Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Didácticas Específicas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.176
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.164
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 1,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,45
Taxa de evaluación 2017/2018 95,15
Taxa de éxito 2017/2018 99,73
Taxa de rendemento 2017/2018 94,9
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,67
Taxa de graduación 2016/2017 83,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 17
Homes 2016/2017 4
Mulleres 2016/2017 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 751,5
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 693
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 58,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 7,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,21
Taxa de evaluación 2016/2017 94,81
Taxa de éxito 2016/2017 99,58
Taxa de rendemento 2016/2017 94,41
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96
Taxa de graduación 2015/2016 90

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 7
Mulleres 2015/2016 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.194
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.194
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 59,7
Taxa de evaluación 2015/2016 94,72
Taxa de éxito 2015/2016 98,81
Taxa de rendemento 2015/2016 93,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Innovación nas Didácticas

Inglés
21
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
17
0
1
Traballo fin de máster (TFM)
15
0
5

Módulo de Proxectos Interdisciplinares

A interdisciplinariedade en contexto
21
0
0
Análise de experiencias interdisciplinares
21
0
0
Deseño de proxectos interdisciplinares
21
0
0

Módulo de Investigación

Metodoloxía cualitativa
16
0
1
Metodoloxía cuantitativa
18
0
0

Módulo de Optativas

Investigación e innovación en didáctica das ciencias
13
0
0
Estratexias no ensino das ciencias e na educación ambiental
7
0
0
Didáctica dos espazos culturais en contextos educativos
12
0
0
Investigación e innovación na didáctica das ciencias sociais
11
0
0
Traballo por proxectos en educación física
8
0
0
Investigación e innovación en didáctica da expresión corporal
17
0
0
Investigación e innovación en didáctica da expresión musical
11
1
0
Técnicas e recursos para o ensino musical
6
0
0
Investigación e innovación en didáctica das artes visuais
16
0
0
Procesos e estratexias sensibles en fotografía e arte contemporánea
18
0
0
Investigación e innovación en didáctica das linguas iniciais e as súas literaturas
1
0
0
Investigación e innovación en didáctica da lingua e a literatura estranxeira
2
0
0
Investigación e innovación en didáctica da matemática
9
0
0
Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Innovación nas Didácticas

Inglés
11
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
12
0
0
Traballo fin de máster (TFM)
12
0
3

Módulo de Proxectos Interdisciplinares

A interdisciplinariedade en contexto
12
0
0
Análise de experiencias interdisciplinares
11
0
0
Deseño de proxectos interdisciplinares
12
0
0

Módulo de Investigación

Metodoloxía cualitativa
11
0
0
Metodoloxía cuantitativa
11
0
0

Módulo de Optativas

Investigación e innovación en didáctica das ciencias
5
0
0
Estratexias no ensino das ciencias e na educación ambiental
2
0
0
Didáctica dos espazos culturais en contextos educativos
12
0
0
Investigación e innovación na didáctica das ciencias sociais
4
0
0
Traballo por proxectos en educación física
10
0
1
Investigación e innovación en didáctica da expresión corporal
6
0
1
Investigación e innovación en didáctica da expresión musical
10
1
0
Investigación e innovación en didáctica das artes visuais
10
0
0
Procesos e estratexias sensibles en fotografía e arte contemporánea
9
0
0
Investigación e innovación en didáctica da lingua e a literatura estranxeira
6
0
0
Investigación e innovación en didáctica da matemática
9
0
1
Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico
3
0
1

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Innovación nas Didácticas

Inglés
20
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
19
0
1
Traballo fin de máster (TFM)
15
0
5

Módulo de Proxectos Interdisciplinares

A interdisciplinariedade en contexto
19
1
0
Análise de experiencias interdisciplinares
20
0
0
Deseño de proxectos interdisciplinares
19
1
0

Módulo de Investigación

Metodoloxía cualitativa
19
0
0
Metodoloxía cuantitativa
19
0
0

Módulo de Optativas

Investigación e innovación en didáctica das ciencias
9
0
0
Estratexias no ensino das ciencias e na educación ambiental
12
1
0
Didáctica dos espazos culturais en contextos educativos
16
0
0
Investigación e innovación na didáctica das ciencias sociais
8
0
0
Traballo por proxectos en educación física
15
0
1
Investigación e innovación en didáctica da expresión corporal
13
0
1
Investigación e innovación en didáctica da expresión musical
6
1
0
Técnicas e recursos para o ensino musical
3
0
0
Investigación e innovación en didáctica das artes visuais
8
0
0
Procesos e estratexias sensibles en fotografía e arte contemporánea
11
0
0
Investigación e innovación en didáctica das linguas iniciais e as súas literaturas
12
0
0
Investigación e innovación en didáctica da lingua e a literatura estranxeira
6
0
0
Investigación e innovación en didáctica da matemática
9
0
1
Dificultades na aprendizaxe das matemáticas. Enfoque práctico
6
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A influencia do traballo por proxectos na adquisición de coñecementos sobre a luz e as sombras en Educación Infantil

AICLE en Educación Infantil: a implementación de Edulingüe 2020 no contexto dun centro plurilingüe

Análise da validez do cuestionario Competitividade-10 para a súa aplicación no contexto da Educación Primaria.

Análise do espazo de aprendizaxe e a súa relación co rendemento matemático

As crenzas cara as Matemáticas do profesorado do 2º ciclo de Educación Infantil e o seu ensino-aprendizaxe

As metodoloxías activas e a discriminación auditiva en Educación Infantil

Conexións: Un proxecto de innovación en educación artística a través das obras de Paulo Bruscky

Diferenzas de xénero na práctica de actividade física durante os recreos en alumnos de Educación Primaria. Un estudo de caso.

Ideas do alumnado de 5º e 6º de Primaria sobre as substancias puras e as mesturas

Influencia dun programa de psicomotricidade sobre a praxia fina de nenos e nenas de 4 anos.

O ensino e a aprendizaxe das matemáticas a través da cociña en Educación Infantil

O museo como recurso en Educación Infantil

O papel das visitas ao Aquarium Finisterrae (A Coruña) na aprendizaxe de Educación Ambiental do alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria

O surf como ferramenta educativa para Educación Física. Estudio de caso en Educación Primaria

Unha investigación-acción sobre a promoción do hábito lector para 3º de Educación Primaria

“Uso dos xogos de máns no ámbito matemático”

A biblioteca escolar como fonte de información, exploración e recursos.Estudo de caso.

A lingua galega na Educación Primaria: Un estudo cualitativo sobre a metodoloxía e as actitudes

Adquisición de linguas extranxeiras en idades temperás: Estudio de caso nun centro de Educación Infantil

Análise da influencia da formación musical no rendemento matemático en estudantes de primaria

Ciencias Sociais e recursos bibliográficos no ámbito escolar, con especial atención á Xeografía e á Historia. Os casos do CEIP San Francisco Xabier, do CPI de Cruz do Sar e do CEIP Cardeal Quiroga Palacios

Desenvolvemento da competencia científica en alumnado de Educación Primaria a través do estudo dos seres vivos.

estratexias de ensino relevante para acadar a aprendizaxe significativa en matemáticas

Exploración das actitudes e da ansiedade cara ás matemáticas no profesorado de Educación Infantil

Percepción da imaxe corporal en escolares de Educación Primaria e Secundaria. Análise en función do xénero e da práctica de actividades físicas extraescolares

Percepción e grao de competencia do profesorado de educación física en primaria ante alumnado con discapacidade

Un estudo das dificultades na aprendizaxe da xeometría no alumnado de 6º de Educación Primaria

Ánalise dos elementos didácticos do programa “Deporte en el Centro” da cidade da Coruña

Análise dos espazos e tempos de práctica psicomotriz en centros de Educación Infantil en España

Concepcións dos nenos/as de primeiro de Primaria sobre os seres vivos no marco do estudo da xerminación.

Estudo de caso sobre as condutas motrices en 5º e 6º de Educación Primaria: unha aproximación dende a psicoloxía positiva

Factores de influencia no préstamo dunha biblioteca escolar: descrición e análise

Flores na aula de Educación Infantil. Traballando por proxectos.

Formación auditiva na lectura a vista musical

Investigación educativa:O pensamento dos docentes de Educación Física nos colexios públicos da Coruña segundo o currículo actual (LOMCE).

Niveis de actividade física en Educación Infantil. A escola e as recomendacións de actividade física para a saúde. Implicacións didácticas.

O alumnado como protagonista da súa biblioteca escolar: análise cualitativa da biblioteca do CEIP Ramón de la Sagra

O conto como recurso interdisciplinario para a adquisición de linguas estranxeiras no primeiro ciclo da Educación Infantil

'Paisaxes do eu': Simbiose do corpo, espazo e luz na aula de infantil

Percepcións do profesorado e o alumnado de Educación Primaria en relación ao proceso de ensinanza-aprendizaxe AICLE.

Un estudo de caso sobre a ensinanza da lingua inglesa a través do xogo, expresión corporal e dramatización en idades temperás

Unha primeira aproximación ás concepcións do alumnado de Educación Primaria sobre os ecosistemas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 23