Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 27
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.481
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 64
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 75
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.481
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 5
Número de estudantes 2015/2016 24
Homes 2015/2016 0
Homes 2015/2016 0
Mulleres 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 15
Media de créditos por estudante 2015/2016 61,71
Taxa de evaluación 2015/2016 36
Taxa de evaluación 2015/2016 85,52
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de éxito 2015/2016 99,64
Taxa de rendemento 2015/2016 36
Taxa de rendemento 2015/2016 85,21
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 4
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 71,43
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,46
Taxa de graduación (%) 2014/2015 84,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 769,5
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 132
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12
% créditos repetidos 2014/2015 15,76
Total de créditos matriculados 2014/2015 913,5
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 26
Homes 2014/2015 1
Mulleres 2014/2015 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 35,13
Taxa de evaluación 2014/2015 93,43
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 93,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 17,39
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 90,81
Taxa de graduación (%) 2013/2014 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.499
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 5,31
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.583
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 32
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,45
Taxa de evaluación 2013/2014 85,5
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 85,5
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 94,12
Taxa de graduación (%) 2012/2013 69,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
10
0
0
Bases Biolóxicas da Linguaxe
1
0
0
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
1
0
0
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
12
0
0
Análise de Casos Prácticos a través dun Paquete Estatístico
13
0
0
O Proceso da Investigación Cualitativa nos Estudos sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
13
0
0

Módulo de intensificación en avaliación e diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
3
0
0
Avaliación dos Trastornos da Linguaxe e Audición desde a Práctica Clínica
2
0
0
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
5
0
0

Módulo de intensificación en intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
13
0
0
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
4
0
0
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Aportacións das TIC
2
0
0
O Papel do Contexto Familiar no Tratamento das Alteracións da Comunicación e a Linguaxe
3
0
0

Módulo Prácticun

Prácticas Externas (Prácticum)
12
0
0

Módulo Traballo fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
20
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Adaptación de procedementos de avaliación e intervención para a instauración dun sistema de comunicación aumentativa e alternativa nun caso de traumatismo cranioencefálico severo

Avaliación da fluidez verbal en persoas diagnosticadas da enfermidade de Alzheimer e adultos maiores sen deterioro cognitivo: Un estudo comparativo

Desenvolvemento das competencias comunicativas empáticas en nenos con Trastorno do Desenvolvemento Intelectual

Deseño dun programa de desenvolvemento da empatía emocional. Intervención no Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) con poboación infantil.

Estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil a través dun programa lúdico

Intervención nas habilidades conversacionais e no discurso narrativo dunha adolescente con Discapacidade Intelectual

Intervención nas habilidades pragmáticas e de comunicación social: un estudo de caso

Proposta de intervención familiar en menores con TDAH

Proposta de metoloxía docente para nenos con TDAH

Proposta para a intervención temperá en familias de nenos con Síndrome de Down

Recoñecemento e expresión emocional no síndrome de down: estudo de caso

A comunicación de noticias aversivas en contextos educativos

A relación entre o funcionamento executivo e o desenvolvemento da linguaxe en Educación Infantil

Abreviaturas SMS como ferramenta para a mellora da competencia lectora en escolares de 6º curso de ensino primario

Aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación na intervención de patoloxías da linguaxe no Servizo de Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Aplicación dunha xerarquía crecente de claves instrutivas no contexto da lectura compartida de historias: O seu efecto sobre a aprendizaxe de relacións semánticas

Avaliación da comunicación dunha persoa adulta con discapacidade intelectual

Desenvolvemento ea relación entre as habilidades de prelectura na Educación Infantil.

Deseño dun programa de intervención sobre a coherencia central en nenos/as con TEA

Mellora das habilidades matemáticas básicas en nenos de educación infantil e primaria con dificultades de aprendizaxe a través dun entrenamento en funcións executivas.

Perfil vocal e Oído musical en nenos/as e adolescentes con TDAH

Relación entre competencias mentalistas e intelixencia xeral en persoas con Trastorno por déficit de atención e hiperacctividade.

Relación entre funcionamento executivo e Teoría da Mente en nenos de Educación Infantil

Síndrome do profesional queimado, satisfacción laboral e estratexias de afrontamento en profesionais da logopedia: un estudio transversal.

Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) e dificultades en lectoescritura: Estudo de caso

Valoración da eficacia dun adestramento en Funcións Executivas sobre a Conciencia Fonolóxica

Valoración da eficacia dun entrenamento nas funcións executivas sobre as habilidades matemáticas básicas en nenos con TDAH

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20