Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 3
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2015/2016 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 599
Homes 2017/2018 457
Mulleres 2017/2018 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.240
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15
Taxa de evaluación 2017/2018 71,73
Taxa de éxito 2017/2018 79,76
Taxa de rendemento 2017/2018 57,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 5
Homes 2016/2017 3
Mulleres 2016/2017 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 239
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 221
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 7,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,8
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,17
Taxa de graduación 2015/2016 80
Taxa de abandono 2014/2015 40

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 12
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 655
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 655
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,58
Taxa de evaluación 2015/2016 84,12
Taxa de éxito 2015/2016 95,64
Taxa de rendemento 2015/2016 80,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,56
Taxa de graduación 2014/2015 60
Taxa de abandono 2013/2014 30

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos materiais complexos
3
0
0
Viscoelasticidade de materiais
3
0
0
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
3
0
0
Análise estatística de datos
3
0
0
Aplicacións á protección do medio ambiente
3
0
0
Tratamentos térmicos e análises mediante laser
3
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de fluídos complexos
3
0
0
Materiais estruturados. Nanomateriais
3
0
0
Fisicoquímica de polímeros
3
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de dispersión de luz. Microscopía
3
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
3
0
0
Mecánica dos medios continuos
3
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos materiais complexos
3
0
0
Viscoelasticidade de materiais
3
0
0
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
3
0
0
Análise estatística de datos
3
0
0
Aplicacións á protección do medio ambiente
3
0
0
Tratamentos térmicos e análises mediante laser
1
0
0
Fatiga termomecánica
3
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de fluídos complexos
4
0
0
Materiais estruturados. Nanomateriais
4
0
0
Fisicoquímica de polímeros
4
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de dispersión de luz. Microscopía
4
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
4
0
0
Mecánica dos medios continuos
4
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos materiais complexos
8
1
1
Viscoelasticidade de materiais
9
0
1
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais
9
0
1
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
9
0
1
Análise estatística de datos
9
0
1
Aplicacións á protección do medio ambiente
9
0
1
Tratamentos térmicos e análises mediante laser
8
0
1
Fatiga termomecánica
5
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de fluídos complexos
9
1
1
Materiais estruturados. Nanomateriais
9
1
1
Fisicoquímica de polímeros
9
1
1
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de dispersión de luz. Microscopía
9
1
1
Física da Materia Branda, Interfaces
9
1
1
Mecánica dos medios continuos
8
1
1
Ondas Acústicas
1
0
2

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
8
0
3

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Caracterización de diferentes filamentos para impresoras 3D

Desenrolo, investigación estructural e mecánica de films de material composto (mono) multicapa

Síntese e estudo de novos materiais con propiedades barocalóricas

Caracterización de cremas con fins cosméticos por espectroscopía de plasmas inducidos por láser (LIBS).

Desenrolo de películas multicapa de composite: elaboración óptima e caracterización.

Estudo de suspensións acuosas de nanotubos de carbono magnéticos sintetizados a partir de metal-organic frameworks

Matriz epoxy para preimpregnados libres de bisphenol-A: Industria eólica.

Preparación e caracterización de andamios bioactivos con base de vidro 45S5 reforzados con gelatina reticulada con genipina e cargados con microesferas de PHBV-vancomicina para aplicacións de enxeñería de tecido óseo.

Caracterización térmica de diferentes chocolates.

Desenvolvemento e caracterización de materiais funcionais.

Deseño, investigación termomecánica y caracterización dun composite termo-sensible para rexeneración tisular.

Efecto das interacións interparticulas na reoloxía de suspensions no Brownianias de particulas concentradas.

Estudio reolóxico e térmico de aceites

Estudo da auto-organización de nanopartículas de ouro sobre un cristal líqudo colestérico.

Estudo da influencia das variables no procesamento de cauchos de alta adhesividade: proposta de solucións para escala industrial.

Relacións fluctuacióndisipación en coloides brandos fóra do equilibrio: microreoloxía activa e pasiva.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20