Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.535
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 6,01
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.697
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 57
Homes 2015/2016 11
Mulleres 2015/2016 46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,32
Taxa de evaluación 2015/2016 89,32
Taxa de éxito 2015/2016 99,5
Taxa de rendemento 2015/2016 88,88
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 5,56
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 94,79
Taxa de graduación (%) 2014/2015 90,48

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.409
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.433
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 45
Homes 2014/2015 10
Mulleres 2014/2015 35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,07
Taxa de evaluación 2014/2015 91,62
Taxa de éxito 2014/2015 98,79
Taxa de rendemento 2014/2015 90,51
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 5,26
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,64
Taxa de graduación (%) 2013/2014 94,44

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.179
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.179
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 37
Homes 2013/2014 9
Mulleres 2013/2014 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,89
Taxa de evaluación 2013/2014 94,22
Taxa de éxito 2013/2014 99,42
Taxa de rendemento 2013/2014 93,67
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 100
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 94,74

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
36
0
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento
34
0
2
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
24
1
4
Xestión da Investigación Sanitaria
27
0
3
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
11
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
32
0
1
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
4
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
2
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
5
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
5
0
0
Termalismo e Balneoterapia
8
0
0

Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
8
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
8
0
0
Clínica Psiquiátrica. Investigación e Xestión na Saúde Mental
8
0
0
Investigación na Ocupación Humana
8
0
0
Intervención na Dependencia
8
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións. Axudas Técnicas e Accesibilidade
8
0
0
Socioloxía da Saúde. a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
1
Traballo Fin de Mestrado: Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida
8
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
5
0
1

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
26
0
1
Investigación Clínica II
24
0
2
Investigación Clínica III
25
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
25
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
24
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
23
2
0
Traballo Fin de Mestrado: Investigación Clínica
16
1
10

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
33
1
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento
28
0
2
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
22
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
27
0
1
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
12
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
23
0
2
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
2
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
2
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
8
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
2
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
7
0
0
Termalismo e Balneoterapia
6
0
0

Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
9
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
9
0
0
Clínica Psiquiátrica. Investigación e Xestión na Saúde Mental
8
0
0
Investigación na Ocupación Humana
8
0
0
Intervención na Dependencia
8
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións. Axudas Técnicas e Accesibilidade
8
0
0
Socioloxía da Saúde. a Discapacidade e a Dependencia
8
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Reeducación Funcional. Autonomía Persoal e Calidade de Vida
9
0
0

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
20
0
2
Investigación Clínica II
20
1
1
Investigación Clínica III
20
1
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
20
0
2
Investigación en Ciencias da Saúde II
20
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
20
0
2
Traballo Fin de Mestrado: Investigación Clínica
18
0
4

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Adaptación cultural dos test da percepción táctil e praxe do Evaluation of Ayres Sensory Integration

Alfabetización en saúde e adherencia a un estilo de vida saudable en persoas con obesidade

Cíbridos Transmitocondriais portadores dos haplogrupos de ADNmt H e T xerados a partir de doentes con artrose e sans como modelo para o estudo da asociación existente entre o ADNmt e a patoloxía artrósica

Creación da consulta de enfermería para cambios do estilo de vida no paciente obeso

Efectividade dunha intervención en Psicodrama en persoas con Trastorno Mental Grave

Eficacia dunha intervención de empoderamento enfermeira despois dun Infarto Agudo de Miocardio (IAM)

Eficacia e seguridade dun programa de exercicio aeróbico durante a diálise na capacidade funcional, calidade de vida e eficacia dialítica de persoas con enfermidade renal crónica a tratamento con hemodiálisis

Estudo da percepción do docente titor clínico de Enfermaría sobre o seu rol no desenvolvemento do practicum

Estudo das actitudes e crenzas sobre a violencia de xénero entre estudantes universitarios na UDC

Estudo das necesidades de coidado do paciente con Esclerose Lateral Amiotrófica e a súa familia: plan de atención enfermeiro

Estudo do predominio da patoloxía podolóxica en persoas con artrite reumatoide e artrite psoriásica

Estudo mixto sobre o impacto dun programa de envellecemento activo en persoas xubiladas

Identificación e Validación de Dianas Terapeúticas na Artrose Asociada a Diabetes: Papel da Autofaxia

Importancia da composición hídrica na litiasis renal: coñecemento dos profesionais e aplicabilidade

Influencia dos trastornos do sono na calidade de vida e no funcionamento diario das persoas maiores nunha institución residencial

Intervención dende Terapia Ocupacional en centros penitenciarios: Un proxecto de investigación

O arte como axente de socialización e benestar en saúde mental

Planificacion dun plan de accion para a actividade desenvolvida polos profesionais de enfermeria militar embarcados

Tratamento do carcinoma epidermoide de orofarinxe HPV positivo, revisión sistemática

Adaptación transcultural e validación do Cuestionario do Trastorno do Desenvolvemento da Coordinación’07 na poboación española

Antecedentes de violencia doméstica no home que exerce violencia de xénero

Avaliación da calidade de vida da poboación española con lesión medular

Avaliación da funcionalidade, dor e satisfacción tras a realización dun tratamento preventivo e conservador en pacientes con Hallux Abductus Valgus (HAV)

Calidade ovocitaria tras diferentes protocolos de estimulación en doantes de óvulos: un estudo observacional de seguimento prospectivo

Cáncer de mama e alteracións asociadas no proceso de cicatrización da pel: Implicación da conexina 43

Cíbridos transmitocondriales como modelo in vitro para o estudo do papel dos haplogrupos H, T e J na patoloxía artrósica

Comorbilidade, control metabólico e calidade de vida nos pacientes diabéticos tipo 2

Coñecemento e opinión dos estudantes universitarios sobre os métodos anticonceptivos naturais

Desenvolvemento dun modelo de reparación in vitro de cartilaxe articular humano empregando células nai mesenquimais humanas e soportes de coláxeno

Determinación da eficacia e seguridade da realidade virtual non imersiva versus tapiz rodante con descarga de peso no adestramento da marcha en pacientes con AVC

Efectividade da mamografía dixital con tomosíntese no cribado de cancro de mama: revisión sistemática

Efectividade de programas de rehabilitación en persoas con dano cerebral adquirido no eido da atención primaria: unha revisión sistemática

Efecto da cirurxía da catarata no control da presión intraocular en doentes con glaucoma pseudoexfoliativo

Efecto inmediato dunha técnica de mobilización articular e un exercicio de retracción cervical sobre o limiar de dor á presión e o rango articular en pacientes con dor cervical

Efectos anti-inflamatorios das augas minero-medicinais en condrocitos

Efectos da compresión manual abdómino-torácica na presión intracraneal en pacientes críticos en ventilación mecánica invasiva e con lesión cerebral aguda

Eficacia da intervención nas actividades básicas da vida diaria e instrumentais en persoas con trastorno mental

Eficacia da punción seca nos trastornos temporomandibulares de orixen muscular: unha revisión sistemática

Eficacia da terapia de relaxación en pacientes con fobia social

Eficacia dunha intervención fisioterapéutica tras a reparación do manguito rotador

Eficacia e seguridade do asistente mecánico para a tose no neno con Parálise Cerebral

Eficacia e seguridade dun programa de exercicio terapéutico en estudantes de fisioterapia: ensaio clínico aleatorizado, controlado e aberto

Estudio do curso clínico da lesión medular durante o periodo de ingreso hospitalario

Estudo das alteracións mitocondriais en pacientes con estenose aórtica

Estudo das emocións no equipo de enfermería da UHB ao paciente ingresado con trastorno de personalidade borderline

Estudo das ocupacións das mulleres no sector da pesca en Galicia

Estudo das variantes xenéticas e mitocondriais no sistema de detoxificación celular. Implicación na artrose

Estudo detallado da análise multimérica do factor von Willebrand en doentes con enfermidade de von Willebrand: PCM-EVW-ES

Estudo etnográfico sobre as ocupacións das mulleres en Marrocos

Estudos de eficacia dun novo inhibidor de beta-lactamasas, a sulfona de ácido penicilánico LN-1-255

Implicación do factor de transcripción Nrf2 na expresión de mediadores inflamatorios involucrados no desenvolvemento da artrite reumatoide. Efecto dunha dieta antioxidante

Implicación dos microARNs na adipoxenese e sensibilidade á insulina

Intento de suicidio: Incidencia e características dos adolescentes na área da saúde de Oviedo

Neuromodulación periférica no síndrome de vexiga hiperactiva en mulleres: unha revisión sistemática

Prevalencia da Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) nos pacientes hospitalizados no área sanitaria de Santiago de Compostela

Prevalencia de obesidade, hábitos alimentarios e actividade física en nenos de 3 a 6 anos no municipio de Carballo (A Coruña

Punción seca e electroestimulación percutánea do punto gatillo miofascial: efectos sobre o umbral da dor á presión

Terapia Ocupacional e Cultura: Revisión da literatura

Valoración do desenvolvemento motor en nenos menores de 18 meses con atraso psicomotor que acuden a tratamento fisioterápico

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 65