Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

2015/2016 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.188
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.188
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 20
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,4
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,38
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,57
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 88,01
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A Aprendizaxe Cooperativa como estratexia de ensino-aprendizaxe para mellorar a convivencia no alumnado de nivel primario

Análise do material curricular e a relación co currículo da Educación Primaria: Libro de Texto Lingua Castelá 3

Biblioteca escolar: impulsando o desenvolvemento sociocultural do centro educativo.

Convivencia sociolingüística e liderado escolar: Un estudo de caso

Deseño do proceso participativo para a elaboración do III Plan de Igualdade do concello de Culleredo

Elaboración de cuestionarios para o recoñecemento das necesidades de desenvolvemento profesional continuo nun CEIP en Coruña

Escola Infantil e familia. Un estudo de caso.

Estudo de caso: A planificación estratéxica desde a dirección dunha ONG

Estudo de Caso: O Liderado na Dirección de Centros de Acollida de Menores

Experiencia escolar infancia vulnerable nun Centro de menores

Innovar na xestión cultural: unha proposta para o Ágora, centro sociocultural de proximidade

Investigando en novas formas de liderado participativo nas Organizacións non Gubernamentais de Desenvolvemento.

O papel da dirección escolar en defensa da igualdade

O proxecto educativo: unha proposta para a súa avaliación

Os proxectos interxeneracionais en Educación Infantil. Unha proposta dende a dirección escolar.

Valoración dun cuestionario sobre: Formación do Profesorado de Educación Primaria, a través dun estudo de expertos.

A dirección escolar ante o reto de implantar un plan TIC con perspectiva de xénero

A mellora das institucións educativas a través das TIC: un estudo de caso sobre o Proxecto Abalar

Análise do proxecto Abalar no CEIP Sada e Contornos

Definición de perfís de liderazgo en centros educativos.

Estudo de viabilidade para un máster en Branding en EASD Pablo Picasso de A Coruña

Ética aplicada: estudo da confidencialidade nos servizos sociais dun concello galego

Investigación na dirección escolar a través do estudo de casos: Análise sobre o traballo por proxectos en Educación Infantil.

O acceso da muller á dirección na Cruz Vermella, Arrels e na Universidade da Coruña a través dos Plans de Igualdade

O sistema de xestión de calidade na comunidade terapéutica de ACLAD. Revisión pola dirección

Percepción do liderazgo na dirección de centros educativos conforme ao Modelo EFQM

Promoción da educación cultural na escola. Un labor entre múltiples axentes.

Visibilizar o invisible. Pertinencia de xénero no programa de ocio do Fórum Matropolitano

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 23