Máster Universitario en Avogacía

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Herraiz García, María Carmen
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Gacio Corral, María Paula
Administrador/a do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Pérez-Cepeda Vila, Augusto José
Presidente
Rovira Sueiro, María Esther
Secretario/a
Abuin Porto, Antonio
Vogal PDI
Sánchez Veiga, Jesús Ángel
Vogal PDI
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Barrio García, Gonzalo Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal Coordinador de Título
Braña Inglesia, Maria Digna
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 138
Homes 2018/2019 53
Mulleres 2018/2019 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 6.069
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.051
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 0,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 43,98
Taxa de evaluación 2018/2019 99,65
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 99,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 99,9
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.282
Homes 2018/2019 497
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.110
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.010
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.185
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.918
% créditos repetidos 2018/2019 13,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,03
Taxa de evaluación 2018/2019 90,62
Taxa de éxito 2018/2019 90,28
Taxa de rendemento 2018/2019 81,81

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 140
Homes 2017/2018 57
Mulleres 2017/2018 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 6.165
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.153
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 0,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,04
Taxa de evaluación 2017/2018 99,46
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 99,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 88,73
Taxa de abandono 2015/2016 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 138
Homes 2016/2017 51
Mulleres 2016/2017 87
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.125
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 6.107
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,38
Taxa de evaluación 2016/2017 99,61
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,8
Taxa de graduación 2014/2015 88,89
Taxa de abandono 2014/2015 1,61

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
66
0
1
Ténicas Instrumentais
66
0
1
Práctica Procesual Civil
67
0
0
Práctica Substantiva Civil I
67
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
67
0
0
Práctica Administrativa
67
0
0
Práctica Procesual Penal
67
0
0
Práctica Substantiva Penal
67
0
0
Práctica Substantiva Civil II
67
0
0
Prácticas Externas I
67
0
0
Práctica Mercantil
66
0
0
Práctica Tributaria
68
0
0
Traballo Fin de Máster
69
0
2
Prácticas Externas II
68
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
67
0
0
Ténicas Instrumentais
67
0
0
Práctica Procesual Civil
66
0
0
Práctica Substantiva Civil I
67
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
69
0
0
Práctica Administrativa
69
0
0
Práctica Procesual Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Civil II
68
0
0
Prácticas Externas I
68
0
1
Práctica Mercantil
69
0
0
Práctica Tributaria
69
0
0
Traballo Fin de Máster
68
0
3
Prácticas Externas II
69
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Deontoloxía e Técnicas Transversais
69
0
0
Ténicas Instrumentais
69
0
0
Práctica Procesual Civil
68
0
0
Práctica Substantiva Civil I
68
0
0
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
69
0
0
Práctica Administrativa
69
0
0
Práctica Procesual Penal
69
0
0
Práctica Substantiva Penal
68
0
0
Práctica Substantiva Civil II
69
0
0
Prácticas Externas I
69
0
0
Práctica Mercantil
66
0
0
Práctica Tributaria
66
0
0
Traballo Fin de Máster
65
0
4
Prácticas Externas II
66
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

¿Abusa Google dunha posición dominante?

“O quebranto da orde de afastamento consentido pola víctima da Violencia de Xénero”

A atribución da vivenda familiar na garda e custodia compartida

A atribución do dereito de uso da vivienda familiar tras a crise da parella. A superación do direito positivo pola práctica xurisprudencial

A concreción horaria na redución de xornada por razóns de garda legal

A configuración da casación contencioso-administrativa trala reforma operada pola Lei Orgánica 7/2015, de 21 de xullo

A distribución de pornografía infantil en internet e o axente encuberto informático como ferramenta de investigación

A Doctrina do Levantamento do Velo Societario

A industria da moda e a súa protección xurídica

A mediación aplicada ao ámbito familiar.

A mediación no ámbito penal

A necesidade dos plans de prevención penal nas pequenas e medianas empresas.

A precariedade laboral xuvenil e o fraude das becas

A Prisión Permanente Revisable en España. Contido e debate sobre a súa constitucionalidade.

A protección de datos e a videovixilancia laboral

A protección xurídica dos diseños frente a copias, imitacións, inspiracións e falsificacións na industria da moda

A responsabilidade civil e penal derivada dos danos causados por animais suxeitos a posesión ou aproveitamento humano: o seu exercicio no proceso penal.

A responsabilidade penal das persoas xurídicas. O plan de compliance

A retribución dos administradores no Imposto sobre Sociedades

A suspensión da execución das penas privativas de liberdade na Lei Orgánica 1/2015 de reforma do Código Penal

A tecnoloxía da cadea de bloques e os contratos intelixentes

Abusos e agresións sexuais: un punto de inflexión tra-la sentenza da "manada"

Análisis sobre a incapacidade temporal dende o punto de vista da abogacía.

As agresións e os abusos sexuais en España a propósito da sentenza número 38/2018, do 20 de marzo, da Audiencia Provincial de Navarra

As agresións e os abusos sexuais: a necesidade dunha reforma dende unha perspectiva de xénero

As cuestións xurídico-civís acerca da cesión de vivendas residenciais con fins turísticos a través de plataformas colaborativas

As medidas na responsabilidade penal dos menores: un estudo sobre aspectos legais e aplicacións prácticas

Cesión ou comunicación de datos de carácter persoal: as empresas de recobro

Clasificación e tratamento penitenciario

Concurso de consumidores: Acuerdo Extrajudicial de Pagos y Segunda Oportunidad

Delitos contra á Facenda Pública no ámbito do deporte: Caso Messi e Caso Neymar

Delitos de expresión e discurso do odio. Proposta interpretativa do artigo 510 do Código Penal.

Dirección de Proxectos Xurídicos

Do incumprimento contractual á crise empresarial: a viabilidade dunha empresa concursada

Extinción do contrato laboral a instancia do traballador. incumprimento grave do empresario por falta de pago ou atrasos continuados no abono do salario

Falsos Autónomos e TRADES na era da economía colaborativa: O Caso dos “Riders”

Guía práctica para o Letrado sobre os delitos sexuais no ámbito penal militar. Regulación e procesamento

Intervención das comunicacións e terrorismo

Limitacións á distribución electrónica plantexadas polos titulares de marcas

O accidente de traballo , especialmente, o debido ao suicidio do traballador

O Autoconsumo de electricidade no Real Decreto-ley 15/2018

O concurso da herdanza

O concurso de acredores mediante a análise dun suposto práctico

O delito de fraude de subsidios

O enforcement dos pactos parasociais, especial mención aos pactos omnilaterais

O expediente de dominio: especial consideración a reforma operada pola lei 13/2015

O Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana: Inconstitcionalidad parcial e perspectivas de futuro.

O recargo de prestaciones da Seguridade Social

O recargo de prestacións. Especial referencia a súa imposición ós entes públicos.

O Regulamento Xeral de Protección de Datos ante o fenómeno do Big Data

Os delitos de incendios. Especial referencia aos incendios forestais en Galicia

Os dereitos humanos en Venezuela: o caso de Leopoldo López

Os familiares non comunitarios do cidadán español e a obtención da tarxeta de residencia.

Os medios de valoración de bens inmobles no imposto sobre incrementos de valor de terreos de naturaza urbana e o imposto sobre transmisións patrimoniais

Os permisos de saída no noso sistema penitenciario actual

PEMES e o acceso á contratación pública na Lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector Público

políticas públicas vs. iniciativa privada na protección dos dereitos do arrendador inmobiliario urbano

Problemas da aplicación da relación laboral especial dos deportistas profesionais aos futbolistas

Procedemento administrativo sancionador en materia de dopaxe.

Proceso de constitución dunha sociedade limitada e asesoramento sobre a cobertura legal necesaria para o seu bo funcionamento

Responsabilidade civil médica: a propósito dun caso

Responsabilidade Patrimonial no Sector Sanitario

Responsabilidade penal das persoas xurídicas e plans de cumprimento en centros educativos

Resposta penal fronte ás sociedades instrumentais dedicadas ó branqueo de capitais

Smart contracts: unha aproximación xurídico práctica

Stalking: O novo delito de acoso predatorio.

Tecnoloxía de rexistros distribuidos e aplicación xurídica no ordenamento español

Unha proposta de regulación da xestación subrogada en España

Violencia de xénero nas redes sociais

"O novo sistema para a valoración de danos causados a persoas en accidentes de tráfico. Lei 35/2015 do 22 de septembro"

A construcción residencial no solo clasificado como rústico de protección ordinaria no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros.

A custodia compartida nos supostos de crisis matrimonial

A declaración de impacto ambiental en espazos que integran a Rede Natura 2000. análise da xurisprudencia emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

A Defensa da Autonomía Local en España

A discriminación da muller no traballo, e a conciliación no ámbito laboral, familiar e persoal.

A estafa informática por medio da obtención subrepticia de chaves electrónicas na banca on-line. O "phishing"

A evolución da protección penal da fauna e os animais domésticos. Crítica e especial consideración á Lei Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.

A mediacion: O que importa é o mediador

A Modificación da Pensión de Alimentos dos Fillos Menores e Incumprimento Sobrevido do Pago como consecuencia da Crise Económica

A partición da herdanza polo contador-partidor en Galicia

A permuta do dereito de voo en edificios en réxime de propiedade horizontal

A pretensión resolutoria e o exercicio da acción de repetición nun suposto de compravenda

A problemática do Mobbing na actualidade

A protección xurídica dos usuarios nas operacións de crowdlending en España

A reforma penal de 2015 e a súa incidencia sobre os delitos de hurto: unha aproximación á regulación actual

A regalía hipotética como criterio de indemnización do dano nos dereitos das patentes. estudo comparado entre España e Estados Unidos

A responsabilidade civil derivada dos delitos de contrabando cando o seu obxecto sexa tabaco.

A Responsabilidade Civil dos Arquitectos Técnicos na construción

A responsabilidade civil médica. Especial consideración do consentimento informado

A Responsabilidade do "Interim Manager" nun escenario concursal.

A responsabilidade patrimonial dos contratistas e concesionarios por danos a terceiros na execución dos contratos administrativos

A Xustiza Restaurativa no Dereito Penal de menores: a mediación penal.

Análise de aspectos controvertidos na Ley de Contrato de Seguro

Análise xurídica-privada do comercio electrónico nun suposto de adquisición dun produto sanitario

Análisis sobre a trata de mulleres con fin de explotación sexual.

antecedentes, evolución e elementos clave da violencia de xenero

Aproximación doctrinal e xurisprudencial ao delito de tráfico de drogas

Asesoramento legal o consumidor e usuario de viaxes combinadas. As facultades e dereitos do viaxeiro ante as súas vacacións frustradas.

Ciberbullying entre menores mediante o envío de memes a través de mensaxería instantánea

Cláusulas limitativas dos dereitos dos asegurados nos contratos de seguro

concepto e natureza xurídica das plataformas de economía colabortiva no sector do aloxamento.

Custodia compartida: tendencia xurisprudencial e vinculación co interés superior do menor.

Deberes dos administradores das sociedades de capital: a "business judgement rule"

Delitos en comisión por omisión. O proxenitor, ¿garante ou agresor?

Efectos fiscales da sucesión da empresa

Estudo da mediación e a súa proxección no ámbito familiar

Fixación de prezos: o cártel de camións

Garda e custodia compartida: regulación actual

guarda e custodia compartida

Incendio de vehículos, casos cubertos polo seguro obrigatorio e reclamación dos danos ó responsable

Informe sobre a adaptación dun despacho de avogados á normativa sobre protección de datos

La protección de los consumidores y usuarios en supuestos de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos: Concepto y régimen

Movilidade Internacional de traballadores. A Competencia Xudicial na Directiva 96/71/CE e a problemática das Empresas de Traballo Temporal na Ley 45/1999.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

O caso Messi: Delito de defraudación tributaria, ignorancia deliberada e responsabilidade penal dos asesores fiscais

O Contrato de Corretaxe Inmobiliario

O delito fiscal e a súa relación cos paraísos e as amnistías fiscais

O dolo no seguro de responsabilidade civil. Especial referencia ao seguro de D&O

O pacto de mellora na Lei 2/2006, de dereito civil de Galicia

O Procedemento Administrativo Sancionador: as garantías do presunto responsable.

O recurso especial en materia de contratación pública como mellora da tutela dos candidatos e licitadores

O réxime disciplinario deportivo: entre ambigüidade e dispersión. Referencia especial á titularidade da autoridade disciplinaria

O segredo profesional do avogado en relación co branqueo de capitais

O tratamento do Dereito Animal no Código Penal

Os accidentes maritimos na lei de navegación marítima

Os clubes cannábicos como nova modalidade do tráfico de drogas: Fenda no prohibicionismo

Os lugares de importancia comunitaria e as zonas de especial conservación fronte ao dereito de propiedade privada

Os pactos parasociais como vía de solución dos bloqueos societarios

Pacto histórico para a erradicación da violencia de xénero. O menor como víctima invisible.

Pactos parasociais e cláusulas de non competencia.

Protección xurídica da muller e o menor no ámbito da violencia de xénero

Reputación online da empresa e tutela do dereito á honra da persoa xurídica en internet.

Responsabilidade Civil por danos materiais no Edificio San Carlos, Rúa Bebeto

Responsabilidade tributaria derivada da intervención en tramas de fraude organizado en adquisicións intracomunitarias de bens.

Stalking: violencia de género e redes sociais.

Valor probatorio da dirección IP

Vicisitudes do dereito de alimentos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 70