Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 20
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.092
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.080
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.135
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.658
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.602
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.980
% créditos repetidos 2017/2018 6,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 32
Homes 2016/2017 3
Mulleres 2016/2017 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.540
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.499
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 41
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 2,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48,13
Taxa de evaluación 2016/2017 56,72
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 56,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,1
Taxa de graduación 2015/2016 79,17
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 29
Homes 2015/2016 0
Mulleres 2015/2016 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.556
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.508
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 36
% créditos repetidos 2015/2016 3,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,66
Taxa de evaluación 2015/2016 83,13
Taxa de éxito 2015/2016 99,65
Taxa de rendemento 2015/2016 82,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,42
Taxa de graduación 2014/2015 84,62
Taxa de abandono 2013/2014 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
14
0
10
Bases Biolóxicas da Linguaxe
3
0
3
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
8
0
6
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
14
0
10
Análise de Casos Prácticos a través dun Paquete Estatístico
0
0
1
O Proceso da Investigación Cualitativa nos Estudos sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
1
0
1
Neuroloxía da Linguaxe
4
0
4
A Análise dos Discursos Narrativos nas Relacións de Apego
3
0
1
O Proceso de Investigación nas Dificultades da Linguaxe: Orientacións para o TFM
1
0
1

Módulo de intensificación en avaliación e diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
8
0
8
Avaliación dos Trastornos da Linguaxe e Audición desde a Práctica Clínica
4
0
1
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
3
0
2
Avaliación do Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
14
0
10
Técnica e Hixiene Vogal para o Uso Correcto da Voz
5
0
0
Avaliación dos Procesos Cognitivo-Lingüísticos Implicados na Aprendizaxe Lecto-Escritora
14
0
10
Avaliación da Lectura en Xordos. Cara a unha Educación Inclusiva
1
0
4

Módulo de intensificación en intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
14
0
10
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
4
0
7
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Aportacións das TIC
1
0
2
O Papel do Contexto Familiar no Tratamento das Alteracións da Comunicación e a Linguaxe
2
0
2
A Intervención en Trastornos Específicos e Derivados doutros Procesos e Alteracións
8
0
2
Prevención das Dificultades Lecto-escritoras no Ámbito Educativo
15
0
10

Módulo Prácticun

Prácticas Externas (Prácticum)
12
0
10

Módulo Traballo fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
17
0
14

Superado Non superado Non presentado

Módulo básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
24
0
0
Bases Biolóxicas da Linguaxe
5
0
0
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
14
0
0
Avaliación Neuropsicolóxica da Linguaxe nas Demencias
1
0
0
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
20
0
5
O Proceso da Investigación Cualitativa nos Estudos sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
3
0
0
Neuroloxía da Linguaxe
4
0
0
A Análise dos Discursos Narrativos nas Relacións de Apego
5
0
0
O Proceso de Investigación nas Dificultades da Linguaxe: Orientacións para o TFM
5
0
0

Módulo de intensificación en avaliación e diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
6
0
2
Avaliación dos Trastornos da Linguaxe e Audición desde a Práctica Clínica
4
0
1
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
7
0
0
Avaliación do Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
24
0
0
Técnica e Hixiene Vogal para o Uso Correcto da Voz
5
0
0
Avaliación dos Procesos Cognitivo-Lingüísticos Implicados na Aprendizaxe Lecto-Escritora
24
0
0
Avaliación da Lectura en Xordos. Cara a unha Educación Inclusiva
6
0
1

Módulo de intensificación en intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
19
1
4
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
4
0
5
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Aportacións das TIC
1
0
1
O Papel do Contexto Familiar no Tratamento das Alteracións da Comunicación e a Linguaxe
6
0
1
A Intervención en Trastornos Específicos e Derivados doutros Procesos e Alteracións
12
0
0
Prevención das Dificultades Lecto-escritoras no Ámbito Educativo
18
0
6

Módulo Prácticun

Prácticas Externas (Prácticum)
20
0
4

Módulo Traballo fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
17
0
12

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Adaptación de procedementos de avaliación e intervención para a instauración dun sistema de comunicación aumentativa e alternativa nun caso de traumatismo cranioencefálico severo

Avaliación da fluidez verbal en persoas diagnosticadas da enfermidade de Alzheimer e adultos maiores sen deterioro cognitivo: Un estudo comparativo

Desenvolvemento das competencias comunicativas empáticas en nenos con Trastorno do Desenvolvemento Intelectual

Deseño dun programa de desenvolvemento da empatía emocional. Intervención no Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) con poboación infantil.

Deseño e aplicación dun programa de entrenamiento en comunicación empática nunha mostra con Discapacidade Intelectual

Efectos dun programa de intervención baseado no uso de abreviaturas SMS sobre as dificultades de escritura en estudantes de 6º de Educación Primaria

Estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil a través dun programa lúdico

Intervención nas habilidades conversacionais e no discurso narrativo dunha adolescente con Discapacidade Intelectual

Intervención nas habilidades pragmáticas e de comunicación social: un estudo de caso

Proposta de intervención familiar en menores con TDAH

Proposta de metoloxía docente para nenos con TDAH

Proposta para a intervención temperá en familias de nenos con Síndrome de Down

Proxecto de Intervención dun estudo de caso en comprensión lectora e ortográfica.

Recoñecemento e expresión emocional no síndrome de down: estudo de caso

Relación entre o tipo de apego, a teoría da mente e o desenvolvemento da linguaxe en nenos de 4 e 5 anos

Unha análise dos perfís pragmáticos en TL e TEA a través do EDPRA.

Valoración das habilidades lingüísticas en nenos bilingües orales con implante coclear frente a bilingües cun desenvolvemento típico:un estudio comparativo

A comunicación de noticias aversivas en contextos educativos

A relación entre o funcionamento executivo e o desenvolvemento da linguaxe en Educación Infantil

Abreviaturas SMS como ferramenta para a mellora da competencia lectora en escolares de 6º curso de ensino primario

Aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación na intervención de patoloxías da linguaxe no Servizo de Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Aplicación dunha xerarquía crecente de claves instrutivas no contexto da lectura compartida de historias: O seu efecto sobre a aprendizaxe de relacións semánticas

Avaliación da comunicación dunha persoa adulta con discapacidade intelectual

Desenvolvemento ea relación entre as habilidades de prelectura na Educación Infantil.

Deseño dun programa de intervención sobre a coherencia central en nenos/as con TEA

Mellora das habilidades matemáticas básicas en nenos de educación infantil e primaria con dificultades de aprendizaxe a través dun entrenamento en funcións executivas.

Perfil vocal e Oído musical en nenos/as e adolescentes con TDAH

Relación entre competencias mentalistas e intelixencia xeral en persoas con Trastorno por déficit de atención e hiperacctividade.

Relación entre funcionamento executivo e Teoría da Mente en nenos de Educación Infantil

Síndrome do profesional queimado, satisfacción laboral e estratexias de afrontamento en profesionais da logopedia: un estudio transversal.

Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) e dificultades en lectoescritura: Estudo de caso

Valoración da eficacia dun adestramento en Funcións Executivas sobre a Conciencia Fonolóxica

Valoración da eficacia dun entrenamento nas funcións executivas sobre as habilidades matemáticas básicas en nenos con TDAH

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20