Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Banca e Finanzas

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 21
Mulleres 2017/2018 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.364
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.168
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 94
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 102
% créditos repetidos 2017/2018 14,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 27,84
Taxa de evaluación 2017/2018 85,7
Taxa de éxito 2017/2018 97,6
Taxa de rendemento 2017/2018 83,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,08
Taxa de graduación 2016/2017 33,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.074
Homes 2017/2018 1.070
Mulleres 2017/2018 1.004
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.640
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.520
% créditos repetidos 2017/2018 25,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,53
Taxa de evaluación 2017/2018 83,6
Taxa de éxito 2017/2018 75,33
Taxa de rendemento 2017/2018 62,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 54
Homes 2016/2017 25
Mulleres 2016/2017 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.196
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 974
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 123
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 99
% créditos repetidos 2016/2017 18,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 22,15
Taxa de evaluación 2016/2017 65,22
Taxa de éxito 2016/2017 96,15
Taxa de rendemento 2016/2017 62,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 83,33
Taxa de graduación 2015/2016 36,36
Taxa de abandono 2014/2015 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 59
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.553
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.289
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 107
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 157
% créditos repetidos 2015/2016 17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 26,32
Taxa de evaluación 2015/2016 82,29
Taxa de éxito 2015/2016 97,89
Taxa de rendemento 2015/2016 80,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 90,4
Taxa de graduación 2014/2015 76,19
Taxa de abandono 2013/2014 8,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
20
0
0
Mercados Financeiros
20
0
0
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
19
1
0
Análise e xestión de riscos
20
0
0
Instrumentos financeiros derivados
19
1
1
Macroeconomía en economías abertas
20
0
0
Sistema financeiro
20
1
0
Valoración de activos financeiros
20
1
0
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
21
0
0
Banca
20
1
0
Sistemas de información
20
0
0
Valoración financeira
20
1
0
Traballo Fin de Máster
18
0
31
Prácticas en empresa
14
0
1
Dereito da intermediación financeira
18
1
0
Marketing financeiro
19
1
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
13
0
0
Mercados Financeiros
13
0
8
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
13
0
8
Análise e xestión de riscos
13
0
8
Instrumentos financeiros derivados
13
2
8
Macroeconomía en economías abertas
13
0
0
Sistema financeiro
11
2
0
Valoración de activos financeiros
13
1
8
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
12
1
0
Banca
12
1
0
Sistemas de información
13
0
8
Valoración financeira
17
1
8
Traballo Fin de Máster
10
0
36
Prácticas en empresa
12
0
0
Dereito da intermediación financeira
13
0
0
Marketing financeiro
13
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
22
0
0
Mercados Financeiros
22
0
0
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
23
0
0
Análise e xestión de riscos
21
0
0
Instrumentos financeiros derivados
21
2
1
Macroeconomía en economías abertas
22
0
0
Sistema financeiro
22
0
1
Valoración de activos financeiros
22
2
0
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
22
0
1
Banca
23
0
0
Sistemas de información
22
0
0
Valoración financeira
14
5
0
Traballo Fin de Máster
16
0
41
Prácticas en empresa
20
0
3
Dereito da intermediación financeira
22
0
0
Marketing financeiro
22
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A banca ética, unha alternativa ante a crise? Unha análise en perspectiva.

A financiación das sociedades non financieras españolas a través da emisión de títulos de renta fixa

A formación de carteiras óptimas: Modelos de Markowitz, Sharpe e Black - Litterman.

Análise dun producto estructurado: contrato de compra e venda de opcións

Análise dun producto estructurado: Fondo de Investimento Garantido

Análise dun produto estructurado: depósito estructurado

Análise financeira das empresas gandeiras logo da desaparición da cota leiteira. Aplicación de técnicas estatísticas multivariantes en R

As emisións de renda fixa privada en España: con especial mención ás sociedades de titulización

As fintech en España: situación actual e perspectivas de futuro

Axencias de rating: Aspectos xerais e análise do caso de Credit Karma

Contrastación empírica do efecto Fisher en 11 países da UE

Dúas reestructuracións bancarias: España e Irlanda. Perspectivas de futuro da banca minorista

Endeudamiento familiar e crecemento económico en España: unha análise a longo prazo

Evolución da débeda pública en España dende o inicio da crise (2008-2017)

O papel da incerteza e a volatilidade nos índices bolsistas: Análise empírica do IBEX 35

O Sistema de Pensións en España. Situación actual e retos de futuro

Risco de mercado, comprensión e aplicación práctica dun conxunto de bonos do Tesouro Público

Sociedades de Garantía Recíproca

¿É o Cadro de Mando Integral o GPS que neecesita a PEME? Selección de Indicadores Financieiros para o Comercio Textil en Galiza

A xestión da tesouraría na empresa e as ralacións coa banca.

Análise comparativo dos sistemas bancarios en perspectiva histórica: o caso español e o irlandés

Análise da cadea de valor dos viaxes de inmersión en lingua inglesa: plan de negocios dunha axencia de idiomas

Control de Risco de Crédito (Credit Scoring) mediante a aplicación de redes neuronales

Dereito do consumo: A Protección dos consumidores fronte as cláusulas abusivas

Experiencias microcrediticias en Guinea Ecuatorial.analise ana lise do fenómeno djangue

Os determinantes da prima de risco

Rede de distribución das sucursais de Caixas de Aforros Españolas

Sistemas de pago e tecnoloxías da información e da comunicación en Europa, 1990-2015

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30