Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 8
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 480
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 480
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 833
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.890
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.800
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 13
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 780
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 780
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Formación Obrigatoria Química Avanzada

Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas
13
0
0
Técnicas de Caracterización de Materiais e Biointerfases
13
0
0
Determinación Estrutural Avanzada
13
0
0
Procesos Industriais e Sustentabilidade
13
0
0
Actividades Formativas Titorizadas
13
0
0

Estrutura e Reactividade Química

Modelización Molecular
1
0
0
Química Supramolecular
3
0
0
Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica
2
0
0

Química Sintética

Química de Coordinación Aplicada
2
0
0
Química Organometálica
4
0
0
Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos
4
0
0
Síntese Estereoselectiva
2
0
0
Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos
1
0
0

Química Biolóxica

Química de Biomoléculas
3
0
0
Química Médica
3
0
0
Bioloxía Molecular
3
0
0
Química de Produtos Naturais
5
0
0
Metais en Sistemas Biolóxicos
3
0
0

Nanoquímica e Novos Materiais

Preparación de Nanomateriais
3
0
0
Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiais
3
0
0
Propiedades de Materiais
3
0
0
Materiais Moleculares
1
0
0
Desafíos e Perspectivas na Química do Estado Sólido
1
0
0

Técnicas Analíticas Avanzadas

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación
1
0
0
Técnicas de Preparación da Mostra
1
0
0

Química e Economía Industrial

Química Industrial: Control de Procesos
3
0
0
Calidade nos Laboratorios Químicos
3
0
0
Seguridade Industrial
2
0
0
Sistemas de Xestión na Industria Química
4
0
0
Lexislación Industrial
2
0
0
Economía e Empresa
3
0
0
Recursos Humanos
2
0
0

Iniciación á Investigación Científica

Prácticas Académicas
10
0
0

Iniciación á Práctica Profesional

Xestión de Proxectos
3
0
0
Prácticas Profesionais
3
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
13
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Conxugados péptido-violóxeno como ferramentas supramoleculares para o deseño de nanomateriais

Desenvolvemento de híbridos violóxeno-aminoácido para a funcionalización non convalente de péptidos

Estudo de complexos de vanadio (IV e V) con ligandos hidrazona derivados de piridoxal e da súa potencial aplicación como axentes antitumorais

Obtención e Caracterización de Polímeros Biodegradables Conductores Basados en PANI-DBSA/PCL

Síntese de 1H-isocromenos mediante reaccións de cicloisomerización de alcoholes o-alquinil bencílicos catalizadas por indio(III).

Síntese de derivados de cumarinas e cromonas mediante reaccións de acoplamento cruzado con organometálicos de indio.

Síntese de sondas fluorescentes baseadas en heterociclos nitroxenados a través de reaccións de acoplamento cruzado de organometálicos de indio

Síntese, caracterización e estudo de propiedades magnetoreolóxicas de cristais fotónicos superparamagnéticos.

Autoensamblaxe de novos ciclofanos catiónicos

Complejos de vanadio (V) con ligandos derivados de hidrazonas e estudo das suas potenciais aplicacións como antitumorais

Deseño de compostos organometálicos de rutenio con ligandos hexahapto

Deseño e estudo reolóxico de materiais cerámicos para impresion 3D

Determinación de compostos volátiles na cervexa

Ensamblaxes supramoleculares de conxugados péptido-violóxeno como ferramentas para aplicacións en química biolóxica.

Estudo computacional do comportamento como ácidos de Lewis dos haluros de boro

Funcionalización de metalociclos ML [M = Pd(II)/Pt(II)] a través do centro metálico

Preparación de análogos das amonabactinas e a súa posible aplicación como antimicrobianos contra a forunculosis

Preparacion de materiais hibridos orgánicos-inorgánicos basados en halobismutatos de imidazolio.

Proxecto de investigación de descontaminación de chans por diesel no laboratorio de construción de Eptisa.

Síntese de cromenos bioactivos: Tonabersat e derivados

Unidade de Hidrotratamento da Refinería de Repsol de A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20