
Vogal Estudante
García de Martín, Tulio
Vogal Estudante
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Ruíz Leira, Ainhoa
Vogal Estudante
Mourís Castro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 21
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 867
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 837
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 3,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,29
Taxa de evaluación 2017/2018 85,47
Taxa de éxito 2017/2018 98,38
Taxa de rendemento 2017/2018 84,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 70,59
Taxa de abandono 2015/2016 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 348
Homes 2017/2018 140
Mulleres 2017/2018 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.280
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 750
% créditos repetidos 2017/2018 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,1
Taxa de evaluación 2017/2018 93,05
Taxa de éxito 2017/2018 94,22
Taxa de rendemento 2017/2018 87,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 3
Mulleres 2016/2017 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 948
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 930
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 1,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,4
Taxa de evaluación 2016/2017 96,84
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 96,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,36
Taxa de graduación 2015/2016 85

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 328
Homes 2016/2017 130
Mulleres 2016/2017 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.950
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.780
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.179
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 999
% créditos repetidos 2016/2017 11,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,79
Taxa de evaluación 2016/2017 93,23
Taxa de éxito 2016/2017 93,36
Taxa de rendemento 2016/2017 87,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 0
Mulleres 2015/2016 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.164
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.164
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,2
Taxa de evaluación 2015/2016 97,55
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 314
Homes 2015/2016 117
Mulleres 2015/2016 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.650
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.590
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.197
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 861
% créditos repetidos 2015/2016 11,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,2
Taxa de evaluación 2015/2016 91,92
Taxa de éxito 2015/2016 91,88
Taxa de rendemento 2015/2016 84,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obligatorias

Metodoloxía da Investigación
13
0
2
Ferramentas Multimedia para a Investigación
14
0
2
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
16
0
0
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
16
0
0

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
4
0
1
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
3
1
1
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
4
0
1
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
4
1
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
4
0
1

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
6
0
0
Atención Temperá
7
0
0
Intervención na Demencia
7
0
1
Intervención Familiar na Discapacidade
7
0
1
Envellecemento Satisfactorio
8
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
10

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obligatorias

Metodoloxía da Investigación
14
0
0
Ferramentas Multimedia para a Investigación
14
0
0
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
14
0
0
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
14
0
0

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
5
0
0
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
5
0
0
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
5
0
0
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
5
0
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
5
0
0

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
12
0
0
Atención Temperá
12
0
0
Intervención na Demencia
12
0
0
Intervención Familiar na Discapacidade
12
0
0
Envellecemento Satisfactorio
12
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
5

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obligatorias

Metodoloxía da Investigación
20
0
0
Ferramentas Multimedia para a Investigación
20
0
0
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
19
0
1
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
20
0
0

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
2
0
0
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
2
0
0
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
2
0
0
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
2
0
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
2
0
0

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
17
0
0
Atención Temperá
17
0
0
Intervención na Demencia
17
0
0
Intervención Familiar na Discapacidade
17
0
0
Envellecemento Satisfactorio
17
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
4

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A sobrecarga percibida nos cuidadores informais de persoas dependentes

Deporte adaptado e lesión medular

Desenvolvemento e análise dun programa de educación sexual para persoas con parálise cerebral

Efectos dun programa de exercicio terapéutico dirixido a musculatura proximal sobre a hiperpronación do pé durante a marcha

Elaboración dun cuestionario sobre o perfil profesional das persoas usuarias do servizo de intermediación laboral de COGAMI, A Coruña

Netos de persoas con demencia

O deporte como medio de inclusión social para persoas con diversidade funcional: Proposta dun programa de intervención inclusivo baseado na práctica deportiva do bádminton

Percepcións do profesorado porteño sobre a educación a prol da diversidade

Programa de intervención para mellorar as habilidades sociais e motrices das persoas con TEA (Trastorno Espectro Autista) a través de actividades no medio natural

Situación actual da intervención da Comunicación Aumentativa e Alternativa en doentes con dano cerebral adquirido en Galicia

Actividade sexual en persoas maiores

Dano cerebral adquirido: O impacto na familia

Deseño de implementación dun programa de intervención en nenos con Desorde do Desenvolvemento da Coordinación

Efecto da asistencia a centro de día sobre a evolución dos maiores con enfermidade do Alzheimer: Protocolo de estudo para un ensaio cuasi-experimental

Estudo interxeracional de estereotipos negativos cara a vellez

Inclúome. Programa de fortalecemento docente para promover a inclusión de estudantes con necesidades educativas especiais en entornos regulares de aprendizaxe

Persoas con discapacidade intelectual que envellecen: Proposta de programa de horticultura terapéutica para mellorar a súa calidade de vida

Programa de educación afectivo-sexual para persoas con discapacidade intelectual e as súas familias

Programa de prevención e intervención na demencia baseado en principios do envellecemento activo

Proposta de intervención para un envellecemento activo

Proposta de modelo de intervención en nenos con parálise cerebral basado na educación conductiva

Unha proposta para a intervención na ensinanza de habilidades sociais mediante o uso da comunicación bimodal a nenos/as con Síndrome de Down

A sexualidade na terceira idade

A Enfermidade de Párkinson no contexto familiar

Adherencia ao programa de prevención do deterioro cognitivo en persoas maiores na área rural do Concello de Mazaricos

Educar na diversidade: Promovendo o apoio familiar para facilitala inclusión de nenos con necesidades educativas especiais na aula regular

Intervención en estratexias sintáctico/semánticas nun caso de déficit de atención por hipercatividade (TDAH)

O envellecemento activo a través da práctica de variables influentes na reserva cognitiva

O tratamento xurídico da persoa con discapacidade psíquica

Pais e nais de adultos con discapacidade

Percepción das familias de nenos con Trastornos do Espectro Autista sobre o uso da Tablet como apoio á comunicación

Programa de Aprendizaxe Servizo para fomentar o envellecemento satisfactorio nas persoas maiores.

Programa de preparación para a xubilación

Programa para a sensibilización do maltrato cara as persoas maiores en ambientes institucionais

Proposta de intervención de competencias emocionais en persoas con síndrome de Down

Taller de resiliencia para irmáns de nenos, adolescentes e xóvenes con discapacidade intelectual

Uso da realidade virtual no adestramento das actividades bimanuais en nenos con parálise cerebral de afectación unilateral

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30