Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.535
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 6,01
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.697
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 57
Homes 2015/2016 11
Mulleres 2015/2016 46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,32
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 89,32
Taxa de éxito (%) 2015/2016 99,5
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 88,88
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 5,56
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 94,79
Taxa de graduación (%) 2014/2015 90,48

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.409
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.433
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 45
Homes 2014/2015 10
Mulleres 2014/2015 35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,07
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 91,62
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,79
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 90,51
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 5,26
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,64
Taxa de graduación (%) 2013/2014 94,44

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.179
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.179
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 37
Homes 2013/2014 9
Mulleres 2013/2014 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,89
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,22
Taxa de éxito (%) 2013/2014 99,42
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 93,67
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 100
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 94,74

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
36
0
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento
34
0
2
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
24
1
4
Xestión da Investigación Sanitaria
27
0
3
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
11
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
32
0
1
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
4
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
2
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
5
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
5
0
0
Termalismo e Balneoterapia
8
0
0

Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
8
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
8
0
0
Clínica Psiquiátrica. Investigación e Xestión na Saúde Mental
8
0
0
Investigación na Ocupación Humana
8
0
0
Intervención na Dependencia
8
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións. Axudas Técnicas e Accesibilidade
8
0
0
Socioloxía da Saúde. a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
1
Traballo Fin de Mestrado: Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida
8
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
5
0
1

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
26
0
1
Investigación Clínica II
24
0
2
Investigación Clínica III
25
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
25
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
24
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
23
2
0
Traballo Fin de Mestrado: Investigación Clínica
16
1
10

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
33
1
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento
28
0
2
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
22
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
27
0
1
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
12
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
23
0
2
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
2
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
2
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
8
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
2
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
7
0
0
Termalismo e Balneoterapia
6
0
0

Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
9
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
9
0
0
Clínica Psiquiátrica. Investigación e Xestión na Saúde Mental
8
0
0
Investigación na Ocupación Humana
8
0
0
Intervención na Dependencia
8
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións. Axudas Técnicas e Accesibilidade
8
0
0
Socioloxía da Saúde. a Discapacidade e a Dependencia
8
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida
9
0
0

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
20
0
2
Investigación Clínica II
20
1
1
Investigación Clínica III
20
1
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
20
0
2
Investigación en Ciencias da Saúde II
20
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
20
0
2
Traballo Fin de Mestrado: Investigación Clínica
18
0
4

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Adaptación transcultural e validación do Cuestionario do Trastorno do Desenvolvemento da Coordinación’07 na poboación española

Antecedentes de violencia doméstica no home que exerce violencia de xénero

Avaliación da calidade de vida da poboación española con lesión medular

Avaliación da funcionalidade, dor e satisfacción tras a realización dun tratamento preventivo e conservador en pacientes con Hallux Abductus Valgus (HAV)

Calidade ovocitaria tras diferentes protocolos de estimulación en doantes de óvulos: un estudo observacional de seguimento prospectivo

Cáncer de mama e alteracións asociadas no proceso de cicatrización da pel: Implicación da conexina 43

Cíbridos transmitocondriales como modelo in vitro para o estudo do papel dos haplogrupos H, T e J na patoloxía artrósica

Comorbilidade, control metabólico e calidade de vida nos pacientes diabéticos tipo 2

Coñecemento e opinión dos estudantes universitarios sobre os métodos anticonceptivos naturais

Desenvolvemento dun modelo de reparación in vitro de cartilaxe articular humano empregando células nai mesenquimais humanas e soportes de coláxeno

Determinación da eficacia e seguridade da realidade virtual non imersiva versus tapiz rodante con descarga de peso no adestramento da marcha en pacientes con AVC

Efectividade da mamografía dixital con tomosíntese no cribado de cancro de mama: revisión sistemática

Efectividade de programas de rehabilitación en persoas con dano cerebral adquirido no eido da atención primaria: unha revisión sistemática

Efecto da cirurxía da catarata no control da presión intraocular en doentes con glaucoma pseudoexfoliativo

Efecto inmediato dunha técnica de mobilización articular e un exercicio de retracción cervical sobre o limiar de dor á presión e o rango articular en pacientes con dor cervical

Efectos anti-inflamatorios das augas minero-medicinais en condrocitos

Efectos da compresnsión manual abdómino-torácica na presión intracraneal en pacientes críticos en ventilación mecánica invasiva e con lesión cerebral aguda

Eficacia da intervención nas actividades básicas da vida diaria e instrumentais en persoas con trastorno mental

Eficacia da punción seca nos trastornos temporomandibulares de orixen muscular: unha revisión sistemática

Eficacia da terapia de relaxación en pacientes con fobia social

Eficacia dunha intervención fisioterapéutica tras a reparación do manguito rotador

Eficacia e seguridade do asistente mecánico para a tose no neno con Parálise Cerebral

Eficacia e seguridade dun programa de exercicio terapéutico en estudantes de fisioterapia: ensaio clínico aleatorizado, controlado e aberto

Estudio do curso clínico da lesión medular durante o periodo de ingreso hospitalario

Estudo das alteracións mitocondriais en pacientes con estenose aórtica

Estudo das emocións no equipo de enfermería da UHB ao paciente ingresado con trastorno de personalidade borderline

Estudo das ocupacións das mulleres no sector da pesca en Galicia

Estudo das variantes xenéticas e mitocondriais no sistema de detoxificación celular. Implicación na artrose

Estudo detallado da análise multimérica do factor von Willebrand en doentes con enfermidade de von Willebrand: PCM-EVW-ES

Estudo etnográfico sobre as ocupacións das mulleres en Marrocos

Estudos de eficacia dun novo inhibidor de beta-lactamasas, a sulfona de ácido penicilánico LN-1-255

Implicación do factor de transcripción Nrf2 na expresión de mediadores inflamatorios involucrados no desenvolvemento da artrite reumatoide. Efecto dunha dieta antioxidante

Implicación dos microARNs na adipoxenese e sensibilidade á insulina

Intento de suicidio: Incidencia e características dos adolescentes na área da saúde de Oviedo

Neuromodulación periférica no síndrome de vexiga hiperactiva en mulleres: unha revisión sistemática

Prevalencia da Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) nos pacientes hospitalizados no área sanitaria de Santiago de Compostela

Prevalencia de obesidade, hábitos alimentarios e actividade física en nenos de 3 a 6 anos no municipio de Carballo (A Coruña

Punción seca e electroestimulación percutánea do punto gatillo miofascial: efectos sobre o umbral da dor á presión

Terapia Ocupacional e Cultura: Revisión da literatura

Valoración do desenvolvemento motor en nenos menores de 18 meses con atraso psicomotor que acuden a tratamento fisioterápico

A eficacia dos diferentes tipos de punción na musculatura masticatoria para o tratamento da dor miofascial temporomandibular.

Abordaxe do loito perinatal: Revisión da literatura e proposta de investigación

Afrontamento en mulleres con displasia de cérvix: Revisión da literatura e protocolo de investigación

Análise da intervención en rehabilitación cardíaca desde Terapia Ocupacional: deseño dun proxecto de investigación

Balneoterapia en pacientes con lumbalxia crónica inespecífica

Calidade de vida das persoas igual ou maiores de 65 anos no municipio de A Coruña relacionado con variables multidimensionais e perspectiva de saúde

Clasificación de Estudos de Tomografía Computerizada para o Adestramento da Planificación en Oncoloxía Radioterápica.

Diferenciación condroxénica de células nai mesenquimáis derivadas de doentes con artrose en biomteriais de ácido poli(L)láctico puro ou revestido con quitosano

Diferenciación in vitro de células nai mesenquimáis ovinas cultivadas sobre soportes de coláxeno para a súa aplicación en enxeñaría tisular da cartilaxe.

Efecto inmediato da movilización con movemento (MWM) da articulación tibio-tarsiana sobre o seu rango articular (ROM) e a distribución de presións plantares durante a marcha, en tenistas con escordadura do ligamento lateral externo

Efectos da equitación en persoas con discapacidade intelectual: Estudo de caso

Efectos da vibración de corpo completo sobre o reflexo H

Eficacia dos programas de actividade física terapéutica no entorno acuático en pacientes maiores de 60 anos aqueixados de patoloxía reumática

Eficacia dun programa de entrenamento co sistema WiiTM na función motora en persoas con discapacidade intelectual

Estudo da accesibilidade nos centros de saúde da cidade de A Coruña a través dunha análise descritiva e fenomenolóxica

Estudo da construcción do estigma social en pacientes con patoloxía mental

Estudo da transferencia da sedestación á bipedestación en persoas con enfermidade de Parkinson con CvMob

Estudo piloto sobre a facilitación do movemento (tempo de reacción) durante a observación motora

Evolución da curva, percepción da deformidade e satisfacción tras un programa de fisioterapia na escoliose idiopática do adolescente

Factores asociados ao proceso de prescripción e dispensación na substitución de especilidades farmacéuticas de marca por xenérico en pacientes polimedicados.

Impacto dos haplogrupos europeos de ADN mitocondrial na progresión da fibrosis hepática en pacientes infectados polo VHC e co-infectados VIH/VHC do Noroeste de España

Implicación da Cx43 no desenvolvemento do cancro de pel: Melanoma e cancro de pel de células basais

Implicación da disfunción mitocondrial na transición epitelio-mesenquimal da célula mesotelial da membrana peritoneal. Efecto dunha dieta antioxidante.

Mulleres en situación de prostitución da Comunidade Autónoma de Galicia: percepcións e calidade de vida

O uso da terapia compresiva e/ou a esclerosis con espuma (polidocanol) no tratamento da insuficiencia venosa

Percepcións e crenzas no risco do incumprimento dos illamentos hospitalarios en profesionais sanitarios

Simuladores de enfermidades: perfil demográfico e psicosocial

Terapia Ocupacional na Unidade de Coidados Intensivos Neonatais. Unha revisión bibliográfica

Universidade e discapacidade: actitudes de docentes e estudantes universitarios cara a discapacidade na Universidade da Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 55