Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Estévez Saá, José Manuel
Presidente
Lorenzo Modia, María Jesús
Vicepresidente
Cabarcos Traseira, María Jesús
Vogal PDI
Frías Rudolphi, María
Vogal PDI
Crespo García, María Begoña
Vogal PDI
Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel Sofía
Vogal PDI
Simal González, Begoña
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 19
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 798
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 678
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 87
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 33
% créditos repetidos 2018/2019 15,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 557
Homes 2018/2019 159
Mulleres 2018/2019 398
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 30.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.749
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.112
% créditos repetidos 2018/2019 19,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,34

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 18
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 852
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 780
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 8,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,33
Taxa de evaluación 2017/2018 79,93
Taxa de éxito 2017/2018 99,12
Taxa de rendemento 2017/2018 79,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,26
Taxa de graduación 2016/2017 77,78
Taxa de abandono 2015/2016 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 14
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 561
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 498
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 63
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 11,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 40,07
Taxa de evaluación 2016/2017 83,42
Taxa de éxito 2016/2017 99,36
Taxa de rendemento 2016/2017 82,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,55
Taxa de graduación 2015/2016 92,31
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
13
0
2
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono
12
0
1
Estudos Ingleses e Medios de Comunicación
13
0
1
Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa
12
0
2
Inglés para Fins Específicos
11
0
1
Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono
10
1
2
Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
12
0
2
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países de Fala Inglesa
12
0
1

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e Cambio na Lingua Inglesa
2
0
1
Lingüística Informática e de Corpus Aplicada á Lingua Inglesa
3
0
0
Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa
1
0
2
Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa
3
0
1
Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa
2
0
2
Adquisición e Ensino do Inglés
2
0
1

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono
8
1
0
Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa
10
0
0
Literatura e Perspectiva de Xénero no Ámbito Anglófono
10
0
1
Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa
9
0
1
Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa
10
0
1
Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa
10
0
1

Practicum

Prácticum
12
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
8

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
6
0
1
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono
10
0
0
Estudos Ingleses e Medios de Comunicación
8
0
1
Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa
7
0
2
Inglés para Fins Específicos
7
0
0
Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono
8
0
1
Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
7
0
1
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países de Fala Inglesa
8
0
1

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e Cambio na Lingua Inglesa
3
0
0
Lingüística Informática e de Corpus Aplicada á Lingua Inglesa
2
0
0
Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa
4
0
0
Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa
2
0
0
Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa
2
0
0
Adquisición e Ensino do Inglés
2
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono
5
0
1
Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa
6
0
0
Literatura e Perspectiva de Xénero no Ámbito Anglófono
4
0
2
Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa
4
1
1
Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa
4
0
2
Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa
4
0
2

Practicum

Prácticum
8
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
4

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
12
0
1
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono
10
0
1
Estudos Ingleses e Medios de Comunicación
12
0
1
Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa
11
0
1
Inglés para Fins Específicos
11
0
1
Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono
9
1
1
Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
10
0
1
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países de Fala Inglesa
11
0
2

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e Cambio na Lingua Inglesa
4
1
0
Lingüística Informática e de Corpus Aplicada á Lingua Inglesa
5
0
0
Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa
1
1
0
Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa
3
0
1
Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa
4
0
1
Adquisición e Ensino do Inglés
4
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono
8
0
1
Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa
8
0
0
Literatura e Perspectiva de Xénero no Ámbito Anglófono
8
0
1
Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa
8
0
0
Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa
8
0
1
Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa
8
0
0

Practicum

Prácticum
10
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

"A boca é só un corpo cheo de imaxinación": Experimentación, fame e soños na poesía da linguaxe de Lyn Hejinian e Bernadette Mayer

“Unha Mala Imitación de min Mesmo”: As Identidades de Victor Mancini en Choke de Chuck Palahniuk

A búsqueda de identidade en "Giovanni's Room" de James Baldwin

A importancia do conto de fadas na obra de Tolkien: teoría e práctica

Escritura da Natureza: dende a ética da terra de Aldo Leopold á Ecoloxía Espiritual de Annie Dillard

Espazos de memoria: performances de identidade en Travels in the Scriptorium

Estudo de corpus sobre xénero e uso dos amplificadores na conversación coloquial

O filo do alfanxe: interpretando a cara oculta do Billy Budd de Melville

'To Be a Yardstick': Rebelión individual e conformismo social en Engine Empire de Cathy Park Hong

"A Poxa do Lote 49": Outra Maneira de Ler o Mundo

"Baixo a Súa Mirada": Poder e Performatividade de Xénero en O Conto da Criada e Oryx e Crake de Margaret Atwood

10 Cloverfield Lane: Subversión do xénero social e literario no medio cinematográfico

Adquisición da Linguaxe e Multilingüismo: Vantaxes dunha Educación Multilingüe

De Subalterna a Heroína: Hermandade e Empoderamento en The Color Purple de Alice Walker

Erros comúns na producción e comprensión do inglés como lingua extranxeira en alumnado de Educación Primaria

Identidades en Tránsito: Espazo e Identidade en The Tortilla Curtain de T.C. Boyle

Mulleres atípicas: o Feminismo Dialóxico de Lucia Berlin, Lorna Goodison e Grace Paley

Os dicionarios de inglés online na clase de inglés como lingua estranxeira: opinións e uso do alumnado e do profesorado

' Non coma ela': trauma e maternidade en 'Breath, Eyes, Memory' de Edwidge Danticat e 'The Joy Luck Club' de Amy Tan.

A era do American Bandstand: A representación da comunidade Afroamericana en Hairspray de Shankman

Atravesando o camiño: Transgresión no Laberinto de Jim Henson

Intelixencias múltiples e desenvolvemento de mentalidade de crecemento na clase de lingua estranxeira: Estudo de campo con alumnos de ensino secundario.

Interferencia na tradución. Un estudo sobre os usos dos conectores argumentativos nas traducións inglesas do castelán

Musa creadora: a xoven muller artista e a función das artes nas künstlerromans de mulleres.

'Real ou non real?' Explorando o xénero na triloxía The Hunger Games de Suzanne Collins

Relatos curtos de Zelda Sayre Fitzgerald: un reflexo das súas aspiracións e frustracións artísticas

WHAT: Cando os humanos transcenden · Un estudo basado en corpus ·

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 15