Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.289
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 107
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 157
% créditos repetidos 2015/2016 17
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.553
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 59
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 26,32
Taxa de evaluación 2015/2016 82,29
Taxa de éxito 2015/2016 97,89
Taxa de rendemento 2015/2016 80,55
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 8,7
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 90,4
Taxa de graduación (%) 2014/2015 76,19

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.197
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 174
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 141
% créditos repetidos 2014/2015 20,83
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.512
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 65
Homes 2014/2015 28
Mulleres 2014/2015 37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 23,26
Taxa de evaluación 2014/2015 77,12
Taxa de éxito 2014/2015 97,6
Taxa de rendemento 2014/2015 75,26
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 3,23
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,37
Taxa de graduación (%) 2013/2014 34,78

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.299
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 222
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 99
% créditos repetidos 2013/2014 19,81
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.620
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 66
Homes 2013/2014 29
Mulleres 2013/2014 37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 24,55
Taxa de evaluación 2013/2014 79,44
Taxa de éxito 2013/2014 98,68
Taxa de rendemento 2013/2014 78,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 85,64
Taxa de graduación (%) 2012/2013 35,48

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
20
0
1
Mercados Financeiros
20
0
0
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
20
1
0
Análise e xestión de riscos
20
0
1
Instrumentos financeiros derivados
20
2
2
Macroeconomía en economías abertas
20
0
0
Sistema financeiro
20
0
2
Valoración de activos financeiros
19
2
1
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
20
0
2
Banca
19
1
0
Sistemas de información
20
0
0
Valoración financeira
18
2
0
Traballo Fin de Mestrado
15
0
49
Prácticas en empresa
17
0
3
Dereito da intermediación financeira
20
0
1
Marketing financeiro
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
20
0
1
Mercados Financeiros
21
0
1
Técnicas estatístico-econométricas aplicadas
22
0
0
Análise e xestión de riscos
21
0
1
Instrumentos financeiros derivados
19
1
3
Macroeconomía en economías abertas
22
0
0
Sistema financeiro
27
1
1
Valoración de activos financeiros
21
1
1
Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros
20
1
1
Banca
22
0
0
Sistemas de información
22
0
0
Valoración financeira
21
1
0
Traballo Fin de Mestrado
17
0
48
Prácticas en empresa
21
0
2
Dereito da intermediación financeira
20
0
1
Marketing financeiro
22
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

¿É o Cadro de Mando Integral o GPS que neecesita a PEME? Selección de Indicadores Financieiros para o Comercio Textil en Galiza

A xestión da tesouraría na empresa e as ralacións coa banca.

Análise comparativo dos sistemas bancarios en perspectiva histórica: o caso español e o irlandés

Análise da cadea de valor dos viaxes de inmersión en lingua inglesa: plan de negocios dunha axencia de idiomas

Control de Risco de Crédito ('Credit Scoring') mediante a aplicación de redes neuronales

Dereito do consumo: A Protección dos consumidores fronte as cláusulas abusivas

Experiencias microcrediticias en Guinea Ecuatorial.analise ana lise do fenómeno djangue

Os determinantes da prima de risco

Rede de distribución das sucursais de Caixas de Aforros Españolas

Sistemas de pago e tecnoloxías da información e da comunicación en Europa, 1990-2015

A inversión extranxeira directa de España en China. Modalidade de entrada das empresas españolas

Actividade financeira e desigualdade: unha panorámica xeral e o caso europeo (1995-2014)

As Caixas de Aforros en España. Antecedentes históricos, lexislación e proceso de reestruturación

Bitcoin. ¿A Quen Lle Pode Interesar?

Confianza, risco e incerteza: medida e papel destas variables na pasada crise

Economía financieira e economía real

Estándares de intercambio de información financeira

Ética e RSC no sector bancario español: marco teórico e situación actual das entidades

Goberno Corporativo e Resultaos Empresariais

Mobilidade xeográfica internacional de traballadores: o caso español e os seus princpais factores determinantes

Modelización da Volatilidade do Ibex35, DAX30 e CAC40 con modelos GARCH e variantes asimétricas

o risco de crédito e as sùas implicacións

Opcións Barreira

Os sistemas de garantía de depósitos: O caso Español

Segmentación dos mercados financeiros e análise do comportamento do consumidor no entorno dixital: Investigación previa e evidencia empírica

Unha análise da banca ética como un instrumento alternativo no sistema financieiro actual. Especial referencia ao caso de España

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30