Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Pérez Valcarcel, Juan Bautista
Vogal PDI
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Franco Taboada, José Antonio
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Rodríguez Beltrán, Sonia
Vogal Estudante
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 47.570
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.680
% créditos repetidos 2015/2016 28,97
Total de créditos matriculados 2015/2016 66.970
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.534
Homes 2015/2016 718
Mulleres 2015/2016 816
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 43,66
Taxa de evaluación 2015/2016 77,91
Taxa de éxito 2015/2016 80,63
Taxa de rendemento 2015/2016 62,81

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 46.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 16.330
% créditos repetidos 2014/2015 39,18
Total de créditos matriculados 2014/2015 76.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.629
Homes 2014/2015 773
Mulleres 2014/2015 856
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,24
Taxa de evaluación 2014/2015 74,39
Taxa de éxito 2014/2015 84,23
Taxa de rendemento 2014/2015 62,66

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 63.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 17.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.530
% créditos repetidos 2013/2014 34,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 97.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.747
Homes 2013/2014 848
Mulleres 2013/2014 899
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,75
Taxa de evaluación 2013/2014 74,02
Taxa de éxito 2013/2014 85,18
Taxa de rendemento 2013/2014 63,05

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Hotel do Balneario de Cabreiroá: pasado, presente e futuro

Proxecto de rehabilitación do Sanatorio antituberculoso de Cesuras

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25