Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.511
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.439
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 4,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,75
Taxa de evaluación 2017/2018 91,76
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 91,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100,4
Taxa de graduación 2016/2017 84,21
Taxa de abandono 2015/2016 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 33
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.254
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.175
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 79,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 6,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 38
Taxa de evaluación 2016/2017 92,82
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 92,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,73
Taxa de graduación 2015/2016 66,67
Taxa de abandono 2014/2015 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 30
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.476
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.440
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,2
Taxa de evaluación 2015/2016 90,14
Taxa de éxito 2015/2016 99,55
Taxa de rendemento 2015/2016 89,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,56
Taxa de graduación 2014/2015 80

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e dirección de institucións educativas
24
0
0
Convivencia. mediación e resolución de conflitos
22
0
1
Investigación-acción e innovación
25
0
0
Modelos de xestión de calidade
23
0
0
Tratamento da información na xestión e avaliación das institucións
22
0
1
Institucións e axentes na comunidade: acción socioeducativa na sociedade rede
24
0
0

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
22
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster (TFM)
22
0
16

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de proxectos educativos de centro
20
0
1
Avaliación de recursos e materiais didácticos
21
0
1
Formación docente e comunidades de aprendizaxe
19
0
1
Proxectos TIC para a innovación educativa
20
0
2
Xestión de recursos humanos
22
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e innovación das institucións socioeducativas
3
0
0
Planificación estratéxica e cultura participativa
3
0
0
Valores. igualdade e cultura da mediación en contextos socioeducativos
3
0
0
Proxectos e informes de investigación
3
0
0
Instrumentos para a avaliación de programas e servizos
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e dirección de institucións educativas
19
0
0
Convivencia. mediación e resolución de conflitos
21
0
0
Investigación-acción e innovación
19
0
0
Modelos de xestión de calidade
20
0
0
Tratamento da información na xestión e avaliación das institucións
19
0
0
Institucións e axentes na comunidade: acción socioeducativa na sociedade rede
19
0
0

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
18
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster (TFM)
14
0
15

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de proxectos educativos de centro
14
0
0
Avaliación de recursos e materiais didácticos
14
0
0
Formación docente e comunidades de aprendizaxe
15
0
0
Proxectos TIC para a innovación educativa
14
0
0
Xestión de recursos humanos
14
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e innovación das institucións socioeducativas
7
0
0
Planificación estratéxica e cultura participativa
7
0
0
Valores. igualdade e cultura da mediación en contextos socioeducativos
7
0
0
Proxectos e informes de investigación
7
0
0
Instrumentos para a avaliación de programas e servizos
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e dirección de institucións educativas
23
0
1
Convivencia. mediación e resolución de conflitos
22
0
2
Investigación-acción e innovación
22
0
2
Modelos de xestión de calidade
22
0
2
Tratamento da información na xestión e avaliación das institucións
23
0
1
Institucións e axentes na comunidade: acción socioeducativa na sociedade rede
23
0
1

Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
23
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo fin de máster (TFM)
16
1
13

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de proxectos educativos de centro
17
0
0
Avaliación de recursos e materiais didácticos
17
0
0
Formación docente e comunidades de aprendizaxe
17
0
0
Proxectos TIC para a innovación educativa
17
0
0
Xestión de recursos humanos
17
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e innovación das institucións socioeducativas
6
0
1
Planificación estratéxica e cultura participativa
6
0
1
Valores. igualdade e cultura da mediación en contextos socioeducativos
6
0
1
Proxectos e informes de investigación
6
0
1
Instrumentos para a avaliación de programas e servizos
6
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A aprendizaxe colaborativa na rede: un estudo de caso

A educación emocional no contexto da dirección escolar

A escolaridade das infancias en risco social: unha aproximación dende a percepción da dirección de institucións escolares e socioeducativas.

Análise da perspectiva de xénero nun libro de terceiro de primaria da República Dominicana

Análise de materiais curriculares: estudo dun libro de texto de música de educación secundaria

Análisis previo de un centro educativo para el diseño de un proyecto de dirección

As TIC na Educación Secundaria: un estudo de caso

Contornas de Formación das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula: o libro dixital E-Dixgal

Educación en tempos de neoliberalismo: reorientar a Educación Infantil cara a xustiza social e lograr unha gobernanza directiva

Escola de Nais e Pais - CPR Liceo La Paz

Estudo De Caso: Análise Do Clima Laboral Nunha Institución Educativa

Ética nos servizos sociais. Proposta dun espazo de reflexión ética.

Igualdade de xénero e mellora continua en intervención socioeducativa con menores en risco de exclusión social

Modelo de análise de materiais curriculares, a través da proposta didáctica “Retos – 3 años”.

O patio escolar como espazo educativo. Un estudo de caso.

O Proxecto Educativo: un estudo de caso nun CEIP

Plan de actuación para igualdad na escala infantil Carmen Cervigón

Proposta de accións do equipo directivo para a formación do profesorado na perspectiva de xénero, dentro do Plan de Igualdade no CEIP “Ponte dos Brozos” (Arteixo).

Proxecto de Escola Municipal de Música coordinada cun Centro Público Integrado

Redes Sociais: Consumópolis como plataforma de aprendizaxe

Sistema de xestión da calidade na centro educativo 'Xardín da Infancia República de El Salvador ' na República Dominicana

Valores e contos: xestionar a educación non formal dos nenos e nenas da etapa infantil desde o ámbito municipal.

A mellora proactiva para a elaboración dun proxecto de dirección

A tradición oral como recurso para a planificación lingüística

A transición entre a etapa de Educación Infantil e Educación Primaria

Análise de materiais curriculares: Estudo dun libro de texto de Educación infantil

As bibliotecas escolares: Plan de mellora da biblioteca escolar dun C.E.I.P.

Comunidades de Aprendizaxe: Sensibilizando á Comunidade Educativa na Procura do Cambio Educativo

Deseño dun NOF nun centro educativo, para a prevención de conflitos na mellora da convivencia

Diagnose e plan para a xestión da Oficina de Medio Ambiente da UDC: Manual para o persoal bolseiro.

Inspección Educativa. Funcións e percepcións da comunidade educativa.

Liderado transformacional: estudo práctico en dúas institucións socioeducativas.

Plan de creación e xestión dun centro residencial para persoas maiores: Modelo de Atención Integral Centrado na Persoa.

Proposta de accións e actuacións para a etapa de 0 a 6 anos no eixo educativo do futuro III Plan Municipal de Culleredo pola Igualdade Efectiva das súas Mulleres e Homes a través dun modelo participativo no proceso de deseño do mesmo.

Relación familia-escola no sistema educativo

Trastorno do espectro autista e Tecnoloxías da información e comunicación: Proposta de intervención para o alumnado con TEA baseado no uso das TIC

A Aprendizaxe Cooperativa como estratexia de ensino-aprendizaxe para mellorar a convivencia no alumnado de nivel primario

Análise do material curricular e a relación co currículo da Educación Primaria: Libro de Texto Lingua Castelá 3

Biblioteca escolar: impulsando o desenvolvemento sociocultural do centro educativo.

Convivencia sociolingüística e liderado escolar: Un estudo de caso

Deseño do proceso participativo para a elaboración do III Plan de Igualdade do concello de Culleredo

Elaboración de cuestionarios para o recoñecemento das necesidades de desenvolvemento profesional continuo nun CEIP en Coruña

Escola Infantil e familia. Un estudo de caso.

Estudo de caso: A planificación estratéxica desde a dirección dunha ONG

Estudo de Caso: O Liderado na Dirección de Centros de Acollida de Menores

Experiencia escolar infancia vulnerable nun Centro de menores

Innovar na xestión cultural: unha proposta para o Ágora, centro sociocultural de proximidade

Investigando en novas formas de liderado participativo nas Organizacións non Gubernamentais de Desenvolvemento.

O papel da dirección escolar en defensa da igualdade

O proxecto educativo: unha proposta para a súa avaliación

Os proxectos interxeneracionais en Educación Infantil. Unha proposta dende a dirección escolar.

Valoración dun cuestionario sobre: Formación do Profesorado de Educación Primaria, a través dun estudo de expertos.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 23