Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 37
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.908
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,57
Taxa de evaluación 2016/2017 96,86
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 96,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,54
Taxa de graduación 2015/2016 90
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 41
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 38
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.835
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.775
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 3,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,74
Taxa de evaluación 2015/2016 96,16
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 96,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,7
Taxa de graduación 2014/2015 93,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 29
Homes 2014/2015 2
Mulleres 2014/2015 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.680
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,93
Taxa de evaluación 2014/2015 96,43
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 96,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 100
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.011
Homes 2014/2015 366
Mulleres 2014/2015 1.645
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 108.700
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.517
% créditos repetidos 2014/2015 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,03
Taxa de evaluación 2014/2015 94,31
Taxa de éxito 2014/2015 95,22
Taxa de rendemento 2014/2015 89,81

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
31
0
0
Asesoramento e desenvolvemento profesional
31
0
0
Motivación en contextos educativos
31
0
0
Estratexias de aprendizaxe e estudo
31
0
0
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
31
0
0
Estudo de necesidades e avaliación de programas
31
0
0
Política e lexislación socioeducativa
31
0
0
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
31
0
0

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
31
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
27
0
10

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
29
0
0
Recursos educativos para a atención á diversidade
29
0
0
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
29
0
0
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
28
0
0
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
28
0
0

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
3
0
0
Orientación profesional
3
0
0
Deseño de plans de formación
3
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
3
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
29
0
1
Asesoramento e desenvolvemento profesional
30
0
0
Motivación en contextos educativos
29
0
1
Estratexias de aprendizaxe e estudo
30
0
1
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
27
0
1
Estudo de necesidades e avaliación de programas
29
0
1
Política e lexislación socioeducativa
30
0
0
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
29
0
1

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
29
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
34
0
6

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
24
0
1
Recursos educativos para a atención á diversidade
24
0
1
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
24
0
1
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
25
0
0
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
25
0
0

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
4
0
0
Orientación profesional
4
0
0
Deseño de plans de formación
4
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
4
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
29
0
0
Asesoramento e desenvolvemento profesional
28
0
0
Motivación en contextos educativos
27
0
0
Estratexias de aprendizaxe e estudo
28
0
0
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
27
0
0
Estudo de necesidades e avaliación de programas
28
0
0
Política e lexislación socioeducativa
28
0
0
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
29
0
0

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
28
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
18
0
10

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
20
0
0
Recursos educativos para a atención á diversidade
20
0
0
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
20
0
0
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
20
0
0
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
20
0
0

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
8
0
0
Orientación profesional
8
0
0
Deseño de plans de formación
8
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
8
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
8
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

“O trastorno do espectro de autismo: un programa de intervención comunicativo-lingüístico a nivel escolar”.

A educación emocional: proposta de programa de intervención para Educación Primaria

A intervención psicopedagóxica na Enfermidade de Alzheimer: un estudo de caso dun centro de día terapéutico.

A lectura dos nenos e nenas con sindrome de down. Un estudo de casos

Análise dun libro de texto de Educación Primaria

Aplicación dun programa de Mindfulness en Educación Primaria

As variables afectivo-motivacionais en estudantes con dificultades de aprendizaxe: deseño dun programa de intervención.

Cambios na implicación nos deberes ao longo da escolaridade obrigatoria

Conceptos básicos lingüísticos en nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe

Desenvolvemento dunha taxonomía de materiais didácticos para a inclusión das persoas con discapacidade auditiva

Deseño dunha proposta de intervención para a mellora do autoconcepto en escolares de Educación Primaria

Ecoloxías de aprendizaxe no profesorado de primaria

Ecoloxías de aprendizaxe para o desenvolvemento profesional docente: un estudo con profesorado da etapa de Educación Infantil da cidade da Coruña.

Estratexias de autorregulación: unha proposta de intervención educativa para un colectivo con síndrome de Down

Estudo de caso: comorbilidade entre TDAH e trastorno da lectoescritura do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria nun centro educativo.

Estudo do impacto sociolaboral na mocidade galega dos programas Deseñando o teu futuro na Costa da Morte e Noites Abertas

Estudo sobre os hábitos de sono, uso de dispositivos tecnolóxicos e rendemento académico nun grupo de adolescentes.

Implementación dun programa de técnicas de estudo nun alumno con TDAH.

Macroprocesos lectores: avaliación e intervención no último curso de Educación Primaria

O emprego de recursos dixitais na educación de nenos/as con enfermidades crónicas ou de longa duración en aulas hospitalarias

O traballo cooperativo como metodoloxía inclusiva na aula ordinaria para o alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo

O tránsito no proceso de adquisición da lectura e a escritura entre as etapas de educación infantil e educación primaria. Estudo de caso.

Percepción profesional dos cambios introducidos no DSM-5 con respecto ao DSM-IV-TR en relación ao Trastorno do Espectro Autista.

Plans e normas de vida escolar na Comunidade Autónoma de Galicia e na República Dominicana

Programa de acceso á lectura para alumnado con Síndrome de Down

Saúde mental e educación: un estudo de caso.

Todos iguais, todos xuntos. Investigación cuantitativa sobre a inclusión da Discapacidade Intelectual nas escolas de infantil e primaria de Oleiros.

“O Consello Orientador, aproximación á Orientación en Educación Secundaria”.

A intelixencia emocional: análise da realidade escolar nas aulas de Educación Infantil e Primaria

A orientación profesional con enfoque de xénero: análisis de programas

Adopción e escola. estudo de caso dun neno nun aula de educación infantil

Análise de necesidades formativas do profesorado novel na Universidade de A Coruña

Análise do papel das ecoloxías do aprendizaxe ao longo da vida no desenvolvemento profesional de docentes de educación infantil

Análise dos procesos de inclusión e exclusión nun centro educativo de Educación Secundaria Obligatoria

Aproximación á Historia da Psicopedagoxía: A figura de Xoán Vicente Viqueira

Creación de recursos tecnolóxicos para responder ás necesidades dun caso real

Detección de dificultades aptitudinais. Propostas de mellora para facilitar a transición entre a Educación Infantil e a Educación Primaria

Diferenzas en autorregulación entre estudantes de quinto de primaria con alto e baixo rendemento académico

Ecoloxías de aprendizaxe: Un estudo da formación TIC do profesorado da Universidade da Coruña

Educación Responsable: Valoración dun programa en Educación Infantil.

Escolas Taller e Casas de Oficios. A súa evolución a partir de 1997

Estilos educativos en familias da comunidade educativa do CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha

Estratexias para mellorar a atención dos nenos de 3 a 6 anos.

Evaluación e intervención en teoría da Mente en persoas con Síndrome de Down: estudo de caso.

Familia e Atención Temperá: un estudo cualitativo

Implicación nos deberes escolares en estudiantes de Educación Secundaria Obrigatoria

Influencia da velocidade lectora como factor determinante no rendemento escolar en nenos e nenas de 1º e 2º de Educación Primaria

Intervención enfocada no desenvolvemento dun comportamento autodeterminado dunha persoa con trastorno do espectro do autismo

Intervención nas dificultades da lectura: estudo de caso

Intervención psicopedagóxica en persoas con Trastornos do Neurodesenvolvemento: comunicación funcional e mellora da calidade de vida.

Motivación docente: Orientación a metas do profesorado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria.

Na procura da Inclusión Educativa: tratamento do TDAH na ESO.

O coaching educativo para o empoderamento da comunidade educativa.

O diagnóstico na Educación Infantil

O libro de texto, un eficaz vixiante da escola. Análise de contido dun libro de texto de Educación Infantil.

Praxias orofaciais: diagnóstico en Educación Infantil

Recursos dixitais para atender a un caso de posible TDAH na educación primaria.

Un estudo comparativo dos deberes escolares no alumnado estranxeiro e non estranxeiro

Un estudo comparativo sobre a motivación académica do alumnado inmigrante e autóctono

Un proxecto de inclusión sociolaboral en “Os Pendellos” de Agolada

Vulnerabilidade social e educación: un estudo de caso

A adopción na Educación Primaria e Secundaria Obrigatoria

A alerxia alimentaria nos centros educativos. Un estudo de caso no CEIP ADR Castelao

As estratexias de aprendizaxe: evolución e influenza no rendemento escolar

Competencia lectora vs. Comprensión lectora: análise de estratexias en alumnos de ESO

Ecoloxías de aprendizaxe para o desenvolvemento profesional docente: Estudo con docentes da etapa de Educación Primaria

Enfoques de traballo e implicación nos deberes escolares en estudantes de Educación Primaria: Diferenzas en función do rendemento académico, do xénero e do curso

Estudo Transversal sobre a relación entre competencias mentalistas e intelixencia xeral en alumnos de educación infantil e primaria

Inclusión educativa nas aulas universitarias: Unha aproximación ao caso da Universidade da Coruña

Intervención no desenvolvemento das habilidades comunicativas e sociais en persoas con Transtornos de Espectro Autista (TEA)

Mindfulness en las aulas. Aplicación de un programa de atención plena en alumnos de 3º de Primaria

O traballo cooperativo entre o departamento de orientación e o profesorado titor

Ocio e inclusión das persoas con discapacidade. Análise a través dun estudo de caso

Relacións entre a motivación e implicación nos deberes escolares e o rendemento académico nas matemáticas

Relixión nas aulas. Análise dun libro de texto de Relixión Católica.

Síndrome de Burnout e saúde vocal en docentes de Galicia

Unha aposta polo coaching nun centro educativo

Unha aproximación á organización do espazo e ás interaccións desenvoltas en centros infantis

Unha escola comprometida: análise para estender a posibilidade de Educar para o Desenvolvemento no Colexio Calasanz PP. Escolapios de A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 23