Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.016
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.016
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 16
Mulleres 2015/2016 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,8
Taxa de evaluación 2015/2016 94,44
Taxa de éxito 2015/2016 98,23
Taxa de rendemento 2015/2016 92,77
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 351,5
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 351,5
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 6
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,58
Taxa de evaluación 2014/2015 100
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

M1. Tecnoloxía naval

Ampliación de proxecto de buques
5
0
0
Hidrodinámica naval avanzada
6
0
0
Deseño e optimización de estructuras navais
6
0
0
Dinámica do buque
6
0
0
Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión
6
0
0
Proceso integral de construcción de buques
6
0
0

M2. Tecnoloxía oceánica

Proxecto e construcción de artefactos oceánicos
6
0
0
Oceanografía
6
0
0
Dinámica de artefactos oceánicos
6
0
0
Tecnoloxía pesqueira e da acuicultura
6
0
0

M5. Optativas

Ampliación de matemáticas
4
0
0
Métodos numéricos aplicados a medios continuos
1
0
0

M41. Fundamentos (Grao Arq. Naval)

Sistemas de propulsión
3
0
0
Máquinas e motores térmicos marinos
4
0
0
Tecnoloxía mecánica
3
0
0

M42. Fundamentos (Grao EPSB)

Tecnoloxía da construcción do buque
2
0
0
Ampliación de hidrostática e hidrodinámica
3
0
0
Estructuras navais
3
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Buque LNG Membrana 145.000 m3

Deseño e implementación dun sistema experto para o control de grúas de elevación de contenedores TEUS

Deseño e implementación dun sistema experto para o sistema contraincendios dun buque militar

Petroleiro de crú de 80.000 TPM

Redución dos costes no transporte marítimo mediante a optimización da planta de propulsión dun buque de transporte LNG

Remolcador rompexeos 100 TPF

Análise da estabilidade do buque en estado de avería mediante o uso de metamodelos

Buque atuneiro 1200 ton.

Deseño e optimización dun temón

Estudo dunha vela ríxida para a súa aplicación en buques mercantes

Optimización das unións metálicas dos soportes para aeroxeneradores mariños

Plataforma acuícola en mar aberto

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20