Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.440
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.476
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 30
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,2
Taxa de evaluación 2015/2016 90,14
Taxa de éxito 2015/2016 99,55
Taxa de rendemento 2015/2016 89,74
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,56
Taxa de graduación (%) 2014/2015 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.188
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.188
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 20
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,4
Taxa de evaluación 2014/2015 88,38
Taxa de éxito 2014/2015 99,57
Taxa de rendemento 2014/2015 88,01
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Liderazgo e dirección de institucións educativas
18
0
2
Convivencia. mediación e resolución de conflitos
18
0
2
Investigación-acción e innovación
20
0
0
Modelos de xestión de calidade
18
0
2
Tratamento da información na xestión e avaliación das institucións
18
1
1
Institucións e axentes na comunidade: acción socioeducativa na sociedade rede
19
0
1

Practicum

Prácticas Externas (Prácticum)
16
0
2

Traballo Fin de Mestrado

Traballo fin de mestrado (TFM)
12
0
8

Especialidade en Institucións Escolares

Deseño de proxectos educativos de centro
11
0
0
Avaliación de recursos e materiais didácticos
11
0
0
Formación docente e comunidades de aprendizaxe
11
0
0
Proxectos TIC para a innovación educativa
11
0
0
Xestión de recursos humanos
11
0
0

Especialidade en Institucións Socioeducativas

Xestión e innovación das institucións socioeducativas
7
0
2
Planificación estratéxica e cultura participativa
7
0
2
Valores. igualdade e cultura da mediación en contextos socioeducativos
7
0
2
Proxectos e informes de investigación
7
0
2
Instrumentos para a avaliación de programas e servizos
7
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A tradición oral como recurso para a planificación lingüística

A transición entre a etapa de Educación Infantil e Educación Primaria

As bibliotecas escolares: Plan de mellora da biblioteca escolar dun C.E.I.P.

Diagnose e plan para a xestión da Oficina de Medio Ambiente da UDC: Manual para o persoal bolseiro.

Inspección Educativa. Funcións e percepcións da comunidade educativa.

Liderado transformacional: estudo práctico en dúas institucións socioeducativas.

Plan de creación e xestión dun centro residencial para persoas maiores: Modelo de Atención Integral Centrado na Persoa.

Proposta de accións e actuacións para a etapa de 0 a 6 anos no eixo educativo do futuro III Plan Municipal de Culleredo pola Igualdade Efectiva das súas Mulleres e Homes a través dun modelo participativo no proceso de deseño do mesmo.

Trastorno do espectro autista e Tecnoloxías da información e comunicación: Proposta de intervención para o alumnado con TEA baseado no uso das TIC

A Aprendizaxe Cooperativa como estratexia de ensino-aprendizaxe para mellorar a convivencia no alumnado de nivel primario

Análise do material curricular e a relación co currículo da Educación Primaria: Libro de Texto Lingua Castelá 3

Biblioteca escolar: impulsando o desenvolvemento sociocultural do centro educativo.

Convivencia sociolingüística e liderado escolar: Un estudo de caso

Deseño do proceso participativo para a elaboración do III Plan de Igualdade do concello de Culleredo

Elaboración de cuestionarios para o recoñecemento das necesidades de desenvolvemento profesional continuo nun CEIP en Coruña

Escola Infantil e familia. Un estudo de caso.

Estudo de caso: A planificación estratéxica desde a dirección dunha ONG

Estudo de Caso: O Liderado na Dirección de Centros de Acollida de Menores

Experiencia escolar infancia vulnerable nun Centro de menores

Innovar na xestión cultural: unha proposta para o Ágora, centro sociocultural de proximidade

Investigando en novas formas de liderado participativo nas Organizacións non Gubernamentais de Desenvolvemento.

O papel da dirección escolar en defensa da igualdade

O proxecto educativo: unha proposta para a súa avaliación

Os proxectos interxeneracionais en Educación Infantil. Unha proposta dende a dirección escolar.

Valoración dun cuestionario sobre: Formación do Profesorado de Educación Primaria, a través dun estudo de expertos.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 23