Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Pérez Valcarcel, Juan Bautista
Vogal PDI
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Franco Taboada, José Antonio
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Rodríguez Beltrán, Sonia
Vogal Estudante
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 927
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 129
% créditos repetidos 2018/2019 22,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,05
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 960
Homes 2018/2019 460
Mulleres 2018/2019 500
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 32.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.443
% créditos repetidos 2018/2019 31,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,83

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 906
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 678
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 25,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 28,31
Taxa de evaluación 2017/2018 66,56
Taxa de éxito 2017/2018 99
Taxa de rendemento 2017/2018 65,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,51
Taxa de graduación 2016/2017 34,78

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 24
Homes 2016/2017 10
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.452
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60,5
Taxa de evaluación 2016/2017 82,44
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 82,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
9
0
6
Técnicas de Levantamento Gráfico
12
0
2
A Rehabilitación a través do Proxecto
10
0
1
Inspección dos Sistemas Construtivos
11
0
0
Inspección das Estruturas
11
0
2
Inspección das Instalacións
11
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
10
0
6
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
15
0
1
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
10
0
3
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
9
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
13
0
4
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
9
1
5

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
5
0
3
Historia do Patrimonio Arquitectónico
5
0
3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
6
0
1
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
3
0
0
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
8
0
2
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
12
0
1
A Sostenibilidade na Rehabilitación
8
0
1
Análise Estrutural de Edificios Históricos
6
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
5
1
2
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
5
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo Fin de Máster
3
0
26

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
20
0
4
Técnicas de Levantamento Gráfico
21
0
3
A Rehabilitación a través do Proxecto
24
0
0
Inspección dos Sistemas Construtivos
24
0
0
Inspección das Estruturas
21
0
3
Inspección das Instalacións
24
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
22
0
2
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
19
0
5
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
22
0
2
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
23
0
1
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
18
0
6
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
20
0
4

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
5
0
1
Historia do Patrimonio Arquitectónico
10
0
2
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
13
0
3
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
13
0
1
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
19
0
0
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
15
0
4
A Sostenibilidade na Rehabilitación
19
0
2
Análise Estrutural de Edificios Históricos
11
0
1
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
10
0
4
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
14
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
18

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Carpintería de taller. Xanelas de madeira no Centro Histórico de Santiago de Compostela

Rehabilitación da casona indiana "La Venta" e do antigo caserío "El Payoto" no pobo de Vidiago, Llanes, Asturias

Rehabilitación de dous edificios para uso de albergue no barrio do Berbés, Vigo

Agrarismo e arquitectura indiana galega en Salvaterra do Miño: proxecto básico de rehabilitación da "Casa do Pobo" como biblioteca

Análise evolutivo e comparativo entre as prazas maiores sudameticanas

Hotel do Balneario de Cabreiroá: pasado, presente e futuro

Proxecto de rehabilitación do Sanatorio antituberculoso de Cesuras

Rehabilitación de conxunto rural en Tordoia, A Coruña

Rehabilitación do Pazo de Lobagueiras para Museo Etnográfico dos viños e destilados "Ribeira do Ulla"”

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 25