Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.731
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.623
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 36
% créditos repetidos 2017/2018 6,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,78
Taxa de evaluación 2017/2018 84,92
Taxa de éxito 2017/2018 98,57
Taxa de rendemento 2017/2018 83,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,02
Taxa de graduación 2016/2017 86,84
Taxa de abandono 2015/2016 13,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 48
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.391
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.283
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 24
% créditos repetidos 2016/2017 4,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,81
Taxa de evaluación 2016/2017 92,85
Taxa de éxito 2016/2017 99,86
Taxa de rendemento 2016/2017 92,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,73
Taxa de graduación 2015/2016 76,74
Taxa de abandono 2014/2015 4,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 57
Homes 2015/2016 11
Mulleres 2015/2016 46
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.697
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.535
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 6,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,32
Taxa de evaluación 2015/2016 89,32
Taxa de éxito 2015/2016 99,5
Taxa de rendemento 2015/2016 88,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,79
Taxa de graduación 2014/2015 88,37
Taxa de abandono 2013/2014 5,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 299
Homes 2015/2016 50
Mulleres 2015/2016 249
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 16.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 448,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,02
Taxa de evaluación 2015/2016 95,3
Taxa de éxito 2015/2016 98,77
Taxa de rendemento 2015/2016 94,12

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
27
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
23
1
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
20
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
6
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
20
2
4
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
1
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
1
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
1
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
1
0
0
Investigación na Ocupación Humana
1
0
0
Intervención na Dependencia
1
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
1
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
1
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
3
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
17
2
3
Investigación Clínica II
17
0
4
Investigación Clínica III
20
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
18
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
17
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
16
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
13
0
11

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
35
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
32
0
0
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
24
0
1
Xestión da Investigación Sanitaria
24
0
0
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
11
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
24
1
0
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
5
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
11
0
0
Bases de Neurociencia e Fundamentos de Medicina do Sono
4
0
1
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
2
0
0
Termalismo e Balneoterapia
10
0
1

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
12
0
1
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
12
0
1
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
12
0
1
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
12
0
1
Investigación na Ocupación Humana
13
0
1
Intervención na Dependencia
12
0
1
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
12
0
1
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
13
0
1
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
13
0
1
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
14
0
3

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
2
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
2
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
2
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
2
0
0
Seminarios Científicos
2
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
2
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
22
0
0
Investigación Clínica II
23
0
0
Investigación Clínica III
22
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
23
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
22
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
24
0
0
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
21
0
7

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
37
2
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
31
0
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
32
0
4
Xestión da Investigación Sanitaria
31
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
12
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
22
0
6
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
3
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
3
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
10
0
0
Bases de Neurociencia e Fundamentos de Medicina do Sono
6
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
9
0
0
Termalismo e Balneoterapia
3
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
11
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
11
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
11
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
11
0
0
Investigación na Ocupación Humana
9
0
0
Intervención na Dependencia
11
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
10
0
1
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
9
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
7
0
3

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
8
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
8
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
8
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
8
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
8
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
8
0
0
Seminarios Científicos
8
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
9
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
19
0
4
Investigación Clínica II
21
0
3
Investigación Clínica III
24
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
22
1
2
Investigación en Ciencias da Saúde II
21
0
3
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
21
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
24
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A investigación-acción como forma de mellorar o desenvolvemento do plan de nacemento no Hospital Materno Infantil da Coruña

Actividade da enzima diaminoxidasa en pacientes con rinite alérxica (estudo DAO-RIN): resultados preliminares

Criopreservación de córneas: estudo da viabilidade celular endotelial e da histomorfoloxía da córnea

Efecto de diferentes fucoidanos sobre as respostas catabólicas inducidas en células articulares na artrose

Eficacia do vendaxe neuromuscular nas secuelas do ictus: unha revisión sistemática

Eficacia dun programa de adestramento consciente sobre o estado emocional das mulleres durante o embarazo e no posparto

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico con estimulación auditiva rítmica sobre control postural en maiores: revisión bibliográfica e proxecto de investigación

Estudo da función da conexina 43 a nivel exosomal en melanoma

Estudo do metabolismo da glicosa en condrocitos humanos utilizando un modelo celular in vitro

Estudo sobre as prácticas sexuais de risco e os seus condicionantes nunha poboación nova universitaria

O delirio no paciente crítico: valoración e factores de risco

Os trastornos da inxestión alimentaria da infancia ou da nenez dende a perspectiva do alimentador principal

Papel da ruta de mTOR sobre o avellentamento das células nai

Papel do Espirómetro de Incentivo no período postoperatorio da Cirurxía Bariátrica: unha revisión sistemática

Precariedade laboral e terapeutas ocupacionais en Galicia: desafíos e oportunidades

Prevalencia de obesidade prexestacional nas xestantes do Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA) e os seus efectos nos resultados obstétricos e perinatales

Programa de intervención de fisioterapia baseado na escalada en nenos coa enfermidade de Charcot-Marie-Tooth

Proteómica dirixida á busca de biomarcadores en sueros de pacientes con artritis reumatoide

Revisión sistemática: ácidos graxos e enfermidades cardiovasculares

Satisfacción percibida polas mulleres e satisfacción medida na atención ao parto no Hospital de Jarrio

Tempo de recuperación en pacientes con dor cervical tratada con agulla seca en comparación con terapia de masaxe

Terapia de presión negativa en feridas quirúrxicas abdominales pechadas

Adaptación cultural dos test da percepción táctil e praxe do Evaluation of Ayres Sensory Integration

Alfabetización en saúde e adherencia a un estilo de vida saudable en persoas con obesidade

Análise da fiabilidad interevaluador dos subtest de praxe do Evaluation in Ayres Sensory Integration

Aplicación da terapia manual en disfuncións intestinais. Unha revisión sistemática

Cíbridos Transmitocondriais portadores dos haplogrupos de ADNmt H e T xerados a partir de doentes con artrose e sans como modelo para o estudo da asociación existente entre o ADNmt e a patoloxía artrósica

Corrección de malposicións fetais intraparto: rotación manual e posicións maternas

Creación da consulta de enfermería para cambios do estilo de vida no paciente obeso

Deseño e elaboración dun programa interactivo multimedia para a intervención con persoas maiores con deterioro cognitivo leve

Efectividade dunha intervención en Psicodrama en persoas con Trastorno Mental Grave

Eficacia da técnica de agulhamento seco para hipertonia e espasticidade (DNHS®) en mellorar a funcionalidade da extremidade superior espástica de pacientes adultos

Eficacia das intervencións de fisioterapia desenvolvido a través de ferramentas de realidade virtual no tratamento de equilibrio e postural control en persoas con esclerose múltiple

Eficacia dun programa de apoio o exercicio en mulleres con Insuficiencia Cardiaca

Eficacia dunha intervención de empoderamento enfermeira despois dun Infarto Agudo de Miocardio (IAM)

Eficacia e seguridade da aplicacion da realidade virtual mediante o dispositivo Kinect como tratamento da heminegligencia en pacientes que sufriron un ictus

Eficacia e seguridade dun programa de exercicio aeróbico durante a diálise na capacidade funcional, calidade de vida e eficacia dialítica de persoas con enfermidade renal crónica a tratamento con hemodiálisis

Entrevista cognitiva na adaptación cultural do instrumento de avaliación da EASI

Envellecemento activo e terapia ocupacional: recuperación da tradición a través dunha experiencia interxeracional compartida

Especies diferentes de microalga Chlorella como un suplemento dietético: Unha revisión sistemática

Estudo cualitativo sobre o Baremo de Valoración da situación de Dependencia en Galicia: ventaxas, retos e propostas de mellora dende a perspectiva dos valoradores

Estudo da percepción do docente titor clínico de Enfermaría sobre o seu rol no desenvolvemento do practicum

Estudo das actitudes e crenzas sobre a violencia de xénero entre estudantes universitarios na UDC

Estudo das necesidades de coidado do paciente con Esclerose Lateral Amiotrófica e a súa familia: plan de atención enfermeiro

Estudo das necesidades ocupacionais da poboación do concello de Fene dende a perspectiva de diferentes actores sociais

Estudo do predominio da patoloxía podolóxica en persoas con artrite reumatoide e artrite psoriásica

Estudo mixto sobre o impacto dun programa de envellecemento activo en persoas xubiladas

Exploración do rol do terapeuta ocupacional nas intervencións con recén nados prematuros

Grao de satisfacción percibido polas usuarias e os seus acompañantes do Programa de Educación Maternal na área sanitaria da provincia de Lugo

Identificación e Validación de Dianas Terapeúticas na Artrose Asociada a Diabetes: Papel da Autofaxia

Importancia da composición hídrica na litiasis renal: coñecemento dos profesionais e aplicabilidade

Influencia dos trastornos do sono na calidade de vida e no funcionamento diario das persoas maiores nunha institución residencial

Intervención dende Terapia Ocupacional en centros penitenciarios: Un proxecto de investigación

O arte como axente de socialización e benestar en saúde mental

O cancro é noticia

Planificacion dun plan de accion para a actividade desenvolvida polos profesionais de enfermeria militar embarcados

Proxecto de investigación: efectividade da corriente excitomotora na hemodinámica venosa

Screening da depresión posparto: papel da parteira

Tratamento do carcinoma epidermoide de orofarinxe HPV positivo, revisión sistemática

Adaptación transcultural e validación do Cuestionario do Trastorno do Desenvolvemento da Coordinación’07 na poboación española

Antecedentes de violencia doméstica no home que exerce violencia de xénero

Avaliación da calidade de vida da poboación española con lesión medular

Avaliación da funcionalidade, dor e satisfacción tras a realización dun tratamento preventivo e conservador en pacientes con Hallux Abductus Valgus (HAV)

Calidade ovocitaria tras diferentes protocolos de estimulación en doantes de óvulos: un estudo observacional de seguimento prospectivo

Cáncer de mama e alteracións asociadas no proceso de cicatrización da pel: Implicación da conexina 43

Cíbridos transmitocondriales como modelo in vitro para o estudo do papel dos haplogrupos H, T e J na patoloxía artrósica

Comorbilidade, control metabólico e calidade de vida nos pacientes diabéticos tipo 2

Coñecemento e opinión dos estudantes universitarios sobre os métodos anticonceptivos naturais

Desenvolvemento dun modelo de reparación in vitro de cartilaxe articular humano empregando células nai mesenquimais humanas e soportes de coláxeno

Determinación da eficacia e seguridade da realidade virtual non imersiva versus tapiz rodante con descarga de peso no adestramento da marcha en pacientes con AVC

Efectividade da mamografía dixital con tomosíntese no cribado de cancro de mama: revisión sistemática

Efectividade de programas de rehabilitación en persoas con dano cerebral adquirido no eido da atención primaria: unha revisión sistemática

Efecto da cirurxía da catarata no control da presión intraocular en doentes con glaucoma pseudoexfoliativo

Efecto inmediato dunha técnica de mobilización articular e un exercicio de retracción cervical sobre o limiar de dor á presión e o rango articular en pacientes con dor cervical

Efectos anti-inflamatorios das augas minero-medicinais en condrocitos

Efectos da compresión manual abdómino-torácica na presión intracraneal en pacientes críticos en ventilación mecánica invasiva e con lesión cerebral aguda

Eficacia da intervención nas actividades básicas da vida diaria e instrumentais en persoas con trastorno mental

Eficacia da punción seca nos trastornos temporomandibulares de orixen muscular: unha revisión sistemática

Eficacia da terapia de relaxación en pacientes con fobia social

Eficacia dunha intervención fisioterapéutica tras a reparación do manguito rotador

Eficacia e seguridade do asistente mecánico para a tose no neno con Parálise Cerebral

Eficacia e seguridade dun programa de exercicio terapéutico en estudantes de fisioterapia: ensaio clínico aleatorizado, controlado e aberto

Estudio do curso clínico da lesión medular durante o periodo de ingreso hospitalario

Estudo das alteracións mitocondriais en pacientes con estenose aórtica

Estudo das emocións no equipo de enfermería da UHB ao paciente ingresado con trastorno de personalidade borderline

Estudo das ocupacións das mulleres no sector da pesca en Galicia

Estudo das variantes xenéticas e mitocondriais no sistema de detoxificación celular. Implicación na artrose

Estudo detallado da análise multimérica do factor von Willebrand en doentes con enfermidade de von Willebrand: PCM-EVW-ES

Estudo etnográfico sobre as ocupacións das mulleres en Marrocos

Estudos de eficacia dun novo inhibidor de beta-lactamasas, a sulfona de ácido penicilánico LN-1-255

Implicación do factor de transcripción Nrf2 na expresión de mediadores inflamatorios involucrados no desenvolvemento da artrite reumatoide. Efecto dunha dieta antioxidante

Implicación dos microARNs na adipoxenese e sensibilidade á insulina

Intento de suicidio: Incidencia e características dos adolescentes na área da saúde de Oviedo

Neuromodulación periférica no síndrome de vexiga hiperactiva en mulleres: unha revisión sistemática

Prevalencia da Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) nos pacientes hospitalizados no área sanitaria de Santiago de Compostela

Prevalencia de obesidade, hábitos alimentarios e actividade física en nenos de 3 a 6 anos no municipio de Carballo (A Coruña

Punción seca e electroestimulación percutánea do punto gatillo miofascial: efectos sobre o umbral da dor á presión

Terapia Ocupacional e Cultura: Revisión da literatura

Valoración do desenvolvemento motor en nenos menores de 18 meses con atraso psicomotor que acuden a tratamento fisioterápico

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 65