Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Louro Rodríguez, Julio
Vicepresidente
Carbia Carril, José
Secretario/a
Servia Ramos, Francisco J.
Vogal PDI
Souto Martell, Rubén
Vogal Estudante
Aguín Portabales, María Jesús
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro
Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Campa Portela, Rosa Mary de la
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Romero Gómez, Manuel
Vogal PDI
Fernández Arines, Julio
Vogal Estudante
Aguín Míguez, Fernando
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 447
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 447
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 9
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,67
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 91,28
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 91,28
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.612
% créditos repetidos 2014/2015 30,07
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 595
Homes 2014/2015 507
Mulleres 2014/2015 88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,13
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 74,09
Taxa de éxito (%) 2014/2015 83,98
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,22

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 23.920
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 3.116
% créditos repetidos 2013/2014 18,43
Total de créditos matriculados 2013/2014 29.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 576
Homes 2013/2014 502
Mulleres 2013/2014 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 50,92
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 71,63
Taxa de éxito (%) 2013/2014 83,32
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 59,69

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 17.840
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 4.844
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.469
% créditos repetidos 2012/2013 36,64
Total de créditos matriculados 2012/2013 28.150
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 595
Homes 2012/2013 515
Mulleres 2012/2013 80
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 47,31
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 71,44
Taxa de éxito (%) 2012/2013 88,46
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 63,2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Balance Paramétrico: Aproximación ao fenómeno

Condicións de vida a bordo e riscos psicosociais do marino

Criminalización dos mariños

Estudo Global das Correntes Océanicas

O Traballo do Operador dun Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo

Remolque Portuario

Ruido e Saùde a bordo

Voyage Planning: Planificación dunha viaxe en rexións de navegación polar

Cartografía Electrónica.

Implantación dun servizo de salvamento marítimo costeiro en Galicia.

O Buque LNG

O sistema de xestión das navieiras. Análise e inspeccións.

Planificación de operacións de carga/descarga dun buque petroleiro.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20