Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 501
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,67
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 715
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.360
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.900
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.191
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.272
% créditos repetidos 2018/2019 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,25
Taxa de evaluación 2018/2019 75,92
Taxa de éxito 2018/2019 79,72
Taxa de rendemento 2018/2019 60,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 3
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2015/2016 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 5
Homes 2016/2017 3
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 239
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 221
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 7,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,8
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,17
Taxa de graduación 2015/2016 80
Taxa de abandono 2014/2015 40

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 596
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.130
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,9
Taxa de evaluación 2016/2017 73,49
Taxa de éxito 2016/2017 76,19
Taxa de rendemento 2016/2017 55,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
9
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
9
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
9
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
9
0
0
Análise Estatística de Datos
9
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
9
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
4
0
0
Fatiga Termomecánica
5
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
8
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
8
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
8
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
8
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
8
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
8
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
8
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
3
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
3
0
0
Análise Estatística de Datos
3
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
3
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
3
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
3
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
3
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
3
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
3
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
3
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
3
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
3
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
3
0
0
Análise Estatística de Datos
3
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
3
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
1
0
0
Fatiga Termomecánica
3
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
4
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
4
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
4
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
4
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
4
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
4
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
5
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Caracterización e desenvolvemento de compostos de termoplásticos cargados con nanofibras naturais

Desenvolvemento de aditivos para a minimización de emisións de CO2 na industria cementeira

Estudo da emerxencia dunha singularidade elástica baixo restrición xeométrica, existencia e caracterización de dous réximes de deformación.

Estudo de viabilidade tecnoeconómico da substitución de metais por polímeros de alto rendemento en compoñentes relacionados con espellos retrovisores e grupos electróxenos.

Magneto-compostos elaborados con nanopartículas de óxido de grafeno e mestura orgánica

Reoloxía e estructura de fluidos biomédicos

Reoloxía e estructura de materiais compostos poliméricos de alto rendimento no campo da aeronáutica.

Síntese, caracterización estrutural e propiedades calóricas de materiais híbridos e cristais plásticos.

Caracterización de diferentes filamentos para impresoras 3D

Desenrolo, investigación estructural e mecánica de films de material composto (mono) multicapa

Síntese e estudo de novos materiais con propiedades barocalóricas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10