Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canabal López, Marta
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Gil Vicente, Xoel
Vogal Estudante
Varela Molina, Elena
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 54
Homes 2018/2019 12
Mulleres 2018/2019 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.583
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.397
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 48
% créditos repetidos 2018/2019 7,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 47,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 311
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.680
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 449,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 295
% créditos repetidos 2018/2019 4,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.731
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.623
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 36
% créditos repetidos 2017/2018 6,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,78
Taxa de evaluación 2017/2018 84,92
Taxa de éxito 2017/2018 98,57
Taxa de rendemento 2017/2018 83,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,02
Taxa de graduación 2016/2017 86,84
Taxa de abandono 2015/2016 13,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 48
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.391
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.283
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 24
% créditos repetidos 2016/2017 4,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 49,81
Taxa de evaluación 2016/2017 92,85
Taxa de éxito 2016/2017 99,86
Taxa de rendemento 2016/2017 92,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,73
Taxa de graduación 2015/2016 76,74
Taxa de abandono 2014/2015 4,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
27
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
23
1
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
20
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
6
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
20
2
4
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
1
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
1
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
1
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
1
0
0
Investigación na Ocupación Humana
1
0
0
Intervención na Dependencia
1
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
1
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
1
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
3
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
17
2
3
Investigación Clínica II
17
0
4
Investigación Clínica III
20
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
18
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
17
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
16
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
13
0
11

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
35
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
32
0
0
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
24
0
1
Xestión da Investigación Sanitaria
24
0
0
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
11
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
24
1
0
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
5
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
11
0
0
Bases de Neurociencia e Fundamentos de Medicina do Sono
4
0
1
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
2
0
0
Termalismo e Balneoterapia
10
0
1

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
12
0
1
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
12
0
1
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
12
0
1
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
12
0
1
Investigación na Ocupación Humana
13
0
1
Intervención na Dependencia
12
0
1
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
12
0
1
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
13
0
1
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
13
0
1
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
14
0
3

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
2
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
2
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
2
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
2
0
0
Seminarios Científicos
2
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
2
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
22
0
0
Investigación Clínica II
23
0
0
Investigación Clínica III
22
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
23
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
22
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
24
0
0
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
21
0
7

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
37
2
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
31
0
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
32
0
4
Xestión da Investigación Sanitaria
31
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
12
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
22
0
6
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
3
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
3
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
10
0
0
Bases de Neurociencia e Fundamentos de Medicina do Sono
6
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
9
0
0
Termalismo e Balneoterapia
3
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
11
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
11
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
11
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
11
0
0
Investigación na Ocupación Humana
9
0
0
Intervención na Dependencia
11
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
10
0
1
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
9
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
7
0
3

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
8
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
8
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
8
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
8
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
8
0
0
Estancia nun Grupo de Investigación
8
0
0
Seminarios Científicos
8
0
0
Traballo Fin de Mestrado: Fundamentos de Investigación Biomédica
9
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
19
0
4
Investigación Clínica II
21
0
3
Investigación Clínica III
24
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
22
1
2
Investigación en Ciencias da Saúde II
21
0
3
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
21
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
24
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Abordaxe da sexualidade tras a alta de persoas con dano cerebral adquirido: oportunidades a través da Terapia Ocupacional

Análise da efectividade da vacina antigripal 2016-2017 na prevención de gripe grave (hospitalización por gripe) na Área de Vigo

Análise das alteracións renais e hidroelectrolíticas en pacientes pediátricos con trastorno da conduta alimentaria

Avaliación da adquisición de habilidades cirúrxicas mediante o uso de simuladores laparoscópicos

Biomodelos 3D para a planificación cirúrxica en doentes con cáncer renal e afección vascular (NCT03738488)

Comparación de técnicas para a canalización de veas periféricas, tradicional e ecoguiada, na Unidade de Coidados Intensivos Pediátricos do Hospital Universitario Central de Asturias

Deseño dun programa de Terapia Asistida con Cans en nenos con Trastorno do Espectro Autista nas escolas

Deseño e síntese de péptidos con potencial terapéutico dirixidos á conexina 43

Efectividade dos programas de estimulación sensorial en pacientes con traumatismo cranioencefálico durante a estancia na unidade de coidados intensivos: revisión sistemática

Efectos antiinflamatorios e antifibróticos dos fucoidanos en células articulares artrósicas

Eficacia da Terapia Acuática no tratamento de persoas con Trastorno do Espectro Autista

Estudo sobre o coñecemento da amamentación nos profesionais sanitarios de Atención Primaria de EOXI de Vigo

Evolución neurolóxica e capacidade de marcha en pacientes con estenose de canal e hernia de disco ingresados na U.L.M

Experiencias de coidadores principais de pacientes terminais: Hospitalización a domicilio

Fisioterapia respiratoria na abordaxe específico das afectacións respiratorias do enfermo de Parkinson: Un proxecto de investigación

Illamento bioguiado de compostos antibacterianos de organismos mariños contra bacterias multirresistentes

Modelo de inflamación da enfermidade periodontal

O papel de RORa na adipoxénese

O pronóstico de dentes permanentes endodonciados tras unha extrusión accidental de cemento cara aos tecidos periapicais: unha revisión sistemática

Patoloxía podolóxica e calidade de vida en pacientes de menos de 20 anos no centro sanitario Complexe Regional des Personnes en Situation d´Handicap, en Azrou (Marrocos)

Posta a punto dun protocolo de diferenciación condroxénica en células nai pluripotentes inducidas xeneradas a partir de pacentes con artrosis de mans

Prevalencia de factores de risco tradicionais e eventos cardiovasculares en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) en función do tempo dende o diagnóstico da doenza. Rexistro RELESSER

Prioridades e necesidades ocupacionais de persoas transexuais durante a adolescencia en Galicia: unha aproximación fenomenolóxica

Proxecto de estudo de terapias de presión negativa como prevención de infeccións de esternotomía media

Realidade virtual como ferramenta terapéutica nas actividades da vida cotiá en persoas con discapacidade intelectual e/ou trastornos do espectro autista. Revisión Sistemática

Tratamento transoral láser CO2 do carcinoma larínxeo glótico T1b. A nosa experiencia

Tratamentos non farmacolóxicos das alteracións do sono en persoas con dor: revisión bibliográfica

Valoración da eficacia da terapia acuática no tratamento das persoas con enfermidade de Parkinson: proxecto de investigación

A investigación-acción como forma de mellorar o desenvolvemento do plan de nacemento no Hospital Materno Infantil da Coruña

Actividade da enzima diaminoxidasa en pacientes con rinite alérxica (estudo DAO-RIN): resultados preliminares

Criopreservación de córneas: estudo da viabilidade celular endotelial e da histomorfoloxía da córnea

Efecto de diferentes fucoidanos sobre as respostas catabólicas inducidas en células articulares na artrose

Eficacia do vendaxe neuromuscular nas secuelas do ictus: unha revisión sistemática

Eficacia dun programa de adestramento consciente sobre o estado emocional das mulleres durante o embarazo e no posparto

Eficacia dun programa de exercicio terapéutico con estimulación auditiva rítmica sobre control postural en maiores: revisión bibliográfica e proxecto de investigación

Estudo da función da conexina 43 a nivel exosomal en melanoma

Estudo do metabolismo da glicosa en condrocitos humanos utilizando un modelo celular in vitro

Estudo sobre as prácticas sexuais de risco e os seus condicionantes nunha poboación nova universitaria

O delirio no paciente crítico: valoración e factores de risco

Os trastornos da inxestión alimentaria da infancia ou da nenez dende a perspectiva do alimentador principal

Papel da ruta de mTOR sobre o avellentamento das células nai

Papel do Espirómetro de Incentivo no período postoperatorio da Cirurxía Bariátrica: unha revisión sistemática

Precariedade laboral e terapeutas ocupacionais en Galicia: desafíos e oportunidades

Prevalencia de obesidade prexestacional nas xestantes do Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA) e os seus efectos nos resultados obstétricos e perinatales

Programa de intervención de fisioterapia baseado na escalada en nenos coa enfermidade de Charcot-Marie-Tooth

Proteómica dirixida á busca de biomarcadores en sueros de pacientes con artritis reumatoide

Revisión sistemática: ácidos graxos e enfermidades cardiovasculares

Satisfacción percibida polas mulleres e satisfacción medida na atención ao parto no Hospital de Jarrio

Tempo de recuperación en pacientes con dor cervical tratada con agulla seca en comparación con terapia de masaxe

Terapia de presión negativa en feridas quirúrxicas abdominales pechadas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 55