Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 769,5
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 132
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12
% créditos repetidos 2014/2015 15,76
Total de créditos matriculados 2014/2015 913,5
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 26
Homes 2014/2015 1
Mulleres 2014/2015 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 35,13
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,43
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 93,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 17,39
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 90,81
Taxa de graduación (%) 2013/2014 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.499
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 5,31
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.583
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 32
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,45
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 85,5
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 85,5
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 94,12
Taxa de graduación (%) 2012/2013 69,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.057
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.057
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 22
Homes 2012/2013 2
Mulleres 2012/2013 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 48,02
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 92,05
Taxa de éxito (%) 2012/2013 98,77
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 90,91
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 99,38

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A comunicación de noticias aversivas en contextos educativos

A relación entre o funcionamento executivo e o desenvolvemento da linguaxe en Educación Infantil

Abreviaturas SMS como ferramenta para a mellora da competencia lectora en escolares de 6º curso de ensino primario

Aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación na intervención de patoloxías da linguaxe no Servizo de Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Aplicación dunha xerarquía crecente de claves instrutivas no contexto da lectura compartida de historias: O seu efecto sobre a aprendizaxe de relacións semánticas

Avaliación da comunicación dunha persoa adulta con discapacidade intelectual

Desenvolvemento ea relación entre as habilidades de prelectura na Educación Infantil.

Deseño dun programa de intervención sobre a coherencia central en nenos/as con TEA

Mellora das habilidades matemáticas básicas en nenos de educación infantil e primaria con dificultades de aprendizaxe a través dun entrenamento en funcións executivas.

Perfil vocal e Oído musical en nenos/as e adolescentes con TDAH

Relación entre competencias mentalistas e intelixencia xeral en persoas con Trastorno por déficit de atención e hiperacctividade.

Relación entre funcionamento executivo e Teoría da Mente en nenos de Educación Infantil

Síndrome do profesional queimado, satisfacción laboral e estratexias de afrontamento en profesionais da logopedia: un estudio transversal.

Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) e dificultades en lectoescritura: Estudo de caso

Valoración da eficacia dun adestramento en Funcións Executivas sobre a Conciencia Fonolóxica

Valoración da eficacia dun entrenamento nas funcións executivas sobre as habilidades matemáticas básicas en nenos con TDAH

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20