Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.363
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 70,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,9
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.433
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 53
Homes 2015/2016 44
Mulleres 2015/2016 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,91
Taxa de evaluación 2015/2016 91,37
Taxa de éxito 2015/2016 98,31
Taxa de rendemento 2015/2016 89,83
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,36
Taxa de graduación (%) 2014/2015 26,92

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.427
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.427
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 26
Homes 2014/2015 23
Mulleres 2014/2015 3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,87
Taxa de evaluación 2014/2015 96,64
Taxa de éxito 2014/2015 95,97
Taxa de rendemento 2014/2015 92,74

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

M2. Tecnoloxías industriais

Tecnoloxía eléctrica
23
2
0
Enxeñaría de procesos de fabricación
22
0
1
Deseño e ensaio de máquinas
22
0
0
Enxeñaría de procesos químicos
22
0
0
Enxeñaría térmica
16
3
4
Tecnoloxía enerxética
20
1
2
Electrónica e instrumentación
24
1
1
Automatización industrial
25
0
0

M4. Instalacións, plantas e construcións complementarias

Arquitectura e urbanismo industrial
25
0
0
Deseño e construción de plantas industriais
22
0
0

M13. Tecnoloxías industriais específicas (Grao EE)

Tecnoloxía química específica
20
0
1

M11. Tecnoloxías industriais específicas (Grao EM)

Tecnoloxía eléctrica específica
2
0
0
Tecnoloxía de automatización específica
2
0
0

M12. Tecnoloxías industriais específicas (Grao ETI)

Tecnoloxía de máquinas específica
15
7
2
Tecnoloxía de estruturas específica
23
1
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise experimental de características resistentes de formigóns que incorporan residuos de reciclaxe da industria

Aproveitamento dos gases de escape dunha caldeira de vapor: autoaforro con apoio solartérmico para calefacción de distrito e ACS de vivendas

Auditoría enerxética dun edificio de ensino

Cálculo e deseño de instalacións para unha nave industrial destinada a taller-concesionario de maquinaria agrícola e forestal

Control automático e supervisión do suministro de auga de mar en hacthery de bivalvos

Desenvolvemento en ROS de librerías de comportamiento básico para o robot NAO

Deseño e desenvolvemento do sistema de comunicacións inalámbrico dun enxame de UAV colaborativos.

Estudo de optimización enerxética das instalacións existentes na EPS da UDC mediante o uso de enerxías alternativas

Estudo de optimización enerxética das instalacións existentes na EUP da UDC mediante o uso de enerxías alternativas

Modelaxe e simulación mediante eventos discretos da loxística de movementos e almacenamento de jackets previo á operación de embarque

Modelaxe e simulación mediante eventos discretos no proceso construtivo dun buque segundo metodoloxía LEAN

Modelo de transporte de mercadorías para a priorización de inversións en infraestruturas

Proxecto das instalacións dun hotel de 3 estrelas

Proxecto de obra e actividade dun centro loxístico de transporte con abastecemento propio de combustible no polígono do Río de Pozo

Recuperación enerxética con bomba de calor nunha piscina cuberta

Sistema inalámbrico para monitorizar o movemento de animais basado en sensores inerciais

Automatización de un proceso de reciclaxe de productos plásticos

Instalacións dun edificio de vivendas enerxeticamente eficiente

Proxecto de instalacións dun campo de fútbol

Proxecto de instalacións dunha nave e edificio, dedicado a almacén, exposición e venta de productos destinados a pastelería

Rede de instrumentación sen fíos con seguimento e control remoto baseada en software e hardware libre

Simulacións en tempo real de modelos multi-físicos para ensaios en banco de proba de máquinas rotativas

Traballo de proxecto e actividade para a exposición, venda e reparación de vehículos pesados no sector IV do polígono do Río do Pozo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40