Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

2018/2019 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 74
Homes 2017/2018 66
Mulleres 2017/2018 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.952
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.502
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 78
% créditos repetidos 2017/2018 15,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.324
Homes 2017/2018 1.133
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.580
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.732
% créditos repetidos 2017/2018 27,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 64
Homes 2016/2017 58
Mulleres 2016/2017 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.076
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.734
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 132
% créditos repetidos 2016/2017 16,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 32,44
Taxa de evaluación 2016/2017 75,72
Taxa de éxito 2016/2017 98,85
Taxa de rendemento 2016/2017 74,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,66
Taxa de graduación 2014/2015 62,96
Taxa de abandono 2014/2015 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 69
Homes 2015/2016 59
Mulleres 2015/2016 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.616
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.268
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 18
% créditos repetidos 2015/2016 13,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 37,91
Taxa de evaluación 2015/2016 83,94
Taxa de éxito 2015/2016 98,91
Taxa de rendemento 2015/2016 83,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 85,23
Taxa de graduación 2013/2014 40
Taxa de abandono 2013/2014 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.192
Homes 2015/2016 1.043
Mulleres 2015/2016 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 62.050
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 42.970
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.800
% créditos repetidos 2015/2016 30,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 76,23
Taxa de éxito 2015/2016 76,8
Taxa de rendemento 2015/2016 58,54

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación estratéxica de sistemas de información
19
0
0
Dirección de proxectos
15
0
0

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, seguridade e auditoría informática
16
1
4
Informática como servizo
16
0
0
Arquitecturas e plataformas móbiles
17
0
2
Análise de sistemas de información
14
0
1
Deseño de sistemas de información
11
0
3
Interacción, gráficos e multimedia
21
0
1
Intelixencia de negocio
15
0
3
Recuperación da información e web semántica
10
2
3

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
22
0
0

Proxecto fin de carreira

Traballo fin de máster
19
0
22

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de sistemas

Xestión de Proxectos
1
0
0
Sistemas Intelixentes
1
0
1

Perfil Tecnoloxías da información

Administración de Sistemas Operativos
1
0
0
Servizos Multimedia
1
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación estratéxica de sistemas de información
25
0
0
Dirección de proxectos
25
1
0

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, seguridade e auditoría informática
22
2
5
Informática como servizo
31
0
0
Arquitecturas e plataformas móbiles
29
0
6
Análise de sistemas de información
26
0
0
Deseño de sistemas de información
26
0
1
Interacción, gráficos e multimedia
19
0
3
Intelixencia de negocio
28
0
2
Recuperación da información e web semántica
30
1
1

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
18
0
0

Proxecto fin de carreira

Traballo fin de máster
15
0
17

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de sistemas

Xestión de Proxectos
4
0
0
Sistemas Intelixentes
4
0
1

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de xestión, Diplomados en informática

Estrutura de Computadores

Perfil Tecnoloxías da información

Calidade na Xestión TIC
Administración de Sistemas Operativos
1
0
0
Servizos Multimedia
1
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
1
0
0

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
2
0
0
Enxeñaría de Requisitos
2
0
0
Aseguramento da Calidade
2
0
0
Metodoloxías de Desenvolvemento
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Dirección e Xestión

Planificación estratéxica de sistemas de información
27
1
1
Dirección de proxectos
18
0
1

Módulo II: Tecnoloxías Informáticas

Calidade, seguridade e auditoría informática
21
2
5
Informática como servizo
26
0
6
Arquitecturas e plataformas móbiles
22
0
11
Análise de sistemas de información
20
0
2
Deseño de sistemas de información
19
1
2
Interacción, gráficos e multimedia
19
1
2
Intelixencia de negocio
21
2
4
Recuperación da información e web semántica
25
1
5

Prácticas en Empresa

Prácticas en Empresa
19
0
0

Proxecto fin de carreira

Traballo fin de máster
14
0
16

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de sistemas

Xestión de Proxectos
2
0
1
Sistemas Intelixentes
0
1
0

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos en informática de xestión, Diplomados en informática

Estrutura de Computadores
0
0
2

Perfil Tecnoloxías da información

Calidade na Xestión TIC
Administración de Sistemas Operativos
1
0
1
Servizos Multimedia
1
0
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
0
0
1

Perfil Enxeñaría do Software

Arquitectura do Software
Enxeñaría de Requisitos
Aseguramento da Calidade
0
0
1
Metodoloxías de Desenvolvemento

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Aplicación para a xestión do seguimento académico do alumnado en centros de ensinanza obrigatoria.

Aplicación para a xestión e dispensación de medicamentos

Implementación, avaliación e integración de modelos de recomendación no sector financeiro

Modelaxe e Exploración Arquitectónica co procesador Intel Knights Landing o Simulador Tejas

Optimización da comunicación entre nodos de clústers en base a información topolóxica

Plataforma IoT de alta escalabilidade e disponibilidade

Plataforma web de interacción cun sistema de apoio á decisión clínica

Sistema domótico de eficiencia enerxética no fogar con interfaz de realidade aumentada

Creación e implementación de un sistema de Intelixencia de Negocio para un grupo hospitalario

Desenvolvemento dun editor de guías clínicas (GDL) baseadas en arquetipos utilizando tecnoloxías web

Emisión en directo e reprodución de vídeos en Tracktherace

Evaluación de frameworks de computación distribuida para o desenvolvemento de algoritmos de optimización iterativos

Ferramenta para a detección de peixes en tempo real

Ferramenta para a xestión do acceso, despregamento e publicación de aplicacións Saas

Govell: Plataforma para a recomendación de acompañantes e itinerarios de viaxe

iBonsai: análise, deseño e implementación dunha ferramenta para o coidado dos Bonsai

Implementación do algoritmo MIDER de inferencia de redes en Spark e evaluación do seu rendemento

Kernels parametrizables de procesamento de sinais

Plataforma online de lectura no ámbito educativo

Plataforma web de soporte á edición crítica dixital da poesía profana medieval galego-portuguesa

Radiocom: desenvolvemento móbil para unha radio comunitaria

Renovación tecnolóxica da aplicación de Inventario dunha entidade bancaria. Fase I

Sistema de automatización do fogar baseado en tecnoloxías inalámbricas e IoT

Sistema de control, xestión e monitorización remota para cultivos hidropónicos

Sistema de monitorización de servizos e interface web para unha empresa do sector textil

Sistema domótico con autoconfiguración de transductores, interfaz gráfica e localización en interiores

TicketCode: Compra e venda de entradas e control de acceso

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30