Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 120
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 120
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 90

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 10
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 555
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 555
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,5
Taxa de evaluación 2015/2016 95,14
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 95,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Formación Obligatoria Avanzada

Profundización en Química Analítica
2
0
0
Profundización en Química Física
2
0
0
Profundización en Química Inorgánica
2
0
0
Profundización en Química Orgánica
2
0
0
Análise Estrutural Avanzada
2
0
0

Química Sintética

Síntese Estereoselectiva
1
0
0

Química Biolóxica

Química Médica
1
0
0

Nanoquímica e Novos Materiais

Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados
1
0
0
Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais
1
0
0
Propiedades de Materiais
1
0
0
Materiais Moleculares
2
0
0

Técnicas Analíticas Avanzadas

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación
1
0
0

Iniciación á Investigación Científica

Seminario de Máster
2
0
0
Prácticas Académicas
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

Formación Obligatoria Avanzada

Profundización en Química Analítica
8
0
0
Profundización en Química Física
8
0
0
Profundización en Química Inorgánica
8
0
0
Profundización en Química Orgánica
8
0
0
Análise Estrutural Avanzada
9
0
0

Estrutura e Reactividade Química

Modelización Molecular
5
0
0
Química Supramolecular
4
0
0
Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica
3
0
0

Química Sintética

Complexos Metálicos
3
0
0
Síntese Estereoselectiva
2
0
0
Produtos e Técnicas Sintéticas
1
0
0

Química Biolóxica

Química de Biomoléculas
4
0
1
Química Médica
1
0
1
Bioloxía Molecular
3
0
1
Química de Produtos Naturais
3
0
1

Nanoquímica e Novos Materiais

Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados
1
0
0
Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais
1
0
0
Materiais Moleculares
1
0
0

Técnicas Analíticas Avanzadas

Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación
1
0
0
Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos
1
0
0
Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores
1
0
0
Técnicas de Preparación da Mostra
1
0
0

Iniciación á Investigación Científica

Seminario de Máster
9
0
1
Prácticas Académicas
9
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Obtención de ligandos baseados en 4,4’-bipiridinio e a sua posterior autoensamblaxe dirixida por Pd(II)

Síntese, coaracterización e propiedades dieléctricas de perovskitas híbridas de interese fotovoltaico

Aproximación ao esqueleto carbonado principal do composto natural telepamida

Auto-clasificación dirixida por centros metalicos de ligandos baseados en bipiridinio funcionalizados

Compostos de paladio e rutenio derivados de ligandos polidentados

Determinación da estereoquímica de macrociclos procedentes de esponxas mariñas e síntese de análogos do sideróforo anguibactina

Efectos da posición dos "pendant" en polifenilacetilenos

Extracción e determinación de selenio e as súas especies en noces do Brasil

Modificación post-ensamblaje de metalociclos do tipo PtL mediante CuAAC

Preparación de conxugados de sideróforos con nanopartículas magnéticas e a súa posible aplicación na detección de patóxenos

Síntese e caracterización de ligandos macrocíclicos e os seus complexos metálicos con posible aplicación en imaxe molecular

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20