Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Estévez Saá, José Manuel
Presidente
Lorenzo Modia, María Jesús
Vicepresidente
Cabarcos Traseira, María Jesús
Vogal PDI
Frías Rudolphi, María
Vogal PDI
Crespo García, María Begoña
Vogal PDI
Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel
Vogal PDI
Simal González, Begoña
Vogal PDI

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 14
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 561
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 498
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 63
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 11,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 40,07
Taxa de evaluación 2016/2017 83,42
Taxa de éxito 2016/2017 99,36
Taxa de rendemento 2016/2017 82,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,55
Taxa de graduación 2015/2016 92,31
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 16
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 750
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 714
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,88
Taxa de evaluación 2015/2016 85,6
Taxa de éxito 2015/2016 98,6
Taxa de rendemento 2015/2016 84,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,83
Taxa de graduación 2014/2015 83,33
Taxa de abandono 2013/2014 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 7
Homes 2014/2015 0
Mulleres 2014/2015 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 336
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 324
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48
Taxa de evaluación 2014/2015 89,29
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 89,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 95,24
Taxa de graduación 2013/2014 77,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 455
Homes 2014/2015 137
Mulleres 2014/2015 318
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 26.630
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 21.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.803
% créditos repetidos 2014/2015 18,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,52
Taxa de evaluación 2014/2015 83,35
Taxa de éxito 2014/2015 82,05
Taxa de rendemento 2014/2015 68,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
6
0
1
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
10
0
0
Estudos ingleses e medios de comunicación
8
0
1
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
7
0
2
Inglés para fins específicos
7
0
0
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
8
0
1
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
7
0
1
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa
8
0
1

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e cambio na lingua inglesa
3
0
0
Lingüística informática e de corpus aplicada á lingua inglesa
2
0
0
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
4
0
0
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
2
0
0
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
2
0
0
Adquisición e ensino do inglés
2
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
5
0
1
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
6
0
0
Literatura e perspectiva de xénero no ámbito anglófono
4
0
2
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
4
1
1
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
4
0
2
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa
4
0
2

Practicum

Prácticum
8
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
9
0
4

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
12
0
1
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
10
0
1
Estudos ingleses e medios de comunicación
12
0
1
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
11
0
1
Inglés para fins específicos
11
0
1
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
9
1
1
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
10
0
1
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa
11
0
2

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e cambio na lingua inglesa
4
1
0
Lingüística informática e de corpus aplicada á lingua inglesa
5
0
0
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
1
1
0
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
3
0
1
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
4
0
1
Adquisición e ensino do inglés
4
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
8
0
1
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
8
0
0
Literatura e perspectiva de xénero no ámbito anglófono
8
0
1
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
8
0
0
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
8
0
1
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa
8
0
0

Practicum

Prácticum
10
0
1

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
9
0
5

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
5
0
0
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
6
0
0
Estudos ingleses e medios de comunicación
5
0
0
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
6
0
0
Inglés para fins específicos
6
0
0
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
6
0
0
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
6
0
0
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa
5
0
1

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e cambio na lingua inglesa
1
0
0
Lingüística informática e de corpus aplicada á lingua inglesa
1
0
0
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
2
0
0
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
2
0
0
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
2
0
0
Adquisición e ensino do inglés
2
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
3
0
1
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
4
0
0
Literatura e perspectiva de xénero no ámbito anglófono
3
0
1
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
4
0
0
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
3
0
1
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa
4
0
0

Practicum

Prácticum
4
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
4
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

' Non coma ela': trauma e maternidade en 'Breath, Eyes, Memory' de Edwidge Danticat e 'The Joy Luck Club' de Amy Tan.

A era do American Bandstand: A representación da comunidade Afroamericana en Hairspray de Shankman

Atravesando o camiño: Transgresión no Laberinto de Jim Henson

Intelixencias múltiples e desenvolvemento de mentalidade de crecemento na clase de lingua estranxeira: Estudo de campo con alumnos de ensino secundario.

Interferencia na tradución. Un estudo sobre os usos dos conectores argumentativos nas traducións inglesas do castelán

Musa creadora: a xoven muller artista e a función das artes nas künstlerromans de mulleres.

'Real ou non real?' Explorando o xénero na triloxía The Hunger Games de Suzanne Collins

Relatos curtos de Zelda Sayre Fitzgerald: un reflexo das súas aspiracións e frustracións artísticas

WHAT: Cando os humanos transcenden · Un estudo basado en corpus ·

A competencia pragmática en estudantado español de ILE: facer peticións e pedir disculpas

A xente nunca se decata de nada: estudo do aparente trastorno mental de Holden.

Explorando a formación identitaria de Linda na novela de Monique Truong "Bitter in the Mouth"

Feminismo e Humor nos Relatos de Lorrie Moore

Miss Marple de Agatha Christie: Análise e descrición comparativa de personaxes femininos nas novelas e serie de televisión

O Dublín de Joyce: Análise de Dublineses

O Marketing do contenidos como ideoloxía. Unha aproximación desde a perspectiva da análise crítica do discurso

Redención a través do blues:Shug Avery, Mary Agnes [“Squeak”] e Billie Holiday

Verbing no discurso oral e escrito ao longo do tempo

Orixe xeográfica e nivel de implicación: análise lingüística do discurso feminino

Os libros de texto en Educación Primaria e a súa adecuación á LOMCE: estudo baseado en corpus do léxico

Vivindo en Rapture: perspectivas culturais e técnicas narrativas na Saga "Bioshock"

William Shakespeare na cultura popular: as adaptacións de 'Romeo y Julieta' de Franco Zeffirelli e Baz Luhrmann

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 10