Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Louro Rodríguez, Julio
Vicepresidente
Carbia Carril, José
Secretario/a
Servia Ramos, Francisco J.
Vogal PDI
Souto Martell, Rubén
Vogal Estudante
Aguín Portabales, María Jesús
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro
Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Campa Portela, Rosa Mary de la
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Romero Gómez, Manuel
Vogal PDI
Fernández Arines, Julio
Vogal Estudante
Aguín Míguez, Fernando
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.113
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 39
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 3,39
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.152
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 25
Homes 2015/2016 16
Mulleres 2015/2016 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,08
Taxa de evaluación 2015/2016 75,78
Taxa de éxito 2015/2016 91,07
Taxa de rendemento 2015/2016 69,01
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,77
Taxa de graduación (%) 2014/2015 66,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 19.060
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.924
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.741
% créditos repetidos 2015/2016 28,68
Total de créditos matriculados 2015/2016 26.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 526
Homes 2015/2016 452
Mulleres 2015/2016 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,81
Taxa de evaluación 2015/2016 75,74
Taxa de éxito 2015/2016 84,43
Taxa de rendemento 2015/2016 63,94

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 447
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 447
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 9
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,67
Taxa de evaluación 2014/2015 91,28
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 91,28
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.612
% créditos repetidos 2014/2015 30,07
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 595
Homes 2014/2015 507
Mulleres 2014/2015 88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,13
Taxa de evaluación 2014/2015 74,09
Taxa de éxito 2014/2015 83,98
Taxa de rendemento 2014/2015 62,22

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 23.920
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 3.116
% créditos repetidos 2013/2014 18,43
Total de créditos matriculados 2013/2014 29.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 576
Homes 2013/2014 502
Mulleres 2013/2014 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 50,92
Taxa de evaluación 2013/2014 71,63
Taxa de éxito 2013/2014 83,32
Taxa de rendemento 2013/2014 59,69

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Único

Hidrostática e Estabilidade
6
0
0
Xestión Integral da Seguridade e a Protección
9
0
0
Navegación Avanzada
6
0
0
Manobra Avanzada
6
0
0
Informática para a Xestión Náutica
8
0
1
Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas
6
0
0
Xestión e control das operacións de carga
5
0
1
Xestión do Negocio Marítimo e Proxectos
7
0
1
Xestión de Inspeccións Náuticas
9
0
0
Traballo Fin de máster
5
0
3
Particularidades do Dereito Marítimo
6
0
0
Operación e Control Automático de Instalacións Marítimas
4
0
2
Técnicas de Salvamento e Control de Avarías
5
0
0
Mantemento do Casco
1
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Manobras a Baixa Velocidade en Condicións Extremas: Asignación de Empuxe en Buques DP, Manobras en Porto e 'Crabbing'.

Condicións de vida a bordo e riscos psicosociais do marino

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20