Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Didácticas Específicas

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.194
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.194
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 7
Mulleres 2015/2016 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 59,7
Taxa de evaluación 2015/2016 94,72
Taxa de éxito 2015/2016 98,81
Taxa de rendemento 2015/2016 93,59
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

“Uso dos xogos de máns no ámbito matemático”

A biblioteca escolar como fonte de información, exploración e recursos.Estudo de caso.

A lingua galega na Educación Primaria: Un estudo cualitativo sobre a metodoloxía e as actitudes

Adquisición de linguas extranxeiras en idades temperás: Estudio de caso nun centro de Educación Infantil

Análise da influencia da formación musical no rendemento matemático en estudantes de primaria

Ciencias Sociais e recursos bibliográficos no ámbito escolar, con especial atención á Xeografía e á Historia. Os casos do CEIP San Francisco Xabier, do CPI de Cruz do Sar e do CEIP Cardeal Quiroga Palacios

Desenvolvemento da competencia científica en alumnado de Educación Primaria a través do estudo dos seres vivos.

estratexias de ensino relevante para acadar a aprendizaxe significativa en matemáticas

Exploración das actitudes e da ansiedade cara ás matemáticas no profesorado de Educación Infantil

Percepción da imaxe corporal en escolares de Educación Primaria e Secundaria. Análise en función do xénero e da práctica de actividades físicas extraescolares

Ánalise dos elementos didácticos do programa “Deporte en el Centro” da cidade da Coruña

Análise dos espazos e tempos de práctica psicomotriz en centros de Educación Infantil en España

Concepcións dos nenos/as de primeiro de Primaria sobre os seres vivos no marco do estudo da xerminación.

Estudo de caso sobre as condutas motrices en 5º e 6º de Educación Primaria: unha aproximación dende a psicoloxía positiva

Factores de influencia no préstamo dunha biblioteca escolar: descrición e análise

Flores na aula de Educación Infantil. Traballando por proxectos.

Formación auditiva na lectura a vista musical

Investigación educativa:O pensamento dos docentes de Educación Física nos colexios públicos da Coruña segundo o currículo actual (LOMCE).

Niveis de actividade física en Educación Infantil. A escola e as recomendacións de actividade física para a saúde. Implicacións didácticas.

O alumnado como protagonista da súa biblioteca escolar: análise cualitativa da biblioteca do CEIP Ramón de la Sagra

O conto como recurso interdisciplinario para a adquisición de linguas estranxeiras no primeiro ciclo da Educación Infantil

'Paisaxes do eu': Simbiose do corpo, espazo e luz na aula de infantil

Percepcións do profesorado e o alumnado de Educación Primaria en relación ao proceso de ensinanza-aprendizaxe AICLE.

Un estudo de caso sobre a ensinanza da lingua inglesa a través do xogo, expresión corporal e dramatización en idades temperás

Unha primeira aproximación ás concepcións do alumnado de Educación Primaria sobre os ecosistemas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 23