Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Martínez Suárez, José Luís
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Casares Gallego, María Amparo
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Franco Taboada, José Antonio
Vogal PDI
Agrasar Quiroga, Fernando
Vogal PDI
Louzao Martínez, Francisco Xabier
Vogal PDI
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Tarrío Carrodeguas, Santiago Bernardo
Vogal PDI
García Castro, José Manuel
Vogal Estudante
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 927
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 129
% créditos repetidos 2018/2019 22,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,05
Taxa de evaluación 2018/2019 75,31
Taxa de éxito 2018/2019 99,67
Taxa de rendemento 2018/2019 75,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 86,71
Taxa de graduación 2017/2018 20
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 990
Homes 2018/2019 478
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,23
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 906
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 678
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 25,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 28,31
Taxa de evaluación 2017/2018 66,56
Taxa de éxito 2017/2018 99
Taxa de rendemento 2017/2018 65,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,51
Taxa de graduación 2016/2017 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 24
Homes 2016/2017 10
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.452
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60,5
Taxa de evaluación 2016/2017 82,44
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 82,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
17
0
4
Técnicas de Levantamento Gráfico
14
0
3
A Rehabilitación a través do Proxecto
14
0
0
Inspección dos Sistemas Construtivos
15
0
0
Inspección das Estruturas
16
0
2
Inspección das Instalacións
15
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
14
0
4
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
13
0
3
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
13
0
4
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
14
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
14
0
4
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
14
1
4

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
8
0
1
Historia do Patrimonio Arquitectónico
9
0
3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
7
0
1
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
9
0
0
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
13
0
0
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
13
0
2
A Sostenibilidade na Rehabilitación
13
0
1
Análise Estrutural de Edificios Históricos
8
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
6
0
6
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
25

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
9
0
6
Técnicas de Levantamento Gráfico
12
0
2
A Rehabilitación a través do Proxecto
10
0
1
Inspección dos Sistemas Construtivos
11
0
0
Inspección das Estruturas
11
0
2
Inspección das Instalacións
11
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
10
0
6
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
15
0
1
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
10
0
3
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
9
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
13
0
4
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
9
1
5

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
5
0
3
Historia do Patrimonio Arquitectónico
5
0
3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
6
0
1
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
3
0
0
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
8
0
2
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
12
0
1
A Sostenibilidade na Rehabilitación
8
0
1
Análise Estrutural de Edificios Históricos
6
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
5
1
2
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
5
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
3
0
26

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
20
0
4
Técnicas de Levantamento Gráfico
21
0
3
A Rehabilitación a través do Proxecto
24
0
0
Inspección dos Sistemas Construtivos
24
0
0
Inspección das Estruturas
21
0
3
Inspección das Instalacións
24
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
22
0
2
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
19
0
5
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
22
0
2
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
23
0
1
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
18
0
6
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
20
0
4

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
5
0
1
Historia do Patrimonio Arquitectónico
10
0
2
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
13
0
3
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
13
0
1
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
19
0
0
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
15
0
4
A Sostenibilidade na Rehabilitación
19
0
2
Análise Estrutural de Edificios Históricos
11
0
1
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
10
0
4
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
14
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
18

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A Chaira, rehabilitación dun poboado hidroeléctrico abandonado

A restauración dunha arquitectura esquecida: a casa centenaria na rúa Otero en Vila de Cruces

Análise, diagnose e proposta de liñas de actuación para a revitalización dun núcleo rural galego. O Chao da Viña (Irixoa).

Arquitectura pasiva en ambientes urbanos. Caso de estudo: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Arquitectura popular en Oia. Leccións para unha rehabilitación arquitectónica

Da fragmentación ao espacio conectado. Estudo metodolóxico das intervencións patrimoniais de anexión

Estudo previo para a rehabilitación urbana nas Casas de Ramírez e o seu entorno (Santiago de Compostela)

Estudo tipolóxico da arquitectura das Estacións de Tratamento de Auga Potable. Caso de estudo: ETAP Cañás, Carral (A Coruña)

Fab Lab Vigo. Rehabilitación arquitectónica de Facenda Solita

Formación histórico-arquitectónica da Rúa Maior da vila de Sarria

O Mosteiro de Bergondo: do estudo histórico á intervención

Propostas sostibles para a rehabilitación da arquitectura popular. Caso de estudo: Agolada

Rehabilitación da Casa Reitoral de San Xoan de Barrán

Rehabilitación e sustentabilidade na arquitectua popular. Caso de estudio: Monfero

Rehabilitación sostible dos antiguos Baños de Outeiro

Carpintería de taller. Xanelas de madeira no Centro Histórico de Santiago de Compostela

Rehabilitación da casona indiana "La Venta" e do antigo caserío "El Payoto" no pobo de Vidiago, Llanes, Asturias

Rehabilitación de dous edificios para uso de albergue no barrio do Berbés, Vigo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25