Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 71
Homes 2017/2018 58
Mulleres 2017/2018 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.724
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.514
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 169,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 40,5
% créditos repetidos 2017/2018 7,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 38,37
Taxa de evaluación 2017/2018 88
Taxa de éxito 2017/2018 96,75
Taxa de rendemento 2017/2018 85,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 91,27
Taxa de graduación 2015/2016 64,29
Taxa de abandono 2015/2016 3,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 599
Homes 2017/2018 457
Mulleres 2017/2018 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.240
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15
Taxa de evaluación 2017/2018 71,73
Taxa de éxito 2017/2018 79,76
Taxa de rendemento 2017/2018 57,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 56
Homes 2016/2017 45
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.955
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.788
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 159
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7,5
% créditos repetidos 2016/2017 8,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 34,9
Taxa de evaluación 2016/2017 89,41
Taxa de éxito 2016/2017 98,03
Taxa de rendemento 2016/2017 87,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,02
Taxa de graduación 2014/2015 53,85
Taxa de abandono 2014/2015 3,85

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 53
Homes 2015/2016 44
Mulleres 2015/2016 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.433
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.363
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 70,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,91
Taxa de evaluación 2015/2016 91,37
Taxa de éxito 2015/2016 98,31
Taxa de rendemento 2015/2016 89,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 98,36
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

M2. Tecnoloxías Industriais

Tecnoloxía Eléctrica
25
3
7
Enxeñaría de Procesos de Fabricación
34
0
1
Deseño e Ensaio de Máquinas
31
0
6
Enxeñaría de Procesos Químicos
30
2
1
Enxeñaría Térmica
32
0
1
Tecnoloxía Enerxética
34
0
1
Electrónica e Instrumentación
31
2
2
Automatización Industrial
31
0
3

M3. Xestión

Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos
15
1
0
Dirección de Empresas
14
0
0
Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos
15
0
0

M4. Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Enxeñaría de Estruturas
16
0
0
Arquitectura e Urbanismo Industrial
32
0
3
Deseño e Construción de Plantas Industriais
31
1
3

M5. Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
18
0
17

M13. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EE)

Tecnoloxía Química Específica
4
0
0

M11. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EM)

Tecnoloxía Eléctrica Específica
12
1
2
Tecnoloxía de Atomatización Específica
29
0
2

M12. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao ETI)

Tecnoloxía de Máquinas Específica
13
6
3
Tecnoloxía de Estruturas Específica
15
4
1

Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
1

Superado Non superado Non presentado

M2. Tecnoloxías Industriais

Tecnoloxía Eléctrica
14
1
1
Enxeñaría de Procesos de Fabricación
15
0
0
Deseño e Ensaio de Máquinas
11
3
1
Enxeñaría de Procesos Químicos
15
0
1
Enxeñaría Térmica
16
0
1
Tecnoloxía Enerxética
15
0
1
Electrónica e Instrumentación
14
0
2
Automatización Industrial
14
0
1

M3. Xestión

Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos
30
1
0
Dirección de Empresas
30
0
0
Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos
30
0
0

M4. Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Enxeñaría de Estruturas
30
0
0
Arquitectura e Urbanismo Industrial
14
0
1
Deseño e Construción de Plantas Industriais
15
0
1

M5. Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
22
0
17

M13. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EE)

Tecnoloxía Química Específica
3
0
0

M11. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EM)

Tecnoloxía Eléctrica Específica
6
1
0
Tecnoloxía de Atomatización Específica
13
0
0

M12. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao ETI)

Tecnoloxía de Máquinas Específica
14
2
1
Tecnoloxía de Estruturas Específica
9
0
1

Prácticas Externas

Prácticas Externas
29
0
0

Superado Non superado Non presentado

M2. Tecnoloxías Industriais

Tecnoloxía Eléctrica
27
0
3
Enxeñaría de Procesos de Fabricación
30
1
1
Deseño e Ensaio de Máquinas
29
0
1
Enxeñaría de Procesos Químicos
28
0
1
Enxeñaría Térmica
33
1
3
Tecnoloxía Enerxética
30
0
2
Electrónica e Instrumentación
27
0
0
Automatización Industrial
27
0
0

M3. Xestión

Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos
19
1
1
Dirección de Empresas
21
0
0
Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos
21
0
0

M4. Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias

Enxeñaría de Estruturas
20
0
1
Arquitectura e Urbanismo Industrial
27
0
1
Deseño e Construción de Plantas Industriais
28
0
2

M5. Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
7
0
14

M13. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EE)

Tecnoloxía Química Específica
13
0
1

M11. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao EM)

Tecnoloxía Eléctrica Específica
6
0
0
Tecnoloxía de Atomatización Específica
16
0
0

M12. Tecnoloxías Industriais Específicas (Grao ETI)

Tecnoloxía de Máquinas Específica
19
6
0
Tecnoloxía de Estruturas Específica
19
2
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
21
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise do nivel de sostenibilidade de sistemas solares de climatización.

Automatización das estacións de distribución e da estación de verificación

Cálculo de instalacións dun edificio de vivendas.

Cálculo de instalacións para unha nave industrial destinada a centro loxístico con optimización enerxética

Cuantificación do impacto dos índices de defectoloxía en proxectos de eólica mariña mediante DES.

Desenvolvemento e implementación de sensores intelixentes en redes sen fíos (Standar IEEE1451) basado nun sistema embebido

Deseño e realización da cabeza dun robot humanoide por impresión 3D

Instalación eléctrica para nave industrial dedicada á carpintería metálica

Máquina de ensaios portátil para medir a resistencia á apertura de redes de pesca

Modelado e Simulación 3D da liña de paneis do taller de Elaboración e Previas no estaleiro 4.0 de Navantia Ferrol. Análise de escenarios e resultados.

Modelado e simulación 3D do taller de prefabricación do estaleiro 4.0 de Navantia Ferrol. Análise de escenarios e resultados

Optimización da sustentabilidade dun condensador de vapor para unha central de produción de enerxía eléctrica

Proxecto de instalacións varias para a nave dun proceso industrial de concentración de material.

Proxecto de obra e actividade para un concesionario de automóbiles no polígono industrial Vilar do Colo (Fene)

Renovación fornos tratamento térmico.

Simulación e optimización dun proceso de pintado.

Traballo de deseño e actividade dun taller de caldeirería lixeira no polígono Río do Pozo

Validación de software SIMULANCLA mediante a fabricación e simulación dun prototipo do sistema de fondeo

Análise experimental de características resistentes de formigóns que incorporan residuos de reciclaxe da industria

Aproveitamento dos gases de escape dunha caldeira de vapor: autoaforro con apoio solartérmico para calefacción de distrito e ACS de vivendas

Auditoría enerxética dun edificio de ensino

Automatización, visualización e control dos secadores de hidróxeno para a CTCC (As Pontes)

Cálculo e deseño de instalacións para unha nave industrial destinada a taller-concesionario de maquinaria agrícola e forestal

Control automático e supervisión do suministro de auga de mar en hacthery de bivalvos

Desenvolvemento en ROS de librerías de comportamiento básico para o robot NAO

Deseño dunha liña de galvanizado por inmersión de produtos de aceiro

Deseño e desenvolvemento do sistema de comunicacións inalámbrico dun enxame de UAV colaborativos.

Estudo de optimización enerxética das instalacións existentes na EPS da UDC mediante o uso de enerxías alternativas

Estudo de optimización enerxética das instalacións existentes na EUP da UDC mediante o uso de enerxías alternativas

Mellora dun modelo dun vehículo aéreo non tripulado sobre simulador de código aberto.

Modelaxe e simulación mediante eventos discretos da loxística de movementos e almacenamento de jackets previo á operación de embarque

Modelaxe e simulación mediante eventos discretos no proceso construtivo dun buque segundo metodoloxía LEAN

Modelo de transporte de mercadorías para a priorización de inversións en infraestruturas

Optimización das instalacións dun edificio con sistema combinado solar/xeotérmico

Proxecto das instalacións dun hotel de 3 estrelas

Proxecto de execución e actividade industrial de taller mecánico con aporte de enerxías renovables

Proxecto de obra e actividade dun centro loxístico de transporte con abastecemento propio de combustible no polígono do Río de Pozo

Proxecto de obra e actividade para exposición venta e reparación de automóbiles no polígono Río do Pozo

Recuperación enerxética con bomba de calor nunha piscina cuberta

Sistema inalámbrico para monitorizar o movemento de animais basado en sensores inerciais

Automatización de un proceso de reciclaxe de productos plásticos

Instalacións dun edificio de vivendas enerxeticamente eficiente

Proxecto de instalacións dun campo de fútbol

Proxecto de instalacións dunha nave e edificio, dedicado a almacén, exposición e venta de productos destinados a pastelería

Rede de instrumentación sen fíos con seguimento e control remoto baseada en software e hardware libre

Simulacións en tempo real de modelos multi-físicos para ensaios en banco de proba de máquinas rotativas

Traballo de proxecto e actividade para a exposición, venda e reparación de vehículos pesados no sector IV do polígono do Río do Pozo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40