Máster Universitario en Náutica e Transporte Marítimo

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 29
Homes 2018/2019 23
Mulleres 2018/2019 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 828
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 687
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 39
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 102
% créditos repetidos 2018/2019 17,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 28,55
Taxa de evaluación 2018/2019 81,16
Taxa de éxito 2018/2019 98,21
Taxa de rendemento 2018/2019 79,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 80,36
Taxa de graduación 2017/2018 83,33
Taxa de abandono 2016/2017 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 465
Homes 2018/2019 392
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.420
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.400
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.966
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.053
% créditos repetidos 2018/2019 34,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,35
Taxa de evaluación 2018/2019 69,56
Taxa de éxito 2018/2019 82,17
Taxa de rendemento 2018/2019 57,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 29
Homes 2017/2018 25
Mulleres 2017/2018 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 702
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 363
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 297
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 42
% créditos repetidos 2017/2018 48,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 24,21
Taxa de evaluación 2017/2018 67,52
Taxa de éxito 2017/2018 96,84
Taxa de rendemento 2017/2018 65,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,9
Taxa de graduación 2016/2017 30,77
Taxa de abandono 2015/2016 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 484
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.580
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.251
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.831
% créditos repetidos 2017/2018 32,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,78
Taxa de evaluación 2017/2018 71,78
Taxa de éxito 2017/2018 82,93
Taxa de rendemento 2017/2018 59,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 37
Homes 2016/2017 31
Mulleres 2016/2017 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.716
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.524
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 186
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 11,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 46,38
Taxa de evaluación 2016/2017 75
Taxa de éxito 2016/2017 93,71
Taxa de rendemento 2016/2017 70,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 84,11
Taxa de graduación 2015/2016 60
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 508
Homes 2016/2017 434
Mulleres 2016/2017 74
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 27.350
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.450
% créditos repetidos 2016/2017 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,83
Taxa de evaluación 2016/2017 71,82
Taxa de éxito 2016/2017 83,72
Taxa de rendemento 2016/2017 60,13

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Único

Hidrostática e Estabilidade
11
0
0
Xestión Integral da Seguridade e a Protección
11
0
1
Navegación Avanzada
9
0
1
Manobra Avanzada
10
1
0
Informática para a Xestión Náutica
12
2
2
Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas
10
0
1
Xestión e Control das Operacións de Carga
14
0
1
Xestión do Negocio Marítimo e Proxectos
12
0
1
Xestión de Inspeccións Náuticas
12
0
1
Traballo Fin de Máster
9
0
19
Particularidades do Dereito Marítimo
5
0
0
Técnicas de Salvamento e Control de Avarías
10
0
1
Mantemento do Casco
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

Único

Hidrostática e Estabilidade
5
0
1
Xestión Integral da Seguridade e a Protección
6
0
1
Navegación Avanzada
10
0
2
Manobra Avanzada
8
0
3
Informática para a Xestión Náutica
10
1
6
Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas
6
0
1
Xestión e Control das Operacións de Carga
11
1
6
Xestión do Negocio Marítimo e Proxectos
7
0
1
Xestión de Inspeccións Náuticas
6
0
1
Traballo Fin de Máster
8
1
19
Particularidades do Dereito Marítimo
2
0
0
Técnicas de Salvamento e Control de Avarías
8
0
1
Mantemento do Casco
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

Único

Hidrostática e Estabilidade
29
0
3
Xestión Integral da Seguridade e a Protección
24
3
2
Navegación Avanzada
20
1
8
Manobra Avanzada
23
2
5
Informática para a Xestión Náutica
12
7
8
Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas
25
2
0
Xestión e Control das Operacións de Carga
15
3
13
Xestión do Negocio Marítimo e Proxectos
20
0
6
Xestión de Inspeccións Náuticas
21
0
3
Traballo Fin de Máster
9
0
24
Particularidades do Dereito Marítimo
4
0
1
Informática de Control
1
0
0
Operación e Control Automático de Instalacións Marítimas
1
0
0
Técnicas de Salvamento e Control de Avarías
17
0
3
Mantemento do Casco
20
0
2
Resistencia ao Avance e Propulsión
0
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise das Operación dun DSV.

Estudo comparativo entre punto grebe e método das bisectrices

Historia e Desenvolvemento dos Equipos de Navegación a Bordo

Modalidades contractuais de explotación económica do buque

Operacións de Alixeiramento no Mar

Operativa de buques en la Terminal Marítima de A Coruña

Operatividade do remolcador con propulsión cicloidal: Tractor Voith

Requisitos xerais do manual de procedemento nunha vitting de sire ocimf

Resposta Humanitaria no Ámbito Marítimo.

A Protección do Buque Frente ós Ataques Piratas.

Estudo do remolque de escolta: propulsión e métodos de asistencia

Operacións de buques Oceanográficos

Operativa dun buque para transporte de gas natural licuado.

Os espazos marítimos: especial referencia a los espazos entre españa e portugal

Os Riscos Psicosociais no Mariñeiro: Estrés, Fatiga y Burnout

Recursos de anticontaminación en España

Terminal Marítima Repsol A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20