Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Psicopedagoxía

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 33
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.679
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.649
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 1,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.174
Homes 2018/2019 490
Mulleres 2018/2019 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.800
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.500
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.981
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.364
% créditos repetidos 2018/2019 7,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,73

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 3
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 3,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,21
Taxa de evaluación 2017/2018 93,65
Taxa de éxito 2017/2018 99,73
Taxa de rendemento 2017/2018 93,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,09
Taxa de graduación 2016/2017 96,77
Taxa de abandono 2015/2016 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.133
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.656
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.893
% créditos repetidos 2017/2018 6,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,17
Taxa de evaluación 2017/2018 94,65
Taxa de éxito 2017/2018 95,3
Taxa de rendemento 2017/2018 90,2

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 37
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.908
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,57
Taxa de evaluación 2016/2017 96,86
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 96,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,54
Taxa de graduación 2015/2016 90
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
28
0
1
Asesoramento e desenvolvemento profesional
28
0
1
Motivación en contextos educativos
29
0
0
Estratexias de aprendizaxe e estudo
28
1
0
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
28
0
1
Estudo de necesidades e avaliación de programas
28
0
1
Política e lexislación socioeducativa
28
0
1
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
29
0
0

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
27
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
30
0
8

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
25
0
2
Recursos educativos para a atención á diversidade
25
0
2
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
25
0
2
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
25
0
2
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
25
0
2

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
2
0
0
Orientación profesional
2
0
0
Deseño de plans de formación
2
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
2
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
31
0
0
Asesoramento e desenvolvemento profesional
31
0
0
Motivación en contextos educativos
31
0
0
Estratexias de aprendizaxe e estudo
31
0
0
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
31
0
0
Estudo de necesidades e avaliación de programas
31
0
0
Política e lexislación socioeducativa
31
0
0
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
31
0
0

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
31
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
27
0
10

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
29
0
0
Recursos educativos para a atención á diversidade
29
0
0
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
29
0
0
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
28
0
0
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
28
0
0

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
3
0
0
Orientación profesional
3
0
0
Deseño de plans de formación
3
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
3
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica
29
0
1
Asesoramento e desenvolvemento profesional
30
0
0
Motivación en contextos educativos
29
0
1
Estratexias de aprendizaxe e estudo
30
0
1
Metodoloxías de investigación orientadas á innovación
27
0
1
Estudo de necesidades e avaliación de programas
29
0
1
Política e lexislación socioeducativa
30
0
0
Psicopatoloxía infanto-xuvenil
29
0
1

Practicum

Prácticas Externas (Practicum)
29
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
34
0
6

Especialidade Dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade

Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares
24
0
1
Recursos educativos para a atención á diversidade
24
0
1
Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento
24
0
1
Intervención psicopedagóxica nas dificultades de aprendizaxe
25
0
0
Deseño e interpretación de probas diagnósticas
25
0
0

Especialidade Orientación escolar e sociolaboral

Tutoría, mentoría e coaching
4
0
0
Orientación profesional
4
0
0
Deseño de plans de formación
4
0
0
Intervención psicopedagóxica no medio familiar
4
0
0
Necesidades de formación no ámbito laboral
4
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A educación inclusiva e as modalidades de escolarización: valoración por parte da comunidade educativa e pautas de mellora.

A Formación dos Formadores Ocupacionais en España: unha análise evolutiva sobre o seu papel na actual sociedade

A historia das necesidades educativas especiais ao longo das leis educativas.

A mediación como estratexia de resolución de conflictos no ámbito escolar do Concello de Muros

A percepción das competencias profesionais dende a visión do futuro psicopedagogo

Abramos Os Ollos!: Programa de formación para docentes sobre o Abuso Sexual Infantil (ASI)

Análise das demandas e necesidades da familia no proceso de educar a unha persoa con TEA: proposta dun programa personalizado centrado na persoa.

As políticas activas de emprego. Análise lexislativo dos derradeiros 10 anos na formación para a inserción laboral

Calidade do sono, nivel de atención e resultados académicos en adolescentes con tdah

Calidade do sono, uso de dispositivos electrónicos e comunicación familiar en adolescentes con TDAH

Comportamento autorregulado e rendemento en Educación Infantil.

Ecoloxías de aprendizaxe no desenvolvemento profesional: un estudo con orientadores de centros educativos da Coruña

Estudo sobre a relación entre rendemento académico e aprendizaxe autorregulada en estudantes de educación primaria

Factores que favorecen a inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual

Incidencia da orientación a metas na xestión da vontade

Intelixencia emocional e rendemento académico en educación primaria

Intervención para o acceso á lectura en Síndrome de Down: Estudo de caso.

Intervención Psicopedagóxica no alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).

O concepto de coeducación ao longo das leis educativas

O impacto das grandes dependencias no entorno familiar: a nai como coidadora princial. Análise a través dun estudo de caso múltiple.

O libro de texto como recurso didáctico na aula de Educación Infantil. Análise do “Proxecto Pompas de Xabón”

O Plan Xeral de Atención á Diversidade como marco de análise da Educación Inclusiva: un estudo de caso.

O síndrome de burnout no profesorado universitario

O uso das TIC nun caso de TDAH con comorbilidade cun trastorno de comunicación.

Orientación vocacional nun caso de altas capacidades intelectuais

Proposta de intervención para a creación de recursos dixitais por parte dos usuarios do centro de mediación social de Cruz Vermella Castellón

Relacións entre o funcionamento executivo, teoría da mente e trastorno do espectro autista. Unha análise bibliográfica.

Repercusión da actividade física sobre o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH): un estudo exploratorio.

Sobrecarga e saúde xeral percibidas en coidadores informais de persoas con enfermidade mental e persoas con discapacidade intelectual

Valor predictivo das habilidades lectoras: un estudo lonxitudinal.

“O trastorno do espectro de autismo: un programa de intervención comunicativo-lingüístico a nivel escolar”.

A educación emocional: proposta de programa de intervención para Educación Primaria

A intervención psicopedagóxica na Enfermidade de Alzheimer: un estudo de caso dun centro de día terapéutico.

A lectura dos nenos e nenas con sindrome de down. Un estudo de casos

Análise dun libro de texto de Educación Primaria

Aplicación dun programa de Mindfulness en Educación Primaria

As variables afectivo-motivacionais en estudantes con dificultades de aprendizaxe: deseño dun programa de intervención.

Cambios na implicación nos deberes ao longo da escolaridade obrigatoria

Conceptos básicos lingüísticos en nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe

Desenvolvemento dunha taxonomía de materiais didácticos para a inclusión das persoas con discapacidade auditiva

Deseño dunha proposta de intervención para a mellora do autoconcepto en escolares de Educación Primaria

Ecoloxías de aprendizaxe no profesorado de primaria

Ecoloxías de aprendizaxe para o desenvolvemento profesional docente: un estudo con profesorado da etapa de Educación Infantil da cidade da Coruña.

Estratexias de autorregulación: unha proposta de intervención educativa para un colectivo con síndrome de Down

Estudo de caso: comorbilidade entre TDAH e trastorno da lectoescritura do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria nun centro educativo.

Estudo do impacto sociolaboral na mocidade galega dos programas Deseñando o teu futuro na Costa da Morte e Noites Abertas

Estudo sobre os hábitos de sono, uso de dispositivos tecnolóxicos e rendemento académico nun grupo de adolescentes.

Implementación dun programa de técnicas de estudo nun alumno con TDAH.

Macroprocesos lectores: avaliación e intervención no último curso de Educación Primaria

O emprego de recursos dixitais na educación de nenos/as con enfermidades crónicas ou de longa duración en aulas hospitalarias

O traballo cooperativo como metodoloxía inclusiva na aula ordinaria para o alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo

O tránsito no proceso de adquisición da lectura e a escritura entre as etapas de educación infantil e educación primaria. Estudo de caso.

Percepción profesional dos cambios introducidos no DSM-5 con respecto ao DSM-IV-TR en relación ao Trastorno do Espectro Autista.

Plans e normas de vida escolar na Comunidade Autónoma de Galicia e na República Dominicana

Programa de acceso á lectura para alumnado con Síndrome de Down

Saúde mental e educación: un estudo de caso.

Todos iguais, todos xuntos. Investigación cuantitativa sobre a inclusión da Discapacidade Intelectual nas escolas de infantil e primaria de Oleiros.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30