Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 48
Homes 2017/2018 38
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.941
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.801
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 7,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,44
Taxa de evaluación 2017/2018 88,56
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 88,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,5
Taxa de graduación 2015/2016 73,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 599
Homes 2017/2018 457
Mulleres 2017/2018 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.240
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15
Taxa de evaluación 2017/2018 71,73
Taxa de éxito 2017/2018 79,76
Taxa de rendemento 2017/2018 57,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 33
Homes 2016/2017 27
Mulleres 2016/2017 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.576
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.507
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 69
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 4,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,76
Taxa de evaluación 2016/2017 87,25
Taxa de éxito 2016/2017 98,8
Taxa de rendemento 2016/2017 86,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,17
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 16
Mulleres 2015/2016 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.016
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.016
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,8
Taxa de evaluación 2015/2016 94,44
Taxa de éxito 2015/2016 98,23
Taxa de rendemento 2015/2016 92,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

M1. Tecnoloxía naval

Ampliación de proxecto de buques
19
0
0
Hidrodinámica naval avanzada
20
0
4
Deseño e optimización de estructuras navais
19
0
2
Dinámica do buque
21
0
2
Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión
20
0
1
Proceso integral de construcción de buques
21
0
0

M2. Tecnoloxía oceánica

Proxecto e construcción de artefactos oceánicos
20
0
2
Oceanografía
18
0
1
Dinámica de artefactos oceánicos
19
0
4
Tecnoloxía pesqueira e da acuicultura
20
0
1

M3. Xestión e explotación de industrias marítimas

Enxeñaría de sistemas navais e oceánicos
19
0
0
Transporte e comercio marítimo
19
0
0
Xestión de empresas marítimas
19
0
0
Apoio loxístico integrado
19
0
0

M5. Optativas

Ampliación de matemáticas
18
0
2
Métodos numéricos aplicados a medios continuos
2
0
1

M41. Fundamentos (Grao Arq. Naval e Grao en Arq. Naval e Enx. Marít.)

Sistemas de propulsión
12
0
0
Máquinas e motores térmicos marinos
8
0
1
Tecnoloxía mecánica
12
0
1

M42. Fundamentos (Grao EPSB)

Tecnoloxía da construcción do buque
8
0
0
Ampliación de hidrostática e hidrodinámica
12
0
2
Estructuras navais
9
0
3

M6. Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
15
0
11

Prácticas Externas

Prácticas externas
17
0
2

Superado Non superado Non presentado

M1. Tecnoloxía naval

Ampliación de proxecto de buques
19
0
1
Hidrodinámica naval avanzada
13
2
4
Deseño e optimización de estructuras navais
17
0
3
Dinámica do buque
17
1
2
Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión
19
0
1
Proceso integral de construcción de buques
18
0
1

M2. Tecnoloxía oceánica

Proxecto e construcción de artefactos oceánicos
16
0
2
Oceanografía
18
0
2
Dinámica de artefactos oceánicos
17
0
3
Tecnoloxía pesqueira e da acuicultura
17
0
3

M3. Xestión e explotación de industrias marítimas

Enxeñaría de sistemas navais e oceánicos
13
0
1
Transporte e comercio marítimo
12
0
0
Xestión de empresas marítimas
12
0
1
Apoio loxístico integrado
12
0
0

M5. Optativas

Ampliación de matemáticas
14
0
3
Métodos numéricos aplicados a medios continuos
4
0
1

M41. Fundamentos (Grao Arq. Naval e Grao en Arq. Naval e Enx. Marít.)

Sistemas de propulsión
8
0
0
Máquinas e motores térmicos marinos
8
0
0
Tecnoloxía mecánica
8
0
0

M42. Fundamentos (Grao EPSB)

Tecnoloxía da construcción do buque
10
0
0
Ampliación de hidrostática e hidrodinámica
12
0
2
Estructuras navais
8
1
2

M6. Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
6
0
7

Prácticas Externas

Prácticas externas
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

M1. Tecnoloxía naval

Ampliación de proxecto de buques
13
0
1
Hidrodinámica naval avanzada
13
0
1
Deseño e optimización de estructuras navais
13
0
1
Dinámica do buque
11
1
1
Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión
13
1
0
Proceso integral de construcción de buques
14
0
0

M2. Tecnoloxía oceánica

Proxecto e construcción de artefactos oceánicos
13
0
1
Oceanografía
13
0
1
Dinámica de artefactos oceánicos
11
1
1
Tecnoloxía pesqueira e da acuicultura
13
0
1

M3. Xestión e explotación de industrias marítimas

Enxeñaría de sistemas navais e oceánicos
6
0
0
Transporte e comercio marítimo
7
0
0
Xestión de empresas marítimas
7
0
0
Apoio loxístico integrado
7
0
0

M5. Optativas

Ampliación de matemáticas
9
1
2
Métodos numéricos aplicados a medios continuos
2
0
0

M41. Fundamentos (Grao Arq. Naval e Grao en Arq. Naval e Enx. Marít.)

Sistemas de propulsión
3
0
0
Máquinas e motores térmicos marinos
4
0
0
Tecnoloxía mecánica
3
0
0

M42. Fundamentos (Grao EPSB)

Tecnoloxía da construcción do buque
10
0
0
Ampliación de hidrostática e hidrodinámica
7
0
3
Estructuras navais
10
0
0

M6. Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
6
0
0

Prácticas Externas

Prácticas externas
6
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise e optimización da cuaderna mestra dun quimiqueiro mediante o método dos elementos finitos (FEM)

Análise numérica e experimental do balance en ondas de través dun buque de pesca

Análisis numérico e experimental da resonancia paramétrica dun buque de pesca

Bulkcarrier de 44.500 TPM

Buque atuneiro ó cerco conxelador de 2950 m3 de cubas

Buque de apoio a plataformas Offshore "PSV" (1200 m3 Oil Recovery Tanks and 400 m2 Deck cargo)

Buque portacontenedores post-panamax

Deseño de liña de eixos dun buque de última xeración

Deseño dun parque eólico offshore flotante mediante estruturas tipo spar fronte a costa galega

Diseño, cálculo e analise estrutural dunha helicuberta para o buque AHTS Normand Ferking

Estudo CFD da influenza do método empregado para modelar a superficie libre na resistencia ao avance do buque. Estudo comparativo entre VOF e CLSVOF

Estudo do posicionamento dinámico e da optimización da pranta propulsora para un buque de suministro a plataformas de 5000 TPM

Petroleiro de crú de 300.000 TPM

Ro-ro 2800 ml

Yate de 87 m

Buque LNG Membrana 145.000 m3

Deseño e implementación dun sistema experto para o control de grúas de elevación de contenedores TEUS

Deseño e implementación dun sistema experto para o sistema contraincendios dun buque militar

Petroleiro de crú de 80.000 TPM

Redución dos costes no transporte marítimo mediante a optimización da planta de propulsión dun buque de transporte LNG

Remolcador rompexeos 100 TPF

Análise da estabilidade do buque en estado de avería mediante o uso de metamodelos

Buque atuneiro 1200 ton.

Deseño e optimización dun temón

Estudo dunha vela ríxida para a súa aplicación en buques mercantes

Optimización das unións metálicas dos soportes para aeroxeneradores mariños

Plataforma acuícola en mar aberto

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20