Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

2017/2018 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 118
Homes 2017/2018 77
Mulleres 2017/2018 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.416
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.671
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 555
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 190,5
% créditos repetidos 2017/2018 16,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 37,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 1,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 614
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.360
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.192
% créditos repetidos 2017/2018 41,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 117
Homes 2016/2017 82
Mulleres 2016/2017 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 5.454
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 691,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 34,5
% créditos repetidos 2016/2017 11,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 92,6
Taxa de éxito 2016/2017 94,89
Taxa de rendemento 2016/2017 87,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,94
Taxa de graduación 2014/2015 73,53
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 95
Homes 2015/2016 69
Mulleres 2015/2016 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.787
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 5.577
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 3,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60,92
Taxa de evaluación 2015/2016 91,34
Taxa de éxito 2015/2016 94,01
Taxa de rendemento 2015/2016 85,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,56
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 753
Homes 2015/2016 513
Mulleres 2015/2016 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 27.370
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 5.490
% créditos repetidos 2015/2016 31,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,32
Taxa de evaluación 2015/2016 75,97
Taxa de éxito 2015/2016 77,67
Taxa de rendemento 2015/2016 59,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de formación científica

Cálculo avanzado en enxeñería
45
0
2
Mecánica de medios continuos
33
21
12
Cálculo numérico
39
1
1
Mecánica computacional
56
0
3

Tecnoloxía específica

Estruturas III
35
6
4
Portos e costas
35
15
6
Obras hidráulicas e hidroloxía
32
0
1
Enxeñería do transporte
33
0
0
Pontes I
36
0
2
Enxeñería sanitaria
34
0
0
Ordenación do territorio e urbanismo
53
5
2
Estruturas de formigón
59
0
1
Ampliación de enxeñería do terreo
57
0
2
Edificación. Rehabilitación de estruturas
60
0
0
Explotación de estradas
61
0
0
Dirección de empresas
62
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster
25
0
35

Optativas – Bloque común

Toma de decisións en enxeñería
Estancia en prácticas
21
0
0
Proxecto técnico
4
0
2

Optativas – Estruturas e construción

Análise experimental e monitorización de estruturas
24
0
0
Materiais avanzados
15
0
0
Pontes II
6
0
0
Cálculo dinámico de estruturas
20
0
1
Deseño óptimo de estruturas
22
0
0
Cálculo sísmico e aeroelástico de estruturas
14
0
0
Deseño asistido e visualización
18
0
3

Optativas – Hidráulica. ambiental e xeotecnia

Túneles e obras subterráneas
3
0
0
Enxeñería da enerxía
15
0
0
Cimentacións especiais
7
0
0
Mecánica de rochas
3
0
0
Enxeñería portuaria
3
1
0
Dirección e explotación de portos
8
0
0
Proxecto de obras hidráulicas
8
0
0
Xestión avanzada do saneamento
6
0
1

Optativas – Transportes e ordenación do territorio

Enxeñería dos servizos urbanos
2
0
0
Infraestrutura de estradas e aeroportos
18
0
0
Explotación de sistemas de transporte
27
0
0
Planificación do transporte
16
0
0
Loxística
22
0
0
Paisaxe na enxeñería
2
0
0
Urbanismo II
7
0
0
Sistemas de representación do territorio
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de formación científica

Cálculo avanzado en enxeñería
58
10
4
Mecánica de medios continuos
30
20
18
Cálculo numérico
55
4
5
Mecánica computacional
32
0
1

Tecnoloxía específica

Estruturas III
52
5
7
Portos e costas
40
9
14
Obras hidráulicas e hidroloxía
58
1
1
Enxeñería do transporte
60
0
1
Pontes I
58
3
2
Enxeñería sanitaria
60
0
0
Ordenación do territorio e urbanismo
33
0
1
Estruturas de formigón
33
0
1
Ampliación de enxeñería do terreo
33
0
1
Edificación. Rehabilitación de estruturas
32
0
0
Explotación de estradas
33
0
0
Dirección de empresas
30
1
1

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster
10
0
19

Optativas – Bloque común

Estancia en prácticas
15
0
0
Proxecto técnico
3
0
0

Optativas – Estruturas e construción

Análise experimental e monitorización de estruturas
14
0
0
Materiais avanzados
3
0
0
Pontes II
6
0
0
Cálculo dinámico de estruturas
7
0
1
Deseño óptimo de estruturas
25
0
1
Cálculo sísmico e aeroelástico de estruturas
6
0
0
Deseño asistido e visualización
24
0
6

Optativas – Hidráulica. ambiental e xeotecnia

Túneles e obras subterráneas
9
0
0
Enxeñería da enerxía
14
0
0
Cimentacións especiais
9
0
0
Mecánica de rochas
4
0
0
Enxeñería portuaria
2
0
0
Dirección e explotación de portos
3
0
0
Proxecto de obras hidráulicas
10
0
0
Xestión avanzada do saneamento
7
0
1

Optativas – Transportes e ordenación do territorio

Enxeñería dos servizos urbanos
2
0
0
Infraestrutura de estradas e aeroportos
15
0
0
Explotación de sistemas de transporte
12
0
0
Planificación do transporte
10
0
0
Loxística
34
0
0
Sistemas de representación do territorio
10
0
2

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de formación científica

Cálculo avanzado en enxeñería
21
7
6
Mecánica de medios continuos
26
5
3
Cálculo numérico
30
2
1

Tecnoloxía específica

Estruturas III
29
2
2
Portos e costas
31
3
0
Obras hidráulicas e hidroloxía
34
0
0
Enxeñería do transporte
34
0
0
Pontes I
30
0
3
Enxeñería sanitaria
33
1
0

Optativas – Estruturas e construción

Materiais avanzados
12
0
0
Cálculo dinámico de estruturas
6
0
0
Deseño óptimo de estruturas
4
0
0
Deseño asistido e visualización
17
1
5

Optativas – Hidráulica. ambiental e xeotecnia

Túneles e obras subterráneas
5
0
0
Enxeñería da enerxía
1
0
0
Cimentacións especiais
1
0
0
Enxeñería portuaria
4
0
0
Proxecto de obras hidráulicas
5
0
0

Optativas – Transportes e ordenación do territorio

Infraestrutura de estradas e aeroportos
1
0
0
Loxística
10
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Acondicionamento de infraestruturas portuarias en Cariño e mellora medioambiental

Acondicionamiento e senda litoral nas praias de San Xurxo e Esmelle (Ferrol)

Ampliación da Central Hidroeléctrica do Arnego

Ampliación e mellora da estrada DP-6104 dende a AC-862 ao Picón [P.K.0+000 - P.K.2+400].

Aparcadoir subterráneo en c/ Paseo Alexandre Bóveda

Complexo deportivo San Caetano, Santiago de Compostela

Conexión da AP-9 con Lavacolla en Sigüeiro

Ensanche e mellora da CP-1707 ó seu paso por Armental, Cambre

Instalacións deportivas en Guitiriz

Liña de Alta Velocidade Lugo-Ourense. Tramo A Pobra de San Xiao-Sarria

Mellora do abastecemento en Noia, Lousame e Porto do Son

Nave de almacenamento e distribución de mercancías no polígono de Bértoa (Carballo)

Ordenación do litoral no entorno das praias de Porrón e As Cunchas (Rianxo)

Pasarela peatonal sobre a ría de Bilbao conectando o barrio de Elorrieta con Punta Zorroza

Pasarela peatonal sobre a ría de Viveiro

Pasarela peonil sobre a N-640 en Lugo

Paso sobre a Ría de Villaviciosa en El Puntal, Villaviciosa

Ponte ferroviaria tranfronteiriza sobre o río Miño. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Porriño - Fronteira portuguesa.

Ponte na carreteira de conexión do Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas e a A-52

Ponte sobre o río Miño en Os Peares

Porto Exterior en Ribadeo

Proxecto construtivo: Estrada de Circunvalación ao núcleo de Ribeira e Acceso ao Porto

Remodelación do campo de fútbol 'O Carrizo' en Culleredo

Reordenación da área fluvial da fervenza do Belelle

Restauración e acondicionamento do centro deportivo Portotenis e construcción adxunta dun centro de pádel (Sanxenxo)

Rexeneración da praia de O Portiño e urbanización da zona

Saneamento e depuración nas parroquias de Andeiro e Santa María de Vigo (Cambre)

Teleférico hacia a Cidade da Cultura. (Santiago de Compostela)

Terminal de Graneis Agroalimentarios no Porto Exterior Da Coruña

Variante á AC-550 entre Muros e Noia, tramo Bornalle - Catasueiro

Variante á estrada EP-8001 entre Catoira e Caldas de Reis

Variante da CP-4307: Conexión Ponteceso-Malpica

Variante da LU-530 ao seu paso por A Fonsagrada

Velódromo cuberto en Ponferrada (León)

Acceso ferroviario ao Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas

Aparcadoiro subterráneo na área reurbanizada de Samil, Vigo

Carril bici de acceso ao campus de Elviña

Centro Especializado de Alto Rendemento de Vela no Porto Interior de A Coruña

Diseño de nova ETAP no concello de Outes

Impulsión dende o río Miño ata o embalse de Zamáns

Instalacións Deportivas en Portomarín

Línea de Alta Velocidade Madrid-Galicia. Tramo de acceso a cidade de Ourense, Taboadela-Seixalbo

Nova ETAP e depósito de cabeceira en Coristanco

Novo acceso peonil á praia Ladeira entre os municipios de Nigrán e Baiona

Novo Corredor entre Vilagarcía de Arousa e Catoira

Pasarela peonil con ascensor entre Avenida Sardiñeira e Avenida do Ferrocarril (A Coruña)

Pasarela peonil sobre a AC-840 en Présaras (A Coruña)

Pavillón polideportivo en Cabanas

Pavillón polideportivo na Guarda (Pontevedra)

Porto deportivo en Lorbé

Proxecto constructivo dunha pista cuberta de atletismo en A Coruña

Proxecto construtivo: Paso inferior para vehículos na intersección entre Ronda de Outeiro, Ronda del Real Club Deportivo de La Coruña e Manuel Murguía

Proxecto de conexión e recuperación do espazo fluvial dos meandros do río Limia ao seu paso por a chaira da Limia

Rede de saneamento e EDAR en Lesa, Coirós, A Coruña.

Reforma e humanización da Praza de España de Ferrol no acceso Noreste.

Remodelación do campo de rugby nas instalacións deportivas de Acea da Ma (Culleredo)

Variante da AC-441 en Baíñas (Vimianzo) e actuacións de seguridade vial na vía existente

Variante de Ponteceso (AC-419)

Vial subterráneo Avda. do Porto - Avda. Linares Rivas e glorieta superior en Praza de Ourense, A Coruña

Carril bici entre os municipios de A Coruña y Arteixo: Tramo A Maceira-Meicende

Conexión peatonal entre o Campus de Elviña e o barrio de Someso

Conexión peonil sobre a N-VI ao seu paso por Guísamo

Humanización e miradoiro na contorna da torre de presión de Monte Alto (A Coruña)

Nova pasarela peatonal sobre a duplicación da línea ferroviaria no seu tramo final de acceso á estación de Ferrol. Tramo Ponte das Cabras-Ferrol

Proxecto Constructivo de mellora da accesibilidade, recuperación e protección das marxes do río Ferreira no concello de Pantón (Lugo)

Proxecto Construtivo de Nova Cuberta para o Estadio Municipal de Riazor

Proxecto construtivo de Variante da AC-566 en Valdoviño

Proxecto Construtivo dunha Terminal de Granéis Sólidos no Porto Exterior da Coruña

Rehabilitación da minicentral hidroeléctrica Fábrica da Luz - Lugo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25