Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saa, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Estévez Saa, José Manuel
Presidente
Lorenzo Modia, María Jesús
Vicepresidente
Cabarcos Traseira, María Jesús
Vogal PDI
Frías Rudolphi, María
Vogal PDI
Crespo García, María Begoña
Vogal PDI
Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel
Vogal PDI
Simal González, Begoña
Vogal PDI

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 714
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,8
Total de créditos matriculados 2015/2016 750
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 16
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,88
Taxa de evaluación 2015/2016 85,6
Taxa de éxito 2015/2016 98,6
Taxa de rendemento 2015/2016 84,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 22,22
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,83
Taxa de graduación (%) 2014/2015 83,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.055
% créditos repetidos 2014/2015 19,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 25.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 465
Homes 2014/2015 139
Mulleres 2014/2015 326
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,7
Taxa de evaluación 2014/2015 82,68
Taxa de éxito 2014/2015 81,66
Taxa de rendemento 2014/2015 67,52

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 324
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 3,57
Total de créditos matriculados 2014/2015 336
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 7
Homes 2014/2015 0
Mulleres 2014/2015 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48
Taxa de evaluación 2014/2015 89,29
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 89,29
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,24
Taxa de graduación (%) 2013/2014 77,78

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 20.400
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.525
% créditos repetidos 2013/2014 18,9
Total de créditos matriculados 2013/2014 25.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 462
Homes 2013/2014 135
Mulleres 2013/2014 327
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,45
Taxa de evaluación 2013/2014 84,44
Taxa de éxito 2013/2014 82,85
Taxa de rendemento 2013/2014 69,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 405
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 405
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 9
Homes 2013/2014 4
Mulleres 2013/2014 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 45
Taxa de evaluación 2013/2014 90,37
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 90,37
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
5
0
0
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
6
0
0
Estudos ingleses e medios de comunicación
5
0
0
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
6
0
0
Inglés para fins específicos
6
0
0
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
6
0
0
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
6
0
0
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa
5
0
1

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e cambio na lingua inglesa
1
0
0
Lingüística informática e de corpus aplicada á lingua inglesa
1
0
0
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
2
0
0
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
2
0
0
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
2
0
0
Adquisición e ensino do inglés
2
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
3
0
1
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
4
0
0
Literatura e perspectiva de xénero no ámbito anglófono
3
0
1
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
4
0
0
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
3
0
1
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa
4
0
0

Practicum

Prácticum
4
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
4
0
2

Superado Non superado Non presentado

Módulo Común Obrigatorio

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
6
0
0
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
7
0
0
Estudos ingleses e medios de comunicación
6
0
1
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
6
0
1
Inglés para fins específicos
6
0
1
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
6
0
1
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
6
0
0
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa
5
0
0

Módulo Optativo Itinerario Lingüística

Variación e cambio na lingua inglesa
3
0
0
Lingüística informática e de corpus aplicada á lingua inglesa
3
0
0
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
3
0
0
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
3
0
0
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
3
0
0
Adquisición e ensino do inglés
3
0
0

Módulo Optativo Itinerario Literatura e Cultura

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
4
0
0
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
3
0
1
Literatura e perspectiva de xénero no ámbito anglófono
4
0
1
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
4
0
1
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
3
0
1
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa
4
0
1

Practicum

Prácticum
5
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
6
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

' Non coma ela': trauma e maternidade en 'Breath, Eyes, Memory' de Edwidge Danticat e 'The Joy Luck Club' de Amy Tan.

A era do American Bandstand: A representación da comunidade Afroamericana en Hairspray de Shankman

Atravesando o camiño: Transgresión no Laberinto de Jim Henson

Intelixencias múltiples e desenvolvemento de mentalidade de crecemento na clase de lingua estranxeira: Estudo de campo con alumnos de ensino secundario.

Interferencia na tradución. Un estudo sobre os usos dos conectores argumentativos nas traducións inglesas do castelán

Musa creadora: a xoven muller artista e a función das artes nas künstlerromans de mulleres.

'Real ou non real?' Explorando o xénero na triloxía The Hunger Games de Suzanne Collins

Relatos curtos de Zelda Sayre Fitzgerald: un reflexo das súas aspiracións e frustracións artísticas

WHAT: Cando os humanos transcenden · Un estudo basado en corpus ·

A competencia pragmática en estudantado español de ILE: facer peticións e pedir disculpas

A xente nunca se decata de nada: estudo do aparente trastorno mental de Holden.

Explorando a formación identitaria de Linda na novela de Monique Truong "Bitter in the Mouth"

Feminismo e Humor nos Relatos de Lorrie Moore

Miss Marple de Agatha Christie: Análise e descrición comparativa de personaxes femininos nas novelas e serie de televisión

O Dublín de Joyce: Análise de Dublineses

O Marketing do contenidos como ideoloxía. Unha aproximación desde a perspectiva da análise crítica do discurso

Redención a través do blues:Shug Avery, Mary Agnes [“Squeak”] e Billie Holiday

Verbing no discurso oral e escrito ao longo do tempo

Orixe xeográfica e nivel de implicación: análise lingüística do discurso feminino

Os libros de texto en Educación Primaria e a súa adecuación á LOMCE: estudo baseado en corpus do léxico

Vivindo en Rapture: perspectivas culturais e técnicas narrativas na Saga "Bioshock"

William Shakespeare na cultura popular: as adaptacións de 'Romeo y Julieta' de Franco Zeffirelli e Baz Luhrmann

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 10