Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Tecnoloxías de Edificación Sostible

2015/2016 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Álvarez Díaz, José Antonio
Secretario/a
Mosquera Rey, Emilio Ricardo
Vogal PDI
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal PDI
Souto Blázquez, Gonzalo
Vogal PDI
Fernández Álvarez, Ángel José
Vogal PDI
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Cabado Pou, María
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.830
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 6,87
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.965
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 49
Homes 2014/2015 27
Mulleres 2014/2015 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 40,1
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 85,19
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,82
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 85,04
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 4,76
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,24
Taxa de graduación (%) 2013/2014 38,1

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.150
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6.648
% créditos repetidos 2014/2015 36,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 937
Homes 2014/2015 519
Mulleres 2014/2015 418
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 38,79
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 77,63
Taxa de éxito (%) 2014/2015 81,87
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 63,55

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.731
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.731
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 40
Homes 2013/2014 17
Mulleres 2013/2014 23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,28
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 89,43
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 52,38

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.110
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.583
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 11.600
% créditos repetidos 2013/2014 42,68
Total de créditos matriculados 2013/2014 47.290
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.091
Homes 2013/2014 592
Mulleres 2013/2014 499
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,35
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 79,46
Taxa de éxito (%) 2013/2014 79,67
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 63,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.260
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.260
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 21
Homes 2012/2013 6
Mulleres 2012/2013 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 60
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 96,19
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 96,19

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 33.780
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 13.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 16.810
% créditos repetidos 2012/2013 47,18
Total de créditos matriculados 2012/2013 63.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.291
Homes 2012/2013 705
Mulleres 2012/2013 586
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 49,53
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 80,05
Taxa de éxito (%) 2012/2013 75,56
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 60,49

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Investigación e empresa

Planificación e xestión da investigación: técnicas
20
0
0
Proxectos de I+D+i: relación investigación empresa
20
0
0

Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación e territorio

Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación e territorio
19
0
1
Tecnoloxía dos sistemas de información xeográfica e BIM
20
0
0

Avaliación e mellora da eficiencia enerxética nos edificios

Avaliación e certificación enerxética dos edificios
20
0
0
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía
20
0
0
Sistemas e instalacións para a calidade ambiental interior na edificación
20
0
0

Sistemas baseados en enerxías renovables (eerr) integrados nos edificios

Sistemas baseados en enerxías renovables (EERR)
20
0
0
Técnicas de integración dos sistemas EERR nos edificios
20
0
0

Acústica aplicada á edificación. Innovación e desenvolvemento

Acondicionamento e illamento acústico en edificación
20
0
0
Técnicas de acústica aplicada á edificación. Innovación e desenvolvemento
18
0
0

Técnicas de xestión ambiental durante o ciclo de vida do edificio

Técnicas de xestión de residuos e chans. Deconstrución, derrubamento, reutilización e reciclaxe
20
0
0
Avaliación de impacto ambiental, ciclo de vida e técnicas de xestión ambiental
20
0
0

Incertezas e riscos nos sistemas estruturais e construtivos

Principios da enxeñaría do risco e fiabilidade estrutural
20
0
0
Métodos de cálculo estrutural e metodoloxía probabilística
19
0
1

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais avanzados

Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de formigón e cimentación en edificación
20
0
0
Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de madeira en edificación
1
0
0
Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de aceiro e mixtas en edificación
3
0
0

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais con novos materiais

Sistemas construtivos baseados en nanotecnoloxía
20
0
0
Sistemas construtivos evolucionados
20
0
0

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais con materiais tradicionais

Construcións de fábrica: terra, pedra, ladrillo, outros
20
0
0
Construcións con eco-materiais, fibras vexetais
18
0
1

Prácticas externas

Prácticas externas
13
0
0

Traballo de fin de mestrado

Traballo fin de mestrado
11
0
8

Superado Non superado Non presentado

Investigación e empresa

Planificación e xestión da investigación: técnicas
20
0
1
Proxectos de I+D+i: relación investigación empresa
21
0
0

Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación e territorio

Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación e territorio
20
0
1
Tecnoloxía dos sistemas de información xeográfica e BIM
21
0
0

Avaliación e mellora da eficiencia enerxética nos edificios

Avaliación e certificación enerxética dos edificios
20
0
1
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía
20
0
1
Sistemas e instalacións para a calidade ambiental interior na edificación
20
0
1

Sistemas baseados en enerxías renovables (eerr) integrados nos edificios

Sistemas baseados en enerxías renovables (EERR)
20
0
1
Técnicas de integración dos sistemas EERR nos edificios
20
0
1

Acústica aplicada á edificación. Innovación e desenvolvemento

Acondicionamento e illamento acústico en edificación
20
0
1
Técnicas de acústica aplicada á edificación. Innovación e desenvolvemento
13
0
1

Técnicas de xestión ambiental durante o ciclo de vida do edificio

Técnicas de xestión de residuos e chans. Deconstrución, derrubamento, reutilización e reciclaxe
20
0
1
Avaliación de impacto ambiental, ciclo de vida e técnicas de xestión ambiental
20
0
1

Incertezas e riscos nos sistemas estruturais e construtivos

Principios da enxeñaría do risco e fiabilidade estrutural
20
0
1
Métodos de cálculo estrutural e metodoloxía probabilística
20
0
1

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais avanzados

Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de formigón e cimentación en edificación
20
0
1
Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de madeira en edificación
7
0
0
Aplicacións da metodoloxía probabilística ao cálculo avanzado en estruturas de aceiro e mixtas en edificación
6
0
0

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais con novos materiais

Sistemas construtivos baseados en nanotecnoloxía
20
0
1
Sistemas construtivos evolucionados
21
0
0

Tecnoloxía e deseño nos sistemas construtivos e estruturais con materiais tradicionais

Construcións de fábrica: terra, pedra, ladrillo, outros
21
0
0
Construcións con eco-materiais, fibras vexetais
14
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A vivenda da comarca de Vigo: Análise enerxética

A vivenda tradicional de Valdeorras: Análise enerxético

A xestión e a calidade do proxecto BIM e o seu ciclo de vida

ACV de materiais de construcción. Investigación e caso práctico nun edificio

Avaliación do ciclo de vida (ACV) de un SATE (sistema de illamento térmico polo exterior) para a mellora do rendemento térmico do edificio.

Avaliación enerxética e proposta de mellora da piscina municipal de Redondela

Introdución de parámetros de sostenibilidade na avaliación e calificación acústica para uso residencial vivenda en España.

levantamento e estudo de eficiencia enerxética do Edificio de Departamentos de Arquitectura

Modelado enerxético e análise dunha vivenda de estilo moderno en Punta Bufadoiro. Mera

Modelo BIM e estudo de eficiencia enerxética da Escola de educación infantil en O Milladoiro.

Normativa PCI en España. De NTE-IPF a CTE-DB-SI Aportación do uso das ferramientas BIM ao proxecto de adecuación PCI do edificio de departamentos da ETSAC a CTE-DB-SI 4

Os puntos de paso

Para unha arquitectura terapéutica. Propostas de mellora para o Hospital Provincial de Pontevedra

Reforma enerxética do Concello de Pontevedra coa metodoloxía BIM

Rehabilitación enerxética dun edificio residencial en A Coruña

Ánalise de pérdidas enerxéticas por infiltracións de aire no sector residencial

Análise do comportamiento higrotérmico dun muro de tapia mediante monitorización e simulación enerxética. Caso de estudo: vivenda unifamiliar en Monforte de Lemos

Comparativa medioambiental entre materias convencionais e ecomateriais segundo os parámetros da denominada Embodied Energy

Edificación Passivhaus

Estudio e análise da certificación enerxética en Europa aplicada a un edificio de vivendas e apartamento

Estudio enerxético e propostas de mellora das demandas enerxéticas en edificación

Implantación de iluminación led nun local comercial

Medida e Verificación do Aforro de Enerxía en Edificio Terciario. Modelado Matemático do Consumo de Enerxía Eléctrica. Caso de estudio Facultade de Economía e Empresa (UDC)

Repercusión da agua na sostibilidade dunha vivenda unifamiliar.

Solucións construtivas para a adaptación ao medio da vivenda das 'serras' en Galicia.

Análise das demandas enerxéticas en edificacións e evaluación das posibles melloras na envolvente

Automatización e robótica en edificación

Certificación enerxética e proposta de melloras enerxéticas dun edificio público

Comparativa do procedemento breeam e comportamento enerxético de vivenda unifamiliar en diferentes periodos constructivos

Contribución enerxética á EUAT mediante sistemas baseados en enerxias renovables

Desenvolvemento dun sistema construtivo semiprefabricado de MUROS ACTIVOS

Deseño e rehabilitación de edificios de vivendas sostibles e enerxeticamente eficientes no ámbito galego

Importancia da rehabilitación enerxética por métodos tradicionais: envolvente térmica e estratexias pasivas

Proposta metodolóxica para a análise medioambiental das vivendas segundo os parámetros da denominada embodied energy

Solucións constructivas para a adaptación ó medio da vivenda de interior en Galicia

Técnicas e solucións constructivas con materiais ecolóxicos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 25