Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Informática

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
García Abel, Marta
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Hermida Mourelle, David
Vogal Estudante
Sousa Moral, Andrea
Vogal Estudante
Egea Lapina, Enriqueta
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Vicepresidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Carpente Rodríguez, María Luísa
Vogal PDI
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Pintos Ruíz, Jorge
Vogal Estudante
Sánchez Fontao, Martín
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
González Ares, Luís Andrés
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Cendón, Carlos
Vogal Coordinador de Título
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal Coordinador de Título
González Gómez, Patricia
Vogal Coordinador de Título
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal Coordinador de Título
Ladra González, Susana
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.268
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 18
% créditos repetidos 2015/2016 13,3
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.616
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 69
Homes 2015/2016 59
Mulleres 2015/2016 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 37,91
Taxa de evaluación 2015/2016 83,94
Taxa de éxito 2015/2016 98,91
Taxa de rendemento 2015/2016 83,03
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 3,33
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 85,23
Taxa de graduación (%) 2014/2015 42,86

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 43.260
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.570
% créditos repetidos 2015/2016 34,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 66.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.476
Homes 2015/2016 1.268
Mulleres 2015/2016 208
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,07
Taxa de evaluación 2015/2016 74,01
Taxa de éxito 2015/2016 77,39
Taxa de rendemento 2015/2016 57,28

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.172
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 48
% créditos repetidos 2014/2015 10,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.430
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 65
Homes 2014/2015 56
Mulleres 2014/2015 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 37,38
Taxa de evaluación 2014/2015 76,79
Taxa de éxito 2014/2015 97,11
Taxa de rendemento 2014/2015 74,57
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 22,58
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 86,78
Taxa de graduación (%) 2013/2014 36,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 40.940
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 14.310
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.270
% créditos repetidos 2014/2015 40,25
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.572
Homes 2014/2015 1.338
Mulleres 2014/2015 234
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,59
Taxa de evaluación 2014/2015 69,41
Taxa de éxito 2014/2015 75,12
Taxa de rendemento 2014/2015 52,14

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.190
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 114
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 4,95
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.304
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 54
Homes 2013/2014 46
Mulleres 2013/2014 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 42,67
Taxa de evaluación 2013/2014 83,33
Taxa de éxito 2013/2014 98,13
Taxa de rendemento 2013/2014 81,77
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 84,62
Taxa de graduación (%) 2012/2013 32,26

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 46.620
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 14.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 13.520
% créditos repetidos 2013/2014 37,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 74.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.650
Homes 2013/2014 1.390
Mulleres 2013/2014 260
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 45,33
Taxa de evaluación 2013/2014 66,81
Taxa de éxito 2013/2014 74,64
Taxa de rendemento 2013/2014 49,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación estratéxica de sistemas de información
27
1
1
Dirección de proxectos
18
0
1

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, seguridade e auditoría informática
21
2
5
Informática como servizo
26
0
6
Arquitecturas e plataformas móbiles
22
0
11
Análise de sistemas de información
20
0
2
Deseño de sistemas de información
19
1
2
Interacción, gráficos e multimedia
19
1
2
Intelixencia de negocio
21
2
4
Recuperación da información e web semántica
25
1
5

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
19
0
0

Proxecto fin de carreira

Traballo fin de mestrado
14
0
16

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de sistemas

Xestión de Proxectos
2
0
1
Sistemas Intelixentes
0
1
0

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de xestión, Diplomados en informática

Estrutura de Computadores
0
0
2

Perfil Tecnoloxías da información

Calidade na Xestión TIC
Administración de Sistemas Operativos
1
0
1
Servizos Multimedia
1
0
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
0
0
1

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
Enxeñaría de Requisitos
Aseguramento da Calidade
0
0
1
Metodoloxías de Desenvolvemento

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación estratéxica de sistemas de información
25
0
2
Dirección de proxectos
12
1
0

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, seguridade e auditoría informática
21
1
2
Informática como servizo
26
0
3
Arquitecturas e plataformas móbiles
29
1
2
Análise de sistemas de información
11
0
0
Deseño de sistemas de información
13
0
2
Interacción, gráficos e multimedia
11
1
1
Intelixencia de negocio
28
0
2
Recuperación da información e web semántica
26
0
2

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
15
0
1

Proxecto fin de carreira

Traballo fin de mestrado
11
0
12

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de sistemas

Xestión de Proxectos
7
0
1
Sistemas Intelixentes
13
0
2

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de xestión, Diplomados en informática

Estrutura de Computadores
3
1
1

Perfil Tecnoloxías da información

Calidade na Xestión TIC
2
0
0
Administración de Sistemas Operativos
6
0
1
Servizos Multimedia
5
0
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
4
0
0

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
4
1
0
Enxeñaría de Requisitos
2
0
0
Aseguramento da Calidade
1
0
0
Metodoloxías de Desenvolvemento
2
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Creación e implementación de un sistema de Intelixencia de Negocio para un grupo hospitalario

Ferramenta para a detección de peixes en tempo real

Ferramenta para a xestión do acceso, despregamento e publicación de aplicacións Saas

Implementación do algoritmo MIDER de inferencia de redes en Spark e evaluación do seu rendemento

Kernels parametrizables de procesamento de sinais

Plataforma online de lectura no ámbito educativo

Plataforma web de soporte á edición crítica dixital da poesía profana medieval galego-portuguesa

Radiocom: desenvolvemento móbil para unha radio comunitaria

Renovación tecnolóxica da aplicación de Inventario dunha entidade bancaria. Fase I

Sistema de automatización do fogar baseado en tecnoloxías inalámbricas e IoT

Sistema de control, xestión e monitorización remota para cultivos hidropónicos

Sistema de monitorización de servizos e interface web para unha empresa do sector textil

Sistema domótico con autoconfiguración de transductores, interfaz gráfica e localización en interiores

TicketCode: Compra e venda de entradas e control de acceso

Análise, deseño e desenvolvemento dun sistema de comprensión e lectura de información espazo temporal sobre un plano de granularidade variable

Análise, deseño e desenvolvemento dun xerador automático para a estimación de curvas de supervivencia en pacientes con Cardiopatías Familiares

Aplicación móbil para a xestión docente

Aplicación web para a xestión de procesos en CPDs cunha estrutura basada en NQS

Axenda Cultural Galega, cliente móbil e capa de servizo web

Desenvolvemento dun cadro de mando para a xestión dunha tenda de comercio electrónico

Deseño e desenvolvemento dun modelo xenérico de aplicativo para plataformas móbiles baseado nunha arquitectura cliente-servidor, e implementación dun caso de estudo

Despregamento dunha plataforma Big Data para o análise de datos xerados por un sistema de localización en interiores e integración cunha plataforma de Business Intelligence

GeoTourism: plataforma de xestión de puntos e rutas de interese turístico

Integración de ferramentas de virtualización de datos con Apache Spark

LogShock: sistema de monitorización e control da suspensión axustable dun vehículo

Plataforma web para a xestión de campañas de mostraxe e os seus datos ambientais

Reconstrución 3D da árbore arterio-venosa da retina a partir de imaxes OCT

Sistema de información xeográfica para a xestión administrativa de costas

TavernCloud: Plataforma na nube de punto de venta para establecementos de restauración

Aplicación para control e rexistro de actividade física en dispositivos móbiles Android

Aplicacion web para a xestión do servizo de teleasistencia domiciliaria

App móbil para xeolocalización de usuarios con Alzheimer

App para o control e rexistro alimenticio e cálculo do balance enerxético

Cadro de mando orientado á xestión de incidencias nunha empresa de telecomunicacións

CloudPatient TEA: plataforma na nube para a avaliación e intervención das necesidades terapéuticas de persoas diagnosticadas con Trastorno do Espectro do Autismo

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da preparación de mesturas intravenosas preparadas no Servizo de Farmacia dun centro hospitalario

Deseño e implementación dunha aplicación móbil para compartir información sobre piragüismo

GeoSmart: plataforma de xestión de Smart Cities

Plataforma escalable para o almacenamento, publicación e busca avanzada de fotografías

Preprocesamento de Chíos para análise e minería de textos: identificación do idioma e normalización do texto

Sistema cliente-servidor orientado á xestión e visualización de datos astrofísicos clasificados mediante SOMs para a misión Gaia da ESA

Sistema de control remoto extensible con dispositivos móbiles

Sistemas de xestión de guías de programación electrónica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30