Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.197
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 174
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 141
% créditos repetidos 2014/2015 20,83
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.512
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 65
Homes 2014/2015 28
Mulleres 2014/2015 37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 23,26
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 77,12
Taxa de éxito (%) 2014/2015 97,6
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 75,26
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 3,23
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,37
Taxa de graduación (%) 2013/2014 34,78

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.299
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 222
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 99
% créditos repetidos 2013/2014 19,81
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.620
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 66
Homes 2013/2014 29
Mulleres 2013/2014 37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 24,55
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 79,44
Taxa de éxito (%) 2013/2014 98,68
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 78,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 85,64
Taxa de graduación (%) 2012/2013 35,48

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 83,71
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 64,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.582
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 181
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 87
% créditos repetidos 2012/2013 14,49
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.850
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 68
Homes 2012/2013 30
Mulleres 2012/2013 38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 27,21
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 78,32
Taxa de éxito (%) 2012/2013 96,27
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 75,41
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 6,9
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 88,89
Taxa de graduación (%) 2011/2012 43,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 91.080
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 26.040
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 22.800
% créditos repetidos 2012/2013 34,9
Total de créditos matriculados 2012/2013 139.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.739
Homes 2012/2013 1.249
Mulleres 2012/2013 1.490
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 51,08
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 82,17
Taxa de éxito (%) 2012/2013 78,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,27

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
20
0
1
Mercados Financeiros
21
0
1
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
22
0
0
Análise e xestión de riscos
21
0
1
Instrumentos financeiros derivados
19
1
3
Macroeconomía en economías abertas
22
0
0
Sistema financeiro
27
1
1
Valoración de activos financeiros
21
1
1
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
20
1
1
Banca
22
0
0
Sistemas de información
22
0
0
Valoración financeira
21
1
0
Traballo Fin de Mestrado
17
0
48
Prácticas en empresa
21
0
2
Dereito da intermediación financeira
20
0
1
Marketing financeiro
22
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
26
0
0
Mercados Financeiros
26
0
0
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
26
0
1
Análise e xestión de riscos
26
0
1
Instrumentos financeiros derivados
25
1
1
Macroeconomía en economías abertas
26
0
1
Sistema financeiro
17
9
0
Valoración de activos financeiros
26
2
2
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
26
0
1
Banca
26
0
0
Sistemas de información
26
0
0
Valoración financeira
25
0
1
Traballo Fin de Mestrado
8
0
58
Prácticas en empresa
25
0
4
Dereito da intermediación financeira
26
0
1
Marketing financeiro
26
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A inversión extranxeira directa de España en China. Modalidade de entrada das empresas españolas

Actividade financeira e desigualdade: unha panorámica xeral e o caso europeo (1995-2014)

As Caixas de Aforros en España. Antecedentes históricos, lexislación e proceso de reestruturación

Bitcoin. ¿A Quen Lle Pode Interesar?

Confianza, risco e incerteza: medida e papel destas variables na pasada crise

Economía financieira e economía real

Estándares de intercambio de información financeira

Ética e RSC no sector bancario español: marco teórico e situación actual das entidades

Goberno Corporativo e Resultaos Empresariais

Mobilidade xeográfica internacional de traballadores: o caso español e os seus princpais factores determinantes

Modelización da Volatilidade do Ibex35, DAX30 e CAC40 con modelos GARCH e variantes asimétricas

o risco de crédito e as sùas implicacións

Opcións Barreira

Os sistemas de garantía de depósitos: O caso Español

Segmentación dos mercados financeiros e análise do comportamento do consumidor no entorno dixital: Investigación previa e evidencia empírica

Unha análise da banca ética como un instrumento alternativo no sistema financieiro actual. Especial referencia ao caso de España

¿Cómo afectou a evolución do número de sucursais na rentabilidade das entidades bancarias? Unha análise para España durante o período 1974-€2013

A avaliación da performance dos fondos de investimento

A Banca Cooperativa en España: Concepto, Tipoloxía e Análisis do sector Cooperativista de Crédito.

Análise de oportunidades e retos no sector vitivinícola e importancia da marca na comercialización do viño de calidade

As causas de nulidade na contratación das participacións preferentes

Banca Privada: estratexias das entidades

Desregulación financeira e crisis bancarias

Dúas crisis e dúas reestructuracións bancarias en España: 1977, 2007.

Estudo da relación entre a economía real e a economía financeira: análise de causalidade entre PIB e os principais índices bolsistas para o período 1994-2014

Evolución dos acordos de capital: de BIS II a BIS III

Financiamento e emprendemento: unha análise comparada a través dun exemplo práctico

Fondos de investimento: evolución histórica e situación actual

O Mercado Alternativo Bursátil (MAB)e as suas aplicacións prácticas

Opcions reais

SOCIMI: Evolución e a súa importancia na economía española

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30