Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Discapacidade e Dependencia

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Patiño Núñez, Sergio
Vogal PDI
Chouza Insua, Marcelo
Vogal PDI
Martínez Rodríguez, Alicia
Vogal PDI
Escribano Silva, Mercedes
Vogal PDI
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
Mosquera Sabio, Lucía
Vogal Estudante
Sanmartín Miramontes, María
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Fernández Cervantes, Ramón
Presidente
Martínez Rodríguez, Alicia
Vicepresidente
Senín Camargo, Francisco José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Pardo Carballido, Carmen
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Riveiro Temprano, Socorro
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
Temprano Blanco, Daniel
Vogal Estudante
Canosa Pena, Alejandro
Vogal Estudante
Yáñez Rodríguez, Rocío
Vogal Estudante
Lista Paz, Ana
Vogal Estudante
Blanco Paredes, Fuensanta
Vogal PAS
Paseiro Ares, Gustavo
Vogal Coordinador de Título
González Cabanach, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.164
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.164
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 0
Mulleres 2015/2016 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,2
Taxa de evaluación 2015/2016 97,55
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,55
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.338
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 528
% créditos repetidos 2014/2015 10,73
Total de créditos matriculados 2014/2015 17.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 297
Homes 2014/2015 109
Mulleres 2014/2015 188
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,56
Taxa de evaluación 2014/2015 92,6
Taxa de éxito 2014/2015 93,82
Taxa de rendemento 2014/2015 86,87

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 14.310
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.019
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 856,5
% créditos repetidos 2013/2014 11,58
Total de créditos matriculados 2013/2014 16.190
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 289
Homes 2013/2014 107
Mulleres 2013/2014 182
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,01
Taxa de evaluación 2013/2014 92,01
Taxa de éxito 2013/2014 92,58
Taxa de rendemento 2013/2014 85,19

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Actividade sexual en persoas maiores

Dano cerebral adquirido: O impacto na familia

Deseño de implementación dun programa de intervención en nenos con Desorde do Desenvolvemento da Coordinación

Estudo interxeracional de estereotipos negativos cara a vellez

Inclúome. Programa de fortalecemento docente para promover a inclusión de estudantes con necesidades educativas especiais en entornos regulares de aprendizaxe

Proposta de modelo de intervención en nenos con parálise cerebral basado na educación conductiva

A sexualidade na terceira idade

A Enfermidade de Párkinson no contexto familiar

Adherencia ao programa de prevención do deterioro cognitivo en persoas maiores na área rural do Concello de Mazaricos

Educar na diversidade: Promovendo o apoio familiar para facilitala inclusión de nenos con necesidades educativas especiais na aula regular

Intervención en estratexias sintáctico/semánticas nun caso de déficit de atención por hipercatividade (TDAH)

O envellecemento activo a través da práctica de variables influentes na reserva cognitiva

O tratamento xurídico da persoa con discapacidade psíquica

Pais e nais de adultos con discapacidade

Percepción das familias de nenos con Trastornos do Espectro Autista sobre o uso da Tablet como apoio á comunicación

Programa de Aprendizaxe Servizo para fomentar o envellecemento satisfactorio nas persoas maiores.

Programa de preparación para a xubilación

Programa para a sensibilización do maltrato cara as persoas maiores en ambientes institucionais

Proposta de intervención de competencias emocionais en persoas con síndrome de Down

Taller de resiliencia para irmáns de nenos, adolescentes e xóvenes con discapacidade intelectual

Uso da realidade virtual no adestramento das actividades bimanuais en nenos con parálise cerebral de afectación unilateral

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30